Sökning: "förslag till examensarbete inom bygg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden förslag till examensarbete inom bygg.

 1. 1. Förbättringsåtgärder vid nybyggnation av småhus för att uppnå kommande energikrav : En simuleringsstudie i IDA ICE

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Johanna Engelmark; [2017]
  Nyckelord :energy requirements; energy usage; energy s vings; new construction; building construction regulations; energy simulation; energy analysis; IDA ICE; energikrav; energianvändning; energibesparing; nybyggnation; Boverkets byggregler; energisimulering; energianalys; IDA ICE;

  Sammanfattning : EU har ställt höga krav på energianvändning i byggnader genom ett nytt direktiv där respektive medlemsland har fått i uppdrag att ta fram gränsvärden för energianvändning i just sitt land. I Sverige har Boverket fått detta ansvar. LÄS MER

 2. 2. Framtidens boende för tjänstemän - Modulbyggnation som en hållbar lösning för tillfälliga boenden

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :ANNA DANESHVAR; ALEXANDRA RYDIN; [2016]
  Nyckelord :Moduler; modulbyggnation; modulbyggande; prefabricering; framtidens boende; tjänstemän; hållbart; tids- och kostnadseffektivt; kvalité; industriell byggprocess;

  Sammanfattning : Detta examensarbete granskar och undersöker huruvida modulbyggande är en kostnadseffektiv, tilltalande och hållbar tillfällig bostads- och kontorskombination för tjänstemän. Serneke Group AB efterfrågar en realistisk lösning att applicera under längre projekt varvid det erfordras att tjänstemännen behöver kunna resideras på byggarbetsplatsen under längre perioder. LÄS MER

 3. 3. Förslag på utformning av Tingsryds travbana för att skapa en attraktiv och publikvänlig yttre miljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE)

  Författare :Ida Jogre; Lina Mohager; [2013]
  Nyckelord :Tingsryd; travbana; travsport; hästsport; landskapsarkitektur; småländskt kulturarv; småländsk natur; landsbygdsutveckling; byggnadsutformning; estetik; upplevelser;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder och ger förslag på hur utemiljön kring Tingsrydtravets anläggning kan utformas för att bli attraktivare för olika arrangemang såväl inom hästsport som för andra verksamheter.Resultatet av rapporten är uppdelat i två förslag, det första förslaget skall vara realiserbart inom ett till två år samt till så låg kostnad som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Produktivitet i byggproduktion : En studie över produktivitetsförändringar för byggprojekt inom Skanska Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christian Liedberg; [2013]
  Nyckelord :Produktivitet; Byggprojekt; Produktivitetsförändring; Produktivitetsförbättring;

  Sammanfattning : Produktiviteten i bygg- och anläggningsbranschen har debatterats livligt det senaste decenniet. Regeringen har tillsatt flera utredningar för att analysera och komma med förslag på produktivitetsförbättringar. Branschen känner dock inte igen sig i att inga förbättringar har gjorts och även bland teoretikerna är åsikterna delade. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och hinder för mikroföretag under resan mot tillväxt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Holmberg; Patrick Winther Lundquist; [2010]
  Nyckelord :Mikroföretag; Tillväxt; Byggbranschen; Incitament; Hinder; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Möjligheter och hinder för mikroföretagen under resan mot tillväxt Seminariedatum: 4 juni, 2010 Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 hp Nyckelord:Mikroföretag, Tillväxt, Byggbranschen, Incitament och Hinder Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån tidigare teori och forskning på området kring mikroföretag och vår fallstudie inom byggbranschen, undersöka vilka incitament och hinder det finns för mikroföretag att växa och att integrera dessa i en modell. Syftet är att utifrån denna modell ge förslag på hur en strategi skulle kunna vara utformad för mikroföretagets tillväxt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förslag till examensarbete inom bygg.

Din email-adress: