Sökning: "förslag till examensarbete inom bygg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden förslag till examensarbete inom bygg.

 1. 1. INOMHUSODLING : Design av ett hydroponiskt odlingssystem för hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Robin Donald Bergman; [2018]
  Nyckelord :Närodlat; Ekologiskt; Inomhusodling; hydroponiskt odlingssystem; självbevattning; Clas Ohlson; hydrokultur; designprocess; industridesign; teknisk design; produktutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett designarbete för att utveckla en produkt inom produktgenren hydroponisk inomhusodling. Arbetet sker i samarbete med uppdragsgivaren Clas Ohlson AB under våren 2017 vid Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar15 hp och är ett examensarbete för högskoleingenjör-teknisk design. LÄS MER

 2. 2. "BIM" och "Just in time“ i byggprojekt

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ann Vu; Kazhal Zarza; [2017]
  Nyckelord :BIM; lean; JIT; Just in time; BIM; lean; JIT; Just in time; bygg;

  Sammanfattning : Inom alla processer är det viktigt att eftersträva effektivitet, dvs. minsta möjliga resursanvändning för att uppnå ett visst mål efter de förutsättningar som finns. Resurserna kan vara olika, t.ex. LÄS MER

 3. 3. Utredande logistik vid vattennära byggnation - En rapport med fokus på ett blandstadsprojekt i Frihamnen, Göteborg

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :ROBERT ARNS; JONAS SKOGLUND; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1 InledningRapporten berör olika delar av logistik som antingen kan kostnadseffektivisera, ökabostadskvalité eller underlätta den kommande byggnationen i Frihamnen, Göteborg.1.1 BakgrundÅr 1912 togs beslutet att en ny hamn skulle byggas i Göteborg. Frihamnen blevnamnet på den nya hamnen och den började byggas år 1914. LÄS MER

 4. 4. Förbättringsåtgärder vid nybyggnation av småhus för att uppnå kommande energikrav : En simuleringsstudie i IDA ICE

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Johanna Engelmark; [2017]
  Nyckelord :energy requirements; energy usage; energy s vings; new construction; building construction regulations; energy simulation; energy analysis; IDA ICE; energikrav; energianvändning; energibesparing; nybyggnation; Boverkets byggregler; energisimulering; energianalys; IDA ICE;

  Sammanfattning : EU har ställt höga krav på energianvändning i byggnader genom ett nytt direktiv där respektive medlemsland har fått i uppdrag att ta fram gränsvärden för energianvändning i just sitt land. I Sverige har Boverket fått detta ansvar. LÄS MER

 5. 5. Implementeringsstudie av InfraWorks 360 i samverkan med Revit och AutoCAD Civil 3D Användning av BIM i tidigt skede vid broprojektering

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :NIKLAS LINDSTRÖM; ISAK VENDELSTRAND; [2017]
  Nyckelord :InfraWorks 360; Revit; AutoCAD Civil 3D; BIM inom anläggning; brobyggnad; skissering;

  Sammanfattning : BIM har aktualiserats och blivit mer etablerat inom byggbranschen på senare år ochförekommer alltmer som ett arbetssätt i anläggningsbranschen där den appliceras för attskapa en digital modell av en anläggning. Parallellt med etableringen av BIM ianläggningsbranschen går utvecklingen av de programvaror som möjliggör BIMframåt, där InfraWorks 360 är ett aktuellt exempel på detta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förslag till examensarbete inom bygg.

Din email-adress: