Sökning: "förslag till examensarbete inom bygg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden förslag till examensarbete inom bygg.

 1. 1. Förslag på utformning av Tingsryds travbana för att skapa en attraktiv och publikvänlig yttre miljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE)

  Författare :Ida Jogre; Lina Mohager; [2013]
  Nyckelord :Tingsryd; travbana; travsport; hästsport; landskapsarkitektur; småländskt kulturarv; småländsk natur; landsbygdsutveckling; byggnadsutformning; estetik; upplevelser;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder och ger förslag på hur utemiljön kring Tingsrydtravets anläggning kan utformas för att bli attraktivare för olika arrangemang såväl inom hästsport som för andra verksamheter.Resultatet av rapporten är uppdelat i två förslag, det första förslaget skall vara realiserbart inom ett till två år samt till så låg kostnad som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Produktivitet i byggproduktion : En studie över produktivitetsförändringar för byggprojekt inom Skanska Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christian Liedberg; [2013]
  Nyckelord :Produktivitet; Byggprojekt; Produktivitetsförändring; Produktivitetsförbättring;

  Sammanfattning : Produktiviteten i bygg- och anläggningsbranschen har debatterats livligt det senaste decenniet. Regeringen har tillsatt flera utredningar för att analysera och komma med förslag på produktivitetsförbättringar. Branschen känner dock inte igen sig i att inga förbättringar har gjorts och även bland teoretikerna är åsikterna delade. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och hinder för mikroföretag under resan mot tillväxt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Holmberg; Patrick Winther Lundquist; [2010]
  Nyckelord :Mikroföretag; Tillväxt; Byggbranschen; Incitament; Hinder; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Möjligheter och hinder för mikroföretagen under resan mot tillväxt Seminariedatum: 4 juni, 2010 Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 hp Nyckelord:Mikroföretag, Tillväxt, Byggbranschen, Incitament och Hinder Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån tidigare teori och forskning på området kring mikroföretag och vår fallstudie inom byggbranschen, undersöka vilka incitament och hinder det finns för mikroföretag att växa och att integrera dessa i en modell. Syftet är att utifrån denna modell ge förslag på hur en strategi skulle kunna vara utformad för mikroföretagets tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Ta tillvara ungdomarnas kunskap i planeringen!

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Jenny Bollner; [2005]
  Nyckelord :Ungdomar; offentligt rum; mental maps; gåtur; metoder; inflytande i planeringen; inflytande; medborgarinflytande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Under en praktik sommaren 2003 hade jag i uppgift att utifrån barn och ungdomars synvinkel ge förslag på var en gång- och cykelvägstunnel skulle placeras utefter en riksväg. Riksvägen delade ett bostadsområde, med många barnfamiljer, från centrum där all service, som exempelvis skola, dagis, affärer och sportanläggningar var belägna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förslag till examensarbete inom bygg.

Din email-adress: