Sökning: "fallstudie offentlig"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade orden fallstudie offentlig.

 1. 1. Samarbetet mellan kommun och byggherre vid bostadsproduktion - En fallstudie av Kongahällaprojektet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Larsson; Rasmus Thim; [2018-04-13]
  Nyckelord :Kommun; privat byggherre; samhällsansvar; offentlig-privat samverkan markanvisningsprocessen; detaljplaneprocessen; planmonopol;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bostadsmarknaden är inte i jämvikt då utbud och efterfrågan skiljer sig åt. För få bostäder färdigställs i förhållande till den befolkningsutveckling som sker i Sverige. Problem: Bostadsbristen är större än någonsin då det byggs för lite bostäder i förhållande till den befolkningsökning som sker. LÄS MER

 2. 2. HR - en nyckelspelare för lyckat CSR - En kvalitativ fallstudie i offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ted Karlsson; Anton Häller; [2018-01-18]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Sustainability; HR; Public; Private;

  Sammanfattning : As the social aspect of CSR and sustainability has gained more space in the HR-relatedresearch area, the authors of this paper study two large Swedish companies where they havean established experience with CSR and sustainability. The study aims to increase theunderstanding of the HR role within organizations work with CSR and sustainability. LÄS MER

 3. 3. Arbetsomfördelning inom offentlig sektor : En fallstudie kring hur minskad arbetsbelastning påverkar upplevelsen av stress, motivation och kvalité

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Hanna Lannemyr; Ellen Bergh; [2018]
  Nyckelord :workload; stress; motivation; quality; healthcare personnel; nurse; job distribution; work environment; arbetsbelastning; stress; motivation; kvalité; vårdpersonal; sjuksköterska; arbetsomfördelning; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under de senaste årtiondena har kostnadseffektivisering inom den offentliga vårdsektorn inneburit förändringar vilket ökat arbetskraven i form av fler arbetsuppgifter i förhållande till tillgängliga resurser. Kombinationen av hög arbetsbelastning, tidspress och ökad vårdtyngd är bidragande faktorer till ökad stress, minskad motivation samt bristande kvalité inom vården. LÄS MER

 4. 4. Organisationens betydelse- en fallstudie om hur en skola väljer att organisera sin verksamhet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristofer Svensson; [2018]
  Nyckelord :Systemteori; femte disciplinen; lärande organisation; Kasam.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Svensson, Kristofer (2018). Organisationens betydelse. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. "Är det alltid negativt att vara konservativ?" : En problematisering av stämplingen av byggbranschen som konservativ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Theresé Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :conservatism; digitization; construction industry.; konservatism; digitalisering; byggbranschen.;

  Sammanfattning : When investigating the construction industry's lack of digitization, it is often explained that it is because of a conservative culture. The purpose of this study has been to problematize the labelling as conservative and to study a company in the industry to gain a deeper understanding of what other problems that may exist. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fallstudie offentlig.

Din email-adress: