Sökning: "fallstudie psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden fallstudie psykologi.

 1. 1. FLÖDESSKRIFT SOM METOD FÖR KOMPOSITION OCH IMPROVISATION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johanna Lillvik; [2016-09-30]
  Nyckelord :Flödesskrift; Improvisation; Komposition;

  Sammanfattning : Mitt arbete beskriver arbetssättet för en av mina kompositioner. Det är en fallstudie, där mitt eget konstnärskap förklaras och reflekteras. Jag blandar in psykologi, konst och musik på ett sätt som blir nytt för mig och som kan förklara hur denna komposition kom till. LÄS MER

 2. 2. ”Hela-skolan-ansats” mot mobbning och kränkningar – men fungerar det? En programteoretisk analys av en skolas praktiska tillämpning av Friendsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karolina Bjernefeldt Sjöstedt; Karin Prasertsri; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningFriendsprogrammet är ett anti-mobbningsprogram utformat för att förebygga och motverkamobbning och kränkningar. Stiftelsen Friends lyfter i och med programmet att fenomenetmobbning drabbar omkring 60 000 elever om året och därför bör ses ett socialt problem. LÄS MER

 3. 3. Victim Support och konstruktioner av brottsoffret : En kvalitativ fallstudie av den engelska brottsofferjouren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linda Ståhlberg; [2016]
  Nyckelord :crime victims; needs; Victim Support; brottsdrabbade; behov; brottsofferjourer; Victim Support;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur de som jobbar med brottsdrabbade inom den engelska brottsofferjouren, Victim Support, förstår brottsdrabbades behov och sin egen roll i att bemöta dessa. Avsikten var även att undersöka hur traditionella föreställningar kring brottsdrabbade, och kategorier som manligt/kvinnligt, ålder, klass etcetera, påverkar denna förståelse. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av nya och gamla heuristiker inom heuristisk utvärdering: Är det dags för förändring?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tom Menchini; Karl Åkerlund; [2016]
  Nyckelord :Heuristisk utvärdering; Användbarhet; Användarutvärdering; Heuristiker;

  Sammanfattning : Heuristisk utvärdering av användargränssnitt är känt för att vara billigare och snabbare än användarutvärdering. Ett problem är att den inte finner samma användbarhetsproblem som riktiga användare. Petrie och Powers heuristiker för heuristisk utvärdering utvärderades för att utreda ifall de löst detta problem. LÄS MER

 5. 5. "När vi kan prata med varandra, kan vi prata med barnen" - En studie av en parterapeutisk behandling i barnhälsovårdskontexten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Ahlner; [2016]
  Nyckelord :Emotionally Focused Couple Therapy; Circle of Security; EFT; couple therapy; infant health; infant development; parental support; attachment; couple relation; co-parenting; parenting; family therapy: systems theory; Childrens Healthcare; Compassion Focused Therapy; case study; hermenutics; participating observation; action research; exploration; familjeterapi; systemteori; förebyggande barnhälsovård; föräldraskap; parrelation; föräldrasamarbete; anknytning; föräldrastöd; spädbarnsutveckling; spädbarnshälsa; parterapi; Compassionfokuserad terapi; fallstudie; hermeneutik; deltagande; observation; aktionsforskning; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie av en parterapeutisk behandling inom barnhälsovården, huvudsakligen inspirerad av EFT, Emotionally focused Couple Therapy, med några interventioner lånade från Circle of Security och Compassionfokuserad terapi. Tanken med att använda denna för barnhälsovården otypiska behandlingsform var att prova en metod att bemöta en mindre vanlig men återkommande typ av ärende: föräldrar som uttrycker oro för och lidande kring att problemen i parrelationen påverkar föräldraskapet och barnen negativt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fallstudie psykologi.

Din email-adress: