Sökning: "förskolebarn"

Visar resultat 1 - 5 av 493 uppsatser innehållade ordet förskolebarn.

 1. 1. Barns hypoteser och initiativ i en fysikaktivitet om flytkraft : En studie om barns initiativ ien problemlösande aktivitet om flyta-sjunka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Nina Ekström; [2018]
  Nyckelord :Explain; float; sink; sciences; construction; physics; preschool; problem solving; preschoolchildren; Förklara; flyta; sjunka; vetenskap; konstruktion; fysik; förskola; problemlösning; förskolebarn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur femåriga barn i förskolan förklarar och kommer på lösningar kring ett problemlösande experiment kring det fysikaliska fenomenet flyta-sjunka. Metoden som valts att använda var videoobservation. Studien baseras på en videoobservation under ca 25 minuter med fyra barn i femårsåldern. LÄS MER

 2. 2. Sex förskollärares arbete med barn som har kommunikativa funktionsnedsättningar - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Molin; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :strategier; kommunikation; förskollärares arbete; kommunikativa funktionsnedsättningar; förskola; förskolebarn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Undersökningen har strävat efter att besvara undersökningsfrågan ”Vad har förskollärare för strategier för att inkludera barn med kommunikativa funktionsnedsättningar?”. Allt fler barn i förskolan har kommunikativa funktionsnedsättningar, såsom en fastställd diagnos, annat modersmål eller är sen i talutvecklingen av andra orsaker. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med demokrati : En intervjustudie om hur demokratiuppdraget beskrivs och arbetas med i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Annika Larsson; [2018]
  Nyckelord :Democracy; real influence; influencing factors; democracy mission; preschool; preschool teachers; Demokratiuppdrag; demokrati; pedagog; förskollärare; reellt inflytande;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka kunskapen om hur pedagoger anser sig tillämpa begreppen demokrati och reellt inflytande i sitt vardagliga arbete med förskolebarn. Olika teoretiska vindar har under historiens gång format utbildningssystemens demokratiuppdrag. LÄS MER

 4. 4. Frost (2013) & de banbrytande Disneyprinsessorna : En narrativ analys om genus och identifikation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Rebecca Säll; [2018]
  Nyckelord :Disney;

  Sammanfattning : Sammanfattning The Walt Disney Company (1923) släppte år 2013 filmen Frost (Frozen) som blev den mest inkomstbringande animerade långfilmen Disney någonsin producerat (Time, 2014). Den animerade långfilmen har en stor ung publik i en påverkningsbar ålder och av den anledningen är det väsentligt att studera Frost (2013). LÄS MER

 5. 5. Distraktionstekniker för förskolebarn relaterat till konventionella röntgenundersökningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Michaela Bjarnason; Sylvia Andersson Staniszewski; [2018]
  Nyckelord :Distraction; Preschool children; Radiology department; Care; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this review is to evaluate effective distraction techniques that could be applicable to preschool children in the radiology department. Databases used for search were MEDLINE and CINAHL. Due to a lack of literature on distraction techniques in the radiology setting, studies included were from auxiliary health care practices. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förskolebarn.

Din email-adress: