Sökning: "författaren"

Visar resultat 1 - 5 av 1243 uppsatser innehållade ordet författaren.

 1. 1. Hur kan en stad utvärdera framtida transportlösningar? - en hållbarhetsanalys av att använda urbana vattenvägar för godstransporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Ytterström; [2017-07-06]
  Nyckelord :Utvärdering; Urbana vattenvägar; Hållbarhet; Indikatorer;

  Sammanfattning : Majoriteten av jordens befolkning bor idag i urbana områden vilket skapar en stor konkurrensom de begränsade ytorna. Invånare, fordon och företag är exempel på aktörer vars intressenskall tillgodoses. Urbana godstransporter är vitala för en stads ekonomiska och socialavälmående, men de kan inte klassificeras som hållbara. LÄS MER

 2. 2. Konflikt och försoning. Barnperspektivet och maktförhållandena.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Staberg; [2017-03-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konflikt och försoning är en ny handläggningsmetod för familjemål, där tingsrätter och familjerätter samarbetar. I denna uppsats framgår att barnperspektivet spelade en mycket viktig roll då metoden introducerades i Sverige samt att barnperspektivet används vid marknadsföring av metoden i dag. LÄS MER

 3. 3. Framtidsfullmakter. Rättssäkerheten ur framtidsfullmaktsgivarens perspektiv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Jägerholt; [2017-03-27]
  Nyckelord :Familjerätt; Socialrätt; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : Samma dag som denna uppsats färdigställdes beslutade regeringen att till riksdagen överlämna prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, där en lag om framtidsfullmakter föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. LÄS MER

 4. 4. THÉRÈSE DESQUEYROUX – MONSTRE OU SAINTE? Une analyse du rôle de la nature dans le roman éponyme de François Mauriac

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sarah Tångring; [2017-02-20]
  Nyckelord :franska; Mauriac; Thérèse Desqueyroux; la nature; analyse axiologique;

  Sammanfattning : Författaren till « Thérèse Desqueyroux » uttryckte sin önskan att göra den « monstruösa » Thérèse, som har försökt mörda sin man, till ett helgon. Med utgångspunkt i den här motsägelsen studeras vilken roll naturen spelar för förståelsen av huvudpersonen i den här romanen. LÄS MER

 5. 5. Belöningssystem -En studie om säljare inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kimberley Lacopie; [2017-02-02]
  Nyckelord :Belöning; belöningssystem; motivation och motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Titel: Belöningssystem – En kvantitativ studie om säljare inomdetaljhandelnProblem: Det finns skilda åsikter gällande vad som kan ses som enmotivationsfaktor och inte samt om lön faktiskt kan motiveramedarbetare eller inte. När företag ska utforma ettbelöningssystem finns det olika faktorer som de bör ta hänsyn tillför att undvika risken att implementera ett belöningssystem sominte får den effekt företaget önskat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet författaren.

Din email-adress: