Sökning: "förskolepedagoger"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet förskolepedagoger.

 1. 1. Gestaltningar av genus i förskolemiljö : En kvalitativ text- och bildanalys av hur genus gestaltas i ett bestämt urval av bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Karlsson Jessica; [2018]
  Nyckelord :Gender; equality; picture books that take place in the preschool environment; picture books; preschool pedagogues; preschool; literature analysis; Genus; jämställdhet; bilderböcker som utspelar sig i förskolemiljö; bilderböcker; förskolepedagoger; förskola; litteraturanalys;

  Sammanfattning : The study is a qualitative literature analysis with the purpose of examining how children and preschool pedagogues were portrayed in picture books that take place in the preschool environment, based on gender perspectives. To define the material, books that take place in the preschool environment had been selected. LÄS MER

 2. 2. Estetiska materialiseringar i förskolans ateljéer : En studie av förskoleavdelningars organisering av ateljéer och pedagogers erfarenhet av estetisk verksamhet för yngre barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Joakim Wilmer Holm; Linette Natalie Oddbratt; [2018]
  Nyckelord :Förskola; estetik; ateljé; organisering; miljö; yngre barn; pedagogers erfarenheter; intervjuer;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlar om att undersöka förskoleavdelningars organisering av ateljéer utifrån miljö och material samt pedagogers erfarenheter av estetisk verksamhet för yngre barn. Metod för datainsamling består av fotografering av miljö samt kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger från tre olika avdelningar. LÄS MER

 3. 3. Bilderboksläsning i förskolan : En studie om hur pedagoger i förskolan använder bilderboken vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Martina Ohlson; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; boksamtal; temaarbete; förskolepedagoger; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur bilderboken används av pedagoger vid fyra förskoleavdelningar, där 3-åriga och 5-åriga barn befinner sig. För att uppnå mitt syfte utgick jag från tre frågeställningar som på olika sätt ringar in syftet och dessa är: hur använder pedagogerna i förskolan bilderboken vid högläsning, på vilket sätt inbjuder pedagogerna i förskolan barnen att samtala under högläsning av bilderboken och hur blir bilderboken synlig i andra sammanhang i verksamheten än under högläsningsstunden. LÄS MER

 4. 4. Det attraktiva arbetet : En kvalitativ studie om vilka möjligheter och svagheter det finns i att attrahera och behålla socialsekreterare och förskolepedagoger i en kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emma Skoog; Emelie Swahn; [2018]
  Nyckelord :Attractive work; employer attraction; retention; retain; leadership; psychological contract; employer branding; Attraktivt arbete; attrahera; behålla; ledarskap; psykologiskt kontrakt; arbetsgivarvarumärke;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to give an understanding of the possibilities and weaknesses in attract and retain social workers and preschool pedagogues in a smaller community in the middle of Sweden. Furthermore, the study contributes to the knowledge about what employees in a public-sector regard as attractive and less attractive in the workplace and how important it is to involve employees in the work with employer branding. LÄS MER

 5. 5. Inkludering i de hörandes samhälle : En intervjustudie om förskolepedagogers syn på inkludering av barn med hörselnedsättning i vanlig förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Denice Hansson; [2018]
  Nyckelord :Hörselndsättning; inkludering; kommunikation; förskolepedagoger; normalisering;

  Sammanfattning : Samhället i stort är uppbyggt för normalhörande människor, där många gånger under stressade förhållanden barn ändå ska känna tillhörighet i förskolor. Barn med hörselnedsättning i allt detta ska ha rätt till utveckling och lärande på likartade villkor som normalhörande barn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förskolepedagoger.

Din email-adress: