Sökning: "förslag till examensarbete inom bygg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden förslag till examensarbete inom bygg.

 1. 1. Hantering av utrymningsrisker i stadsbyggnadsprocessen- en fallstudie av Arenastaden, Solna stad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Edman; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Risk; överföring av risker; stadsbyggnadsprocessen; samhällsplanering; utrymning; strategisk riskhantering; Arenastaden; transferring of risks; urban planning process; urban planning; evacuation; strategic risk management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global urbanisation is causing cities to grow. A shortage of unused land in the metropolises, cause a concentration of the cities, presenting new risks as a bigger population occupy a small area. For this reason, including risk management in the urban planning process is one of many important factors in the development of cities. LÄS MER

 2. 2. INOMHUSODLING : Design av ett hydroponiskt odlingssystem för hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Robin Donald Bergman; [2018]
  Nyckelord :Närodlat; Ekologiskt; Inomhusodling; hydroponiskt odlingssystem; självbevattning; Clas Ohlson; hydrokultur; designprocess; industridesign; teknisk design; produktutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett designarbete för att utveckla en produkt inom produktgenren hydroponisk inomhusodling. Arbetet sker i samarbete med uppdragsgivaren Clas Ohlson AB under våren 2017 vid Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar15 hp och är ett examensarbete för högskoleingenjör-teknisk design. LÄS MER

 3. 3. "BIM" och "Just in time“ i byggprojekt

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ann Vu; Kazhal Zarza; [2017]
  Nyckelord :BIM; lean; JIT; Just in time; BIM; lean; JIT; Just in time; bygg;

  Sammanfattning : Inom alla processer är det viktigt att eftersträva effektivitet, dvs. minsta möjliga resursanvändning för att uppnå ett visst mål efter de förutsättningar som finns. Resurserna kan vara olika, t.ex. LÄS MER

 4. 4. Utredande logistik vid vattennära byggnation - En rapport med fokus på ett blandstadsprojekt i Frihamnen, Göteborg

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :ROBERT ARNS; JONAS SKOGLUND; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1 InledningRapporten berör olika delar av logistik som antingen kan kostnadseffektivisera, ökabostadskvalité eller underlätta den kommande byggnationen i Frihamnen, Göteborg.1.1 BakgrundÅr 1912 togs beslutet att en ny hamn skulle byggas i Göteborg. Frihamnen blevnamnet på den nya hamnen och den började byggas år 1914. LÄS MER

 5. 5. Förbättringsåtgärder vid nybyggnation av småhus för att uppnå kommande energikrav : En simuleringsstudie i IDA ICE

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Johanna Engelmark; [2017]
  Nyckelord :energy requirements; energy usage; energy s vings; new construction; building construction regulations; energy simulation; energy analysis; IDA ICE; energikrav; energianvändning; energibesparing; nybyggnation; Boverkets byggregler; energisimulering; energianalys; IDA ICE;

  Sammanfattning : EU har ställt höga krav på energianvändning i byggnader genom ett nytt direktiv där respektive medlemsland har fått i uppdrag att ta fram gränsvärden för energianvändning i just sitt land. I Sverige har Boverket fått detta ansvar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förslag till examensarbete inom bygg.

Din email-adress: