Sökning: "förorening"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet förorening.

 1. 1. Lakvattenutredning för Nyvång deponi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Jenny Kivistö; [2018]
  Nyckelord :leachate; landfill; water treatment; SBR; overland flow; aerated lagoon; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis was to investigate which leachate treatment methods are the most suitable for Nyvång landfill, Åstorp, with respect to the character of the leachate, best available technique (BAT), the circumstances of the facility and the leachate receptor. Firstly, assessments were undertaken of the leachate characteristics and the receptor’s conditions; nitrogen and phosphorus levels are too high, so the treatment has to focus on these two issues. LÄS MER

 2. 2. Grundvattenkvalité i Stockholms län : Vägsaltets påverkan på grundvattnet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Johan Zackrisson; Amanda Uhlin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholms länsstyrelse genomför en regional miljöövervakning för att kartlägga kvaliteten på grundvattnet. Det här arbetet har tagits fram på länsstyrelsens initiativ tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan och vars syfte har varit att identifiera och diskutera lösningar på eventuella kvalitetsproblem. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av fekala mikroorganismer och antibiotikaresistenta bakterier i gödsel och vattendrag kring hästanläggningar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Gertzell; [2017]
  Nyckelord :fekal förorening; antibiotikaresistens; ESBL; häst; fecal contamination; antibiotic resistance; ESBL; horse;

  Sammanfattning : Med en tillväxt på 10-20 % mellan åren 2004 och 2010 är hästnäringen en växande bransch. Kopplat till konstaterat höga utsläpp av näringsämnen från hästanläggningar och indikationer på utsläpp även av föroreningar i form av fekala mikroorganismer gör det till en bransch som är angelägen är undersöka med avseende på dess miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Trophic transfer of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) by glacial relicts in Lake Vättern, Sweden

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Malin Bergman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim with the study was to assess if glacial relict amphipods constitute as vectors of transport of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in the Arctic char food web in Lake Vättern, Sweden. Sediment, surface water and biota samples were analysed for PFASs using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS), and stable isotope analysis of δ 13C and δ15N was performed on sediments and biota samples. LÄS MER

 5. 5. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förorening.

Din email-adress: