Sökning: "författaren"

Visar resultat 1 - 5 av 1176 uppsatser innehållade ordet författaren.

 1. 1. THÉRÈSE DESQUEYROUX – MONSTRE OU SAINTE? Une analyse du rôle de la nature dans le roman éponyme de François Mauriac

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sarah Tångring; [2017-02-20]
  Nyckelord :franska; Mauriac; Thérèse Desqueyroux; la nature; analyse axiologique;

  Sammanfattning : Författaren till « Thérèse Desqueyroux » uttryckte sin önskan att göra den « monstruösa » Thérèse, som har försökt mörda sin man, till ett helgon. Med utgångspunkt i den här motsägelsen studeras vilken roll naturen spelar för förståelsen av huvudpersonen i den här romanen. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem -En studie om säljare inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kimberley Lacopie; [2017-02-02]
  Nyckelord :Belöning; belöningssystem; motivation och motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Titel: Belöningssystem – En kvantitativ studie om säljare inomdetaljhandelnProblem: Det finns skilda åsikter gällande vad som kan ses som enmotivationsfaktor och inte samt om lön faktiskt kan motiveramedarbetare eller inte. När företag ska utforma ettbelöningssystem finns det olika faktorer som de bör ta hänsyn tillför att undvika risken att implementera ett belöningssystem sominte får den effekt företaget önskat. LÄS MER

 3. 3. Att styra den hållbara utvecklingen - En studie om ekonomistyrning och hållbar utveckling i förvaltning på lokal nivå

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Zakaria Omar Abdulkadir; [2017-01-27]
  Nyckelord :ekonomistyrning; hållbar utveckling; budgetstyrning; Levers of control;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsdiskussionen har visat sig vara en svårhanterlig samhällsproblematik och som fått större och större utrymme i samhällsdebatten. Denna diskussion präglar dagens samhälle och har blivit ett hett ämne bland organisationer inom både den privata och den offentliga sektorn. LÄS MER

 4. 4. Igenkännbara kön – Konstruktioner av transpersoner i fyra skrifter från

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malte Magnusson; [2017-01-24]
  Nyckelord :transperson; myndighet; hbtq; genus;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur transpersoners kön konstrueras i fyra publikationer från Socialstyrelsenoch Folkhälsomyndigheten. Myndigheterna var vid tillfället för studien i en process avmaterialproduktion vilken ämnar öka kunskapen om transpersoner och deras situation i detsvenska samhället. De fyra publikationerna är material av denna typ. LÄS MER

 5. 5. Det rosa molnet som blev svart : en litteraturöversikt om biologiska och psykosociala faktorer som påverkar risken för att utveckla postpartum depression

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Barthelson; [2017]
  Nyckelord :Postpartum depression; Risk factor; Woman; Support; Postpartum depression; Riskfaktorer; Kvinna; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 nyblivna mödrar av postpartum depression (PPD) varje år. Att bli förälder är någonting som förknippas med en glädjefylld händelse men denna bild kan ibland stå i stark kontrast till verkligheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet författaren.

Din email-adress: