Sökning: "fallstudie offentlig"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade orden fallstudie offentlig.

 1. 1. HR - en nyckelspelare för lyckat CSR - En kvalitativ fallstudie i offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ted Karlsson; Anton Häller; [2018-01-18]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Sustainability; HR; Public; Private;

  Sammanfattning : As the social aspect of CSR and sustainability has gained more space in the HR-relatedresearch area, the authors of this paper study two large Swedish companies where they havean established experience with CSR and sustainability. The study aims to increase theunderstanding of the HR role within organizations work with CSR and sustainability. LÄS MER

 2. 2. Från idé till projektansökan : en fallstudie om en samverkansprocess gällande Stenhuset i Skokloster

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lina Heldmark; [2018]
  Nyckelord :samverkan; process; samverkansprocess; projekt; lokalt ledd utveckling; Skokloster; kulturarv; utveckling;

  Sammanfattning : Lokal samverkan mellan olika aktörer är en viktig del i EU:s landsbygdsarbete och således även i Sveriges landsbygdsprogram. Sveriges landsbygd har ett myller av samverkansprojekt och den här studien går på djupet i ett sådant för att undersöka ett sätt att samverka mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. LÄS MER

 3. 3. En ny kommunal verksamhet växer fram : och intentioner påverkas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sara Larsson; [2018]
  Nyckelord :Case study; organizational change; internal and external forces; Swedish welfare; public sector; group house; Fallstudie; organisationsförändring; inre och yttre krafter; svensk välfärd; offentlig sektor; gruppbostad;

  Sammanfattning : A new municipal group house is emerging - and intentions are affected. Swedish welfare is described as something that is transforming. This essay is a case study on how a group house for young adults with mild mental retardation and social problems, developed in a municipal. LÄS MER

 4. 4. Dominoeffekten : En fallstudie om Salems kommuns offentliga upphandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Rebecka Stappe Renner; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stappe Renner, R, 2017, Dominoeffekten, En fallstudie om Salems Kommuns offentliga upphandling. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala Universitet. Det främsta syftet med denna uppsats är att undersöka hur samordnade ramavtal kan påverka processen för offentlig upphandling. LÄS MER

 5. 5. Individens vikt i företagsrelationen : En fallstudie inom engagemang och lojalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Nylander; David Carell; [2018]
  Nyckelord :Nyckelperson; Individen; Account Manager; Industriell marknadsföring; B2B marketing; Relationer; Engagemang; Lojalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vidare klargöra individens roll inom industriell marknadsföring och företagsrelationer. Detta görs genom att binda samman hur engagemangstyper kan leda till lojalitet och hur engagemang samt lojalitet är riktade inom företagsrelationen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fallstudie offentlig.

Din email-adress: