Sökning: "fUNCTIONS"

Visar resultat 1 - 5 av 4316 uppsatser innehållade ordet fUNCTIONS.

 1. 1. FUNKTIONERNA AV “DE” I KYOTODIALEKTEN. En lingvistisk analys av den satsfinala partikeln ”de” förekommande i Kyotodialekten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Joakim Johansson; [2018-01-22]
  Nyckelord :japanska; Kyoto; Sentence final; De; Dialects;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to determine the functions of the sentence-final particle de as it appears in the Kyoto dialect, focusing on four sentence structures, namely declarative, imperative, interrogative and hortative sentences. The study was conducted using basic linguistic theory and relying on the same theories as my primary sources. LÄS MER

 2. 2. Enabling temporary use of public space

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Felicia Liabäck Löwstett; [2018]
  Nyckelord :Temporary urbanism; Tactical urbanism; Placemaking; Public space; Kista;

  Sammanfattning : Public space, where ordinary situations and everyday life takes place, is a concept that has gone from being ignored to becoming the core of urban development. As the interest of public space is increasing, so does the critique. A critique that in Kista criticizes public space for being neglected, segregated and scary. LÄS MER

 3. 3. Leadership during change : A study of leadership within the rapidly changing transaction banking environment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sarah Fallström; [2018]
  Nyckelord :Leadership; Strategic Renewal; Transformational Leadership; VUCA; Change;

  Sammanfattning : Transaction banking is changing in a fast pace due to digitalization, changes in regulation, new competition in the market etc. This acronym VUCA describes this environment; Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Due to changes in technology, politics and economics strategic renewal is critical to ensure long term survival. LÄS MER

 4. 4. Skärholmens Bibliotek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Lamija Perenda; [2018]
  Nyckelord :Skärholmen; bibliotek; ombyggnad; tillbyggnad;

  Sammanfattning : Det finns få andra platser i staden som har samma öppenhet och tillgänglighet som biblioteken. Det är viktiga platser för samhället som uppmuntrar gemenskap, utbildning och demokrati. I Sverige har man genom folkbiblioteken skapat ett offentligt rum med låga trösklar genom att göra dem tillgängliga för alla. LÄS MER

 5. 5. Haptic Navigation in Virtual Reality : Investigating and developing guidelines for vibrotactile feedback using multiple types of information simultaneously

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Davidsson; [2018]
  Nyckelord :Vibrotactile; Navigation; Simultaneous Multitype Information; Virtual Space; Head-mounted Device; Vibrotaktil; Navigation; Simultana Informationsflöden; Virtuell rymd; Huvudmonterade Enheter;

  Sammanfattning : In recent years, progress has been made regarding the use of tactile devices such as belts and helmets for navigational tasks. As most of the devices and solutions so far have focused on presenting one type of information at a time, the potential for tactile devices for simultaneous multiple tasks have yet to be properly explored. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fUNCTIONS.

Din email-adress: