Sökning: "fallstudie psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden fallstudie psykologi.

 1. 1. Taktik, tydlighet och tillit - en studie av timeouter i svensk elithandboll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Olofsson; Peter Wrobel; [2017]
  Nyckelord :timeout; handboll; ledarskap; idrott; kommunikation; fallstudie; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att nå en fördjupad förståelse av timeouter i handboll, hur de används och vad som kommuniceras. En fallstudie genomfördes med ett herrhandbollslag i den högsta divisionen i svensk handboll. LÄS MER

 2. 2. FLÖDESSKRIFT SOM METOD FÖR KOMPOSITION OCH IMPROVISATION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johanna Lillvik; [2016-09-30]
  Nyckelord :Flödesskrift; Improvisation; Komposition;

  Sammanfattning : Mitt arbete beskriver arbetssättet för en av mina kompositioner. Det är en fallstudie, där mitt eget konstnärskap förklaras och reflekteras. Jag blandar in psykologi, konst och musik på ett sätt som blir nytt för mig och som kan förklara hur denna komposition kom till. LÄS MER

 3. 3. ”Hela-skolan-ansats” mot mobbning och kränkningar – men fungerar det? En programteoretisk analys av en skolas praktiska tillämpning av Friendsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karolina Bjernefeldt Sjöstedt; Karin Prasertsri; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningFriendsprogrammet är ett anti-mobbningsprogram utformat för att förebygga och motverkamobbning och kränkningar. Stiftelsen Friends lyfter i och med programmet att fenomenetmobbning drabbar omkring 60 000 elever om året och därför bör ses ett socialt problem. LÄS MER

 4. 4. "När vi kan prata med varandra, kan vi prata med barnen" - En studie av en parterapeutisk behandling i barnhälsovårdskontexten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Ahlner; [2016]
  Nyckelord :Circle of Security; Emotionally Focused Couple Therapy; EFT; couple therapy; infant health; infant development; parental support; attachment; couple relation; co-parenting; parenting; family therapy: systems theory; Childrens Healthcare; Compassion Focused Therapy; case study; hermenutics; participating observation; action research; exploration; familjeterapi; systemteori; förebyggande barnhälsovård; föräldraskap; parrelation; föräldrasamarbete; anknytning; föräldrastöd; spädbarnsutveckling; spädbarnshälsa; parterapi; Compassionfokuserad terapi; fallstudie; hermeneutik; deltagande; observation; aktionsforskning; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie av en parterapeutisk behandling inom barnhälsovården, huvudsakligen inspirerad av EFT, Emotionally focused Couple Therapy, med några interventioner lånade från Circle of Security och Compassionfokuserad terapi. Tanken med att använda denna för barnhälsovården otypiska behandlingsform var att prova en metod att bemöta en mindre vanlig men återkommande typ av ärende: föräldrar som uttrycker oro för och lidande kring att problemen i parrelationen påverkar föräldraskapet och barnen negativt. LÄS MER

 5. 5. Behandlingsstudie avseende tre sessioners exponeringsfokuserad KBT vid panikångest. En pilotstudie vid en vårdcentral i södra Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christina Bergmark Hall; [2016]
  Nyckelord :distraction techniques; exposure therapy; exposure in vivo; panic disorder PD ; Cognitive behavior therapy KBT ; safety behavior; agoraphobic avoidance; multiple single-case design; Kognitiv beteendeterapi KBT ; panikångest; paniksyndrom PD ; exponering in vivo; agorafobiskt undvikande; exponeringsterapi; säkerhetsbeteende; distraktionstekniker; multipel fallstudie-design; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : This study investigated the short-term outcome of a three session exposure in vivo treatment – E-CBT – for eight primary health care patients with panic disorder, who used distraction techniques as their most common safety behavior. The primary question was if this abbreviated treatment that, besides initial psychoeducation, solely used exposure in vivo as therapeutic intervention, could show short- term effects that were comparable to the effects commonly seen in standard CBT approaches to panic disorder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fallstudie psykologi.

Din email-adress: