Sökning: "fallstudie skolan elever"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden fallstudie skolan elever.

 1. 1. En fallstudie om upplevelser av den fysiska aktiviteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Mathilda Hultgren; [2018-05-03]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; kognition; koncentrationsförmåga; förutsättningar; lärande;

  Sammanfattning : I denna studie presenteras en fallstudie, närmare bestämt en rektors, tre lärares, tio elevers och tvåföräldrars upplevelser kring fysisk aktivitet relaterat till lärandet. Forskningen inom området visar attfysisk aktivitet har en viss effekt på lärande samt att det kan skapa förutsättningar för lärande. LÄS MER

 2. 2. Aktiva pauser i skolan. En fallstudie om pedagogers och elevers upplevelser av att utföra rörelsepauser i klassrummet, samt deras upplevelser om hur undervisningen efter idrottslektionen påverkar dem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Chatrin Karlsson; [2018-02-07]
  Nyckelord :Glädje; hälsofrämjande; koncentrationsförmåga; samhörighet och gruppdynamik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett hermeneutiskt perspektiv studera en klass i årskurs tre somanvänder sig av rörelsepauser i klassrummet. Jag analyserar hur de upplever att aktiva pauserpåverkar dem och vad det har för effekter på dem. LÄS MER

 3. 3. Tycker vi lika - och spelar det någon roll? : Inkludering - En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ariel Emilio Espinosa; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; delaktighet; jämlikhet; funktionshinderspolitik; skolmiljö; AST-klasser; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Hur landets skolpolitik bör utformas och implementeras är en återkommande fråga i den politiska debatten. Den jämlika skolan, som bottnar i likvärdighet, menar regeringen är målet. LÄS MER

 4. 4. Lärares frågor. En avgörande faktor för det samtalande matematiska klassrummet. : En studie inspirerad av learning study om lärares medvetenhet angående variationen av frågor i matematikundervisningen gällande likhetstecknets betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pernilla Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :Lärares frågor; utforskande samtal; lerning study; likhetstecknets betydelse och fenomenografi.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärares frågor kan påverka elever till utforskande samtal vid undervisning av likhetstecknets betydelse. Då en lärare valdes ut för en djupare granskning valdes en kvalitativ metod där en fallstudie ansågs lämplig. Studiens utformning influeras av learning study som skolutvecklingsmodell. LÄS MER

 5. 5. Datorer i Grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sebastian Manecke; [2018]
  Nyckelord :Digital utrustning; ramfaktorteorin; begränsningar; möjligheter; fallstudie;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka problematiken kring tillgången på digital utrustning i skolor i en mindre kommun i Sverige. Frågeställningarnas fokus ligger på en tillgången på datorer kan ha en inverkan på elevernas möjlighet att nå kunskapskraven. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fallstudie skolan elever.

Din email-adress: