Sökning: "förbränningsteknik"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet förbränningsteknik.

 1. 1. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 2. 2. Rosterkylning för biopanna-Ålidhems värmeverk

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ronny Andersson; [2016]
  Nyckelord :Rosterpanna. Biopanna. Panna. Överhettning. Korrosion.;

  Sammanfattning : Rosterpannor är en väl beprövad förbränningsteknik som är vanligaste pannan för små och medelstora anläggningar i Sverige. Det finns många utföranden på rosterpannans rosterbädd som alla har sina för och nackdelar. Dock delar de samma problematik vid eldning av bränsle med ett högt värmevärde såsom biobränslen. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan två standardmetoder för sållning av bränsleflis

  Master-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Anna-Frida Eriksson; [2015]
  Nyckelord :SS-EN 15149-1:2010; SCAN-CM 40:01; fraktionsindelning; fraction distribution;

  Sammanfattning : I Sverige har en ny lag om virkesmätning trätt i kraft där sortimentet trädbränsle numera ingår. Värmeverken som är stora förbrukare av trädbränsle ställer olika krav på trädbränslets kvalitet. Kvaliteten styrs av vilken förbränningsteknik som värmeverket använder. LÄS MER

 4. 4. Utombordsmotor med miljöprofil

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Johan Hedberg; [2008]
  Nyckelord :utombordsmotor; design;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för ett kandidatexamensprojekt 15 p i industridesign på Konstfack University College of Arts Crafts and Design. Projektet är ett gestaltningsprojekt som behandlar ett koncept om en ny utombordsmotor för privat bruk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förbränningsteknik.

Din email-adress: