Sökning: "fallstudie psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden fallstudie psykologi.

 1. 1. Taktik, tydlighet och tillit - en studie av timeouter i svensk elithandboll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Olofsson; Peter Wrobel; [2017]
  Nyckelord :timeout; handboll; ledarskap; idrott; kommunikation; fallstudie; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att nå en fördjupad förståelse av timeouter i handboll, hur de används och vad som kommuniceras. En fallstudie genomfördes med ett herrhandbollslag i den högsta divisionen i svensk handboll. LÄS MER

 2. 2. Kvalitet i arbete med ensamkommande flyktingbarn

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Ewa Sörlin; [2017]
  Nyckelord :Quality; Quality Dimensions; Customer; Customer Needs; Unaccompanied Refugee Children.; kvalitet; kvalitetsdimensioner; kund; kundbehov; ensamkommande flyktingbarn.;

  Sammanfattning : Verksamheter som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, både kommunala och privata, är av lagar och förordningar kravställda på att uppnå god kvalitet. Att uppfylla dessa krav är både avgörande och extremt viktiga för leverans av god kvalitet och tillfredsställelse av kundernas behov. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutveckling i förskolan : en fallstudie utifrån flera perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Malin Jarmander; [2017]
  Nyckelord :Developing people’s skills; Learning and idea development; Preschool; Preschool Teacher; Förskola; Kompetensutveckling; Pedagog; Verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Denna fallstudie handlar om hur pedagoger, förskolechefer och huvudmännen ser på kompetensutvecklingen och till viss del verksamhetsutvecklingen i förskolan. Det har under de senaste tio åren införts ett systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola och hur det används i dagens förskola för att få syn på vilka områden som behöver verksamhets- och kompetensutvecklingen berörs i denna uppsats. LÄS MER

 4. 4. Tre fallstudier av kognitiv beteendeterapi vid smärtsam endometrios

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Klinisk psykologi

  Författare :Malin Lindbäck; [2017]
  Nyckelord :Endometriosis; Pain; Psychological treatment; CBT; Case study; Quality of Life; Disability; Psychoeducation; Case Formulation; Behavioural Change; Exposure; Mindfulness; Endometrios; Smärta; Psykologisk behandling; KBT; Fallstudie; Livskvalitet; Funktionsnivå; Psykoedukation; Fallformulering; Beteendeförändring; Exponering; Mindfulness;

  Sammanfattning : Endometrios är en vanlig gynekologisk problematik som ofta är smärtsam. Trots att flera studier påpekar hög prevalens av psykiatrisk komorbiditet bland kvinnor med endometrios och att psykoterapeutiska och psykologiska insatser förordas så finns mycket lite forskning kring psykologisk behandling vid endometrios. LÄS MER

 5. 5. FLÖDESSKRIFT SOM METOD FÖR KOMPOSITION OCH IMPROVISATION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johanna Lillvik; [2016-09-30]
  Nyckelord :Flödesskrift; Improvisation; Komposition;

  Sammanfattning : Mitt arbete beskriver arbetssättet för en av mina kompositioner. Det är en fallstudie, där mitt eget konstnärskap förklaras och reflekteras. Jag blandar in psykologi, konst och musik på ett sätt som blir nytt för mig och som kan förklara hur denna komposition kom till. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fallstudie psykologi.

Din email-adress: