Sökning: "fallrädsla"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet fallrädsla.

 1. 1. Utvärdering av slingträning i Redcord® på balans- och gångförmåga samt fallrädsla hos en individ som insjuknat i stroke för minst tre månader sedan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Paulina Olausson; Hanna Rissanen; [2017]
  Nyckelord :Gångförmåga; Postural Kontroll; Rehabilitering; Slingträning; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen cirka 23 000 individer av stroke, vilket kan leda till flera funktionsnedsättningar till exempel försämrad balans- och gångförmåga samt fallrädsla. Fysioterapeuter har en betydande roll i rehabilitering, då interventioner bidrar till ökad självständighet och delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Äldre personers upplevelse av fallrädsla och dess konsekvenser.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Daniel Säll; [2015]
  Nyckelord :fear of falling; elderly; experiences; fallrädsla; äldre; upplevelser;

  Sammanfattning : Vi åldras på flera sätt, biologiskt, psykologiskt och socialt. Rädsla för att ramla, en pågående oro för att ramla och som leder till undvikande av aktiviteter man fortfarande kan göra, finns hos många äldre och påverkar dem på flera sätt. Rädslan kan leda till inaktivitet som i sin tur leder till ensamhet och nedstämdhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fallrädsla.

Din email-adress: