Sökning: "fallstudie skolan elever"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden fallstudie skolan elever.

 1. 1. Lärarens uppfattningar om att arbeta med språket Lärare om pedagogiska metoder, miljöer och skolorganisation för undervisning av elever med annat modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nian Sabir; Fathulla Askwak; [2017-02-15]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; kollektiv kapacitetsupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte:Vi ville undersöka vilka pedagogiska metoder lärare anser fungerar i andra-språksundervisningen samt vilka betingelser på skolan de ansåg vara viktiga för att främja denna undervisning.Teori:För bättre förståelse och utveckling av kunskap i det svenska språket så har vi använt oss av olika teorier. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie om språkutvecklande undervisning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Aggestam; [2017]
  Nyckelord :genrepedagogik; nyanlända elever; sociokulturell teori; språkutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : Syfte och förväntat kunskapsbidrag Syftet med fallstudien är att få en uppfattning om vad en rektor, en SVA-lärare och en studiehandledare i en kommunal grundskola anser att språkutvecklande undervisning är och hur lärarna arbetar språkutvecklande i alla skolämnen för nyanlända elever. Studien är betydelsefull eftersom lärare behöver kunskap om språkutvecklande arbetssätt och skolor behöver en fungerande organisation som kan möta nyanlända elevernas språkliga behov. LÄS MER

 3. 3. Språkstörning, lärande och inkludering : En fallstudie om några elevers studiesituation på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anneli Hammarström; Tina Dahlström; Maria Rutqvist; [2017]
  Nyckelord :språkstörning; inkludering; kommunikativa stöttor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa pedagogers och elevers uppfattningar om språkstörning och inkludering. Metoden vi använde oss av var en multipel fallstudie där vi observerat klassrum på två olika skolor i en mellanstor stad, samt intervjuat fem pedagoger och sex elever. LÄS MER

 4. 4. ADHD i skolan och på fritidshemmet : En fallstudie om resursfördelning och stöd för elever med ADHD, i skolans olika verksamheter

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sofia Vernersson; Frida Gren; [2017]
  Nyckelord :ADHD; pedagogik; elevassistent; fritidshem; grundskola; fritidspedagog;

  Sammanfattning : Neuropsykiatriska diagnoser blir allt vanligare i dagens samhälle. Elever i skolan och på fritidshemmet kan behöva särskilt stöd för att klara av sin vistelse vid dessa instutitioner. LÄS MER

 5. 5. "Vad är det vi vill? Hur kommer vi dit?" : En fallstudie av hur specialpedagogiskt arbete utvärderas och utvecklas på en högstadieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Susann Marklund; [2017]
  Nyckelord :speciallärare; specialpedagog; utvecklingsområden; reflektion; uppföljning;

  Sammanfattning : Enligt skollag och läroplan är utvärdering och utveckling av skolans verksamhet viktigt (Skolverket, 2011a; SFS 2010:800). Detta gäller ordinarie pedagogiskt arbete, men även det specialpedagogiska arbetet som utförs med och för elever i behov av stöd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fallstudie skolan elever.

Din email-adress: