Sökning: "försäljningsmetoder"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet försäljningsmetoder.

 1. 1. Försäljningsmetoder för spel på Android Market

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Olof Axelsson; [2012]
  Nyckelord :Försäljningsmetoder; android; android market; mobilspel;

  Sammanfattning : Smartphones med Android som operativsystem har under de senaste åren blivit en allt större del av vår vardag. Kandidatarbetet undersöker vilken försäljningsmetod man som utvecklare ska använda sig av för att få största möjliga förtjänst, när man säljer ett spel på Androids marknad. LÄS MER

 2. 2. Säljföretags platsannonser - att sälja en dröm?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Henrik Nordh; [2012]
  Nyckelord :Retorik; säljare; säljföretag; platsannonser; kommunikation; genus; berättelseanalys; Barthes; Eco;

  Sammanfattning : Köp och försäljning är grunden för marknadsekonomin. Ny teknik och avreglerade marknader ger möjligheter till nya former för försäljning. Telefonförsäljning är ett exempel på det. En del av säljföretagen kritiseras för dåliga anställningsförhållanden och oetiska försäljningsmetoder. LÄS MER

 3. 3. The Unconscionability Doctrine in U.S. Contract Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Per Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; unconscionability; contract law; oskälighet; amerikansk rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unconscionability är en grund för jämkning eller ogiltigförklaring av avtal som typiskt sett används vid en kombination av oskäliga avtalsvillkor och brister i själva avtalssituationen. Regeln har sitt ursprung huvudsakligen i den engelska rättens equity och kan där spåras till åtminstone 1400-talet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet försäljningsmetoder.

Din email-adress: