Sökning: "fördomar och diskriminering inom vården"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fördomar och diskriminering inom vården.

 1. 1. Stigma mot Hiv-smittade patienter inom vården : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Tania Daniela Agostinho; Mariam Bougmza; [2018]
  Nyckelord :Sjukvård; Hiv; Sjuksköterska; Behandling; Stigma; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studien handlar om Hiv-smittade patienters erfarenheter i den svenska vården. Sverige har uppnått UNAIDS mål 90-90-90 men stigma kring Hiv-smittade framkommer fortfarande inom vården. Syfte: syftet var att belysa förekommande stigma gentemot Hivsmittade patienter inom vården. LÄS MER

 2. 2. Att existera som transperson i vården – Vikten av bemötande och kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jo Vikingsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Transperson; bemötande; sjuksköterskeutbildning; transpersoners hälsa; jämställd vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner har alltid existerat, men mer eller mindre öppet. Hur ser tillgången till vård ut idag? Hur kan sjuksköterskan tillgodogöra patienter med transidentitet en vård på lika villkor, fri från fördomar och diskriminering? Hur kan utbildningen för sjuksköterskor utvecklas och hur kan kunskapsbarriärer övervinnas? Transpersoner riskerar att utsättas för respektlöst bemötande i mötet med vården, och många undviker att söka vård på grund av rädsla för denna respektlöshet. LÄS MER

 3. 3. Det rutinmässiga "vi och de"-tänket kan hindra aktivitet och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emöke Nevelös; [2017]
  Nyckelord :arbetsterapeutstudenter; psykisk ohälsa; attityder; fördomar; stigma; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering av personer med psykiska sjukdomar är mycket utbredd i samhället, även inom sjukvården däribland på psykiatrin. Forskning visar att diskriminering av personer med psykisk ohälsa leder till signifikant sämre somatisk vård för de och chansen att dö i förtid i vanliga sjukdomar som cancer eller stroke är större än hos psykiskt friska individer. LÄS MER

 4. 4. Hur personer som lever med HIV/AIDS upplever bemötandet inom vården : - En litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Akander; Ellinor Eriksson; [2017]
  Nyckelord :AIDS; Discrimination; Education; HIV; Stigmatization; AIDS; Diskriminering; HIV; Stigma; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är en virussjukdom som orsakas av retrovirus vilket innebär sänkt immunförsvar. AIDS är slutstadiet av sjukdomen och det finns två typer av HIV; typ 1 och typ 2. Vårdaren och patienten är beroende av varandra för att omvårdnaden ska bli optimal. LÄS MER

 5. 5. "VÅRDENS LIKA VILLKOR" - En litteraturöversikt kring sjuksköterskans attityder till patienter med narkotikaberoende inom somatisk sjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Alm; Caroline Engström; [2016-01-11]
  Nyckelord :Attityder; diskriminering; narkotikaberoende; omvårdnad; sjuksköterskans förförståelse; vårdkvalitet; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering och diskriminering inom sjukvården har länge varit och är än idag ett stort problem för personer med narkotikaberoende. Det bekräftas att denna patientgrupp i högre grad än andra utsätts för diskriminering i mötet med olika vårdinstanser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fördomar och diskriminering inom vården.

Din email-adress: