Sökning: "förorening"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet förorening.

 1. 1. Oro, riskuppfattning och kommunikationsbehov Att kommunicera vid långvariga miljö- och hälsorisker vid förorenade glasbruksområden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Elin Voxberg; [2018]
  Nyckelord :Risk communication; risk perception; Worry; Glasswork; contaminated sites; Riskkommunikation; Riskperception; Oro; Glasbruk; Förorenade områden;

  Sammanfattning : Vid pågående och långvariga miljö- och hälsorisker är det viktigt att kommunicera med invånare kontinuerligt. Denna enkätstudie undersöker därför informationsbehovet hos invånare vid förorenade områden och hur det överensstämmer med myndigheternas syn på kommunikationen. LÄS MER

 2. 2. Lakvattenutredning för Nyvång deponi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Jenny Kivistö; [2018]
  Nyckelord :leachate; landfill; water treatment; SBR; overland flow; aerated lagoon; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis was to investigate which leachate treatment methods are the most suitable for Nyvång landfill, Åstorp, with respect to the character of the leachate, best available technique (BAT), the circumstances of the facility and the leachate receptor. Firstly, assessments were undertaken of the leachate characteristics and the receptor’s conditions; nitrogen and phosphorus levels are too high, so the treatment has to focus on these two issues. LÄS MER

 3. 3. Increased leaching of metals as a result of foundation work

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emmy Mattisson; [2018]
  Nyckelord :Principal components analysis; Modified double mass analysis; Geochemistry; Sulphide bedrock; Remediation methods; Surface water pollution;

  Sammanfattning : Heavy metal contamination in the environment is a global issue that is likely to increase in the future. This report investigates a construction area in which increased concentrations of the heavy metals cadmium, cobalt, copper, nickel and zinc and a decreased pH-value has been observed in the surface water recipient. LÄS MER

 4. 4. Development of monitoring program for water safety in small-scale water treatment plants in rural areas of Ecuador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tone Sigrell; [2018]
  Nyckelord :Safe water; Quantitative microbial risk assessment; QMRA; Sustainable water access; Water quality monitoring; kvantitativ mikrobiell riskanalys; QMRA; hållbar dricksvattenförsörjning; vattenkvalitétsövervakningsprogram;

  Sammanfattning : Globally a major health concern according to the World health organization (WHO, 2011) is gastro-intestinal infections caused by fecally contaminated water. The access to drinking water has increased due to international efforts, however the long-term sustainability and safety of the water accessed have gained criticism, and many water sources have proven to be both contaminated (UN, 2016) and badly managed (WHO, 2016a). LÄS MER

 5. 5. Metallhalter i fibersediment : Utvärdering av industriers utsläpp längs Norrlandskusten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Lumsén; Elsa Malmer; Alice Ljungberg; Sara Rosendahl; Linnea Rosendal; Lisa Westander; [2018]
  Nyckelord :miljö; fibersediment; metaller; föroreningar; Norrland;

  Sammanfattning : I det här projektet har halten tungmetaller, miljöfarliga metaller och andra metallföroreningar undersökts i fiberhaltiga bottensediment längs Norrlandskusten i syfte att bredda förståelsen för saneringsbehovet. Industrier har använt olika processer i sin verksamhet som släppt ut fiberrikt avfall i vilka en mängd föroreningar och däribland miljöfarliga metaller har lagrats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förorening.

Din email-adress: