Sökning: "förslag till forskning förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden förslag till forskning förskola.

 1. 1. Samarbete och delad kunskap : - hos socialtjänst, förskola och grundskola, för barnens rätt till stöd

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carina Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Samarbete; socialtjänst; skola; förskola; orosanmälningar; signaler;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning har varit att söka förståelse och förklaringar till hur samarbetet mellan förskola, grundskola förskoleklass – åk 5 och socialtjänst fungerar i Skellefteå kommun. En del i undersökningen har även varit att få kännedom om hur pedagogernas kunskap ser ut kring barn som far illa, orosanmälningar, anmälningsskyldighet, våld mot barn och vilka signaler barn som blir utsatta för våld kan uppvisa. LÄS MER

 2. 2. Mötet i förskolan ur nyanlända barns föräldraperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Christina Habtout; [2017]
  Nyckelord :Nyanlända föräldrar; förskola; mångkulturalitet; interkulturalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en inblick i hur föräldrar till nyanlända barn uppfattar sin situation i samarbete och i mötet med förskolans personal, under förskolans introduktion ur ett interkulturellt och sociokulturellt perspektiv. Det är fyra föräldrar som har deltagit i vår studie och dem är alla nyanlända från Syrien. LÄS MER

 3. 3. Fysik i förskolan med barn mellan ett och tre år : En studie utifrån förskollärares arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sara Nordh; [2017]
  Nyckelord :Förskola; fysik; naturvetenskap; yngre barn; barn mellan ett och tre år;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att ta reda på hur förskollärare arbetar med fysik tillsammans med barn mellan ett och tre år samt förskollärares tankar om detta arbete. Dessutom studeras vad förskollärarna anser att de har för möjligheter, fördelar, hinder och nackdelar i arbetet med fysik med de yngsta barnen. LÄS MER

 4. 4. Barns uppfattningar av läsning och skrivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sara Hörlin; Jessica Svensson; [2016]
  Nyckelord :Barns uppfattningar; läsning; skrivning; förskola;

  Sammanfattning : 1985 gjorde Dahlgren och Olsson en studie om barns perspektiv på läsning. Studiens frågor och resultat gav oss inspiration till att göra vår undersökning på liknande tema. Sedan Dahlgren och Olssons (1985) studie gjordes har utvecklingen inom kommunikationsområdet varit stor. LÄS MER

 5. 5. Hur dokumentation blir pedagogisk : En intervjustudie om pedagogisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Emelie Ekberg; Amanda Holm Petersson; [2016]
  Nyckelord :Pedagogical documentation; Reggio Emilia; Documentation; Preschool; Narrative; Pedagogisk dokumentation; Reggio Emilia; Dokumentation; Förskola; Narrativ;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att fördjupa förståelsen för hur dokumentation kan övergå till att bli pedagogisk i förskolan. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod för att försöka besvara detta, och vi har därför genomfört semistrukturerade intervjuer med fem olika förskollärare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förslag till forskning förskola.

Din email-adress: