Sökning: "förklaring på normer"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden förklaring på normer.

 1. 1. Heder, våld och förtryck i skolan : En undersökning om några skolors beredskap vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sofie Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; hedersvåld; hedersmord; våld i hederns namn;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur handlingsplaner från ett antal högstadieskolor i Gävle och Sandvikens kommun ser ut när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Mina frågeställningar är: Finns det handlingsplaner för misstänkt hedersrelaterat våld på de aktuella skolorna och hur ser de i så fall ut? Följer handlingsplanerna riktlinjerna i officiella styrdokument och svensk lag? Jag har använt mig av både kvalitativ och kvantitativ metod då jag använt mig av enkäter för att få svar på mina frågeställningar samt analyserat likabehandlingsplaner. LÄS MER

 2. 2. Kan Interrail få en comeback? : En undersökning om ungdomars attityder och intresse till Interrail

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Stephanie Källberg; Lina Ryman; [2018]
  Nyckelord :environmentally friendly traveling; environmentally conscious; sustainable tourism; trains; Interrail; motivations; consumer behaviour; norms; miljövänligt resande; miljömedvetenhet; hållbar turism; tåg; Interrail; motivationer; konsumentbeteende; normer;

  Sammanfattning : Turistindustrin rankas som en av världens största, men även snabbast växande näringar. Näringens expansion bidrar i sin tur till stora miljömässiga konsekvenser. Mer miljövänliga, spårbundna transporter är i dagsläget aktuella forskningsfrågor och diskuteras i syfte att bromsa turismens negativa, miljömässiga effekter. LÄS MER

 3. 3. Ensamstående mödrar i den jämställda föräldraledigheten : Den historiska utvecklingen i relationen mellan föräldrapenning och ensamstående mödrar från 1880 till 2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Amandah Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genuskonstruktion; föräldrapenning; ensamstående mödrar; jämställdhet; socioekonomisk historia;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om relationen mellan föräldraledighet och ensamstående mödrar. Med ett långt tillbakagående historiskt avstamp, ämnar uppsatsen undersöka normer omkring föräldraskap, när och hur föräldraledighet först infördes och hur den utvecklats, och hur den ensamstående modern inkluderats, eller exkluderats, i sammanhanget. LÄS MER

 4. 4. Anledningen till varför jag inte är som alla andra : En kvalitativ studie om att leva med ADHD i och utanför skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amelie Farinotte; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagogik; ADHD;

  Sammanfattning : ”Hon har ju nånting” är en mening jag hörde flera gånger i lärarrummet på mina praktikplatser på olika skolor. Lärarna syftar på diagnoser som till exempel ADHD, ADD, autism med flera. LÄS MER

 5. 5. Förbättrar utbildning kvinnors förhandlingsposition? : En experimentstudie

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Martin Dvorsak; [2017]
  Nyckelord :negotiations; salary negotiations; women; förhandling; löneförhandling; kvinnor;

  Sammanfattning : Kön har sedan tidigare använts som en förklaringsfaktor till olika fenomen och till nackdel och skäl för underordning av kvinnor. En sådan förklaring finns inom förhandlingar, där det påstås att män är bättre på att förhandla. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förklaring på normer.

Din email-adress: