Sökning: "fenomenologi aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden fenomenologi aktivitet.

 1. 1. ”Det ena behöver inte utesluta det andra” Pedagogers resonemang kring fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Michael Carlsson Kallus; Hima Klinge; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande arbete; Integrering; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Abstract I dagens samhälle har majoriteten av eleverna tillgång till smartphones, surfplattor eller dylikt. Detta bidrar till att den fysiska aktiviteten prioriteras bort av eleverna, både i skolan och på fritiden. Skolan är den plats där barnet, förutom i hemmet, spenderar störst del av sin tid. LÄS MER

 2. 2. ”Allting svävar i rymden” : Barns uppfattningar om människans liv i rymden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Åhlén; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap och teknik i förskolan; estetiska uttrycksformer och IKT i förskolan; barns uppfattningar om rymden; fenomenologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att skapa förståelse för barns uppfattningar om hur människan lever på en rymdstation och hur digitala verktyg och estetiska uttrycksformer kan bidra med att synliggöra barns uppfattningar om människan i rymden. Studien utgick från en kvalitativ ansats med åtta barn i femårsåldern. LÄS MER

 3. 3. Min kropp är mitt instrument : En självstudie i den fysiska aktivitetens betydelse för sångare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Martina Hed; [2017]
  Nyckelord :Musical performance; singing; physical activity; logbook entries; lifeworld; phenomenology of the body; Musikalisk gestaltning; sång; fysisk aktivitet; loggbok; livsvärld; kroppens fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom självobservation utforska på vilka sätt min sång kan förändras av regelbunden fysisk aktivitet. Processen har bestått av fysisk aktivitet fyra gånger i veckan på Lifestyle Fitness Arvika samt övningspass i sång två gånger i veckan på Musikhögskolan Ingesund. LÄS MER

 4. 4. CHAIR BOX : Sittandet som aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Emelie Blücher; [2017]
  Nyckelord :Stol; laboratorium; kollektiva processer; design; Konstnärlig forskning; deltagande design; fenomenologi; sociomateria; blackboxing;

  Sammanfattning : CHAIR BOX - Sittandet som aktivitet är ett projekt med utgångspunkt i stolen som objekt. Stolsittandets aktivitet undersöks där jämställda och demokratiska metoder framhävs. Studien sammanför design- och konstnärliga metoder där laborerande kunskaps-skapande metoder utforskas för att synliggöra interaktion. LÄS MER

 5. 5. Ett (o)frivilligt uppkopplat liv : En kvalitativ studie om individers sociala medier vanor.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Matilda Aldsjö; Nada Ahmed; [2017]
  Nyckelord :sociala medier; fear of missing out; internet; uppkopplad; uses and gratifications; fenomenologi; smart phone;

  Sammanfattning : Skulle du kunna leva utan din mobiltelefon? Det var en av frågorna som ställdes när denna studie genomfördes. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur individer reflekterar över sin aktivitet på sociala medier och hur beroende individer är av att uppdatera sig. Detta gjordes i en kvalitativ forskningsstudie. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fenomenologi aktivitet.

Din email-adress: