Sökning: "förbättringar"

Visar resultat 1 - 5 av 2056 uppsatser innehållade ordet förbättringar.

 1. 1. Patienters upplevelser av bemötande på akutmottagning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Robin Pantin Liljevall; Samuel Ulvbäck-Åbom; [2018]
  Nyckelord :Akutmottagning; Patientupplevelse; Bemötande; Kommunikation; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Background: The number of emergency services in Sweden has decreased since 2010, whereas the number of visits has remained the same. The staff has received less time for each patient. One of the main duties of the staff involves a caring encountering. The experience of the caring encounter is subjective and is owned by the patient. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse vid mötet med kvinnor som lever med våld i en nära relation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Maryam Nazari; Victoria Landgren; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelse; möte; omvårdnad; kvinna; våld; nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor i en nära relation är ett stort hälsoproblem i alla världens länder och samhällsklasser. Sjuksköterskan kan ha en avgörande roll för att identifiera och omhänderta dessa kvinnor, eftersom sjuksköterskan är den som oftast först kommer i kontakt med kvinnorna. LÄS MER

 3. 3. Håll dörrarna stängda – Operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av dörröppningar under allmänkirurgiska operationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hellström; Fredrika Levinson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssjuksköterska; erfarenheter; hygienrutiner; Door opennings; Compliance; Perioperative nursing; Experiences; Hygiene Routines;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalen på en operationsavdelning skall arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Följsamhet till hygienrutiner har stor betydelse för att minimera riskerna för postoperativa sårinfektioner. LÄS MER

 4. 4. Recognizing Semantics in Human Actions with Object Detection

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Oscar Friberg; [2017]
  Nyckelord :Convolutional; Neural Networks; Artificial; Computer; Vision; Human; Action; Recognition; Faltnings; Neurala nätverk; Artificiell; Dator; Seende; Mänsklig; Aktivitet; Igänkänning;

  Sammanfattning : Two-stream convolutional neural networks are currently one of the most successful approaches for human action recognition. The two-stream convolutional networks separates spatial and temporal information into a spatial stream and a temporal stream. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors utbildningsbehov för symtomhantering vid palliativ vård inom särskilt boende : en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Veronica Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Utbildningsbehov; Symtomlindring; Palliativ vård; Särskilt boende;

  Sammanfattning : Patienter i livets slutskede är beroende av att sjuksköterskor har de kunskaper i palliativ vård som behövs för att kunna möta den döendes olika behov av symtomlindring. Systematisk utveckling och kvalitetssäkring av den palliativa vården ska ingå vid enheter som vårdar patienter i palliativt skede. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förbättringar.

Din email-adress: