Sökning: "fallstudie skolan elever"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden fallstudie skolan elever.

 1. 1. Lärarens uppfattningar om att arbeta med språket Lärare om pedagogiska metoder, miljöer och skolorganisation för undervisning av elever med annat modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nian Sabir; Fathulla Askwak; [2017-02-15]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; kollektiv kapacitetsupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte:Vi ville undersöka vilka pedagogiska metoder lärare anser fungerar i andra-språksundervisningen samt vilka betingelser på skolan de ansåg vara viktiga för att främja denna undervisning.Teori:För bättre förståelse och utveckling av kunskap i det svenska språket så har vi använt oss av olika teorier. LÄS MER

 2. 2. Digitala läromedel för adderat lärande En studie om hur digitala lärverktyg används i matematikundervisningen på lågstadiet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofie Lindberg; Jenny Stenslund; [2016-10-14]
  Nyckelord :Digitala läromedel; Matematik; Lågstadiet; Digitalisering; Informationsteknologi;

  Sammanfattning : The digitalizaton of society has influenced society through the fact that IT today is anatural part of peoples lives. It has resulted in a change where IT is a part of thecurriculum in our school system. Through the implementing of more IT in our schoolsthe significance of well designed educational software has increased, alongside with thedemand. LÄS MER

 3. 3. Varför lyser den grönt? En fallstudie av Universeums hälsopedagogiska verktyg ”Frukt och grönt vågen”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jakob Fogelklou; Daniel Hausenkamph; [2016-08-16]
  Nyckelord :Frukt och grönt; Hälsopedagogiskt verktyg; Universeum;

  Sammanfattning : Ett ökat intag av frukt och grönt är kopplat till många positiva fördelar, som minskadsjukdomsrisk och bättre välmående. Trots alla de positiva fördelarna är intaget av frukt ochgrönt lågt bland Sveriges vuxna och barn. LÄS MER

 4. 4. "De ser mig som en buse och då blir jag en buse" En kritisk fallstudie om hur användandet av disciplinära åtgärder skapar avvikare i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Roger Irveby; [2016-01-22]
  Nyckelord :avvikande beteende; symbolisk interaktionism; stämpling; stigmatisering; utanförskap; ordningsregler;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att försöka få kunskap om stämpling/stigmatisering av elever i grundskolan. För att försöka besvara syftet formulerade jag följande tre problemfrågor:• Hur används disciplinära åtgärder i grundskolan?• Hur gör användandet av disciplinära åtgärder i skolan elever till avvikare?• Hur ser en process ut där elev riskerar bli stämplad/stigmatiserad till avvikare?Teori: Jag har, i mitt fördjupningsarbete, valt att använda mig av olika teorier om avvikande beteende och hur detta skapas. LÄS MER

 5. 5. ”Hela-skolan-ansats” mot mobbning och kränkningar – men fungerar det? En programteoretisk analys av en skolas praktiska tillämpning av Friendsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karolina Bjernefeldt Sjöstedt; Karin Prasertsri; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningFriendsprogrammet är ett anti-mobbningsprogram utformat för att förebygga och motverkamobbning och kränkningar. Stiftelsen Friends lyfter i och med programmet att fenomenetmobbning drabbar omkring 60 000 elever om året och därför bör ses ett socialt problem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fallstudie skolan elever.

Din email-adress: