Sökning: "fenomenologi aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden fenomenologi aktivitet.

 1. 1. Min kropp är mitt instrument : En självstudie i den fysiska aktivitetens betydelse för sångare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Martina Hed; [2017]
  Nyckelord :Musical performance; singing; physical activity; logbook entries; lifeworld; phenomenology of the body; Musikalisk gestaltning; sång; fysisk aktivitet; loggbok; livsvärld; kroppens fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom självobservation utforska på vilka sätt min sång kan förändras av regelbunden fysisk aktivitet. Processen har bestått av fysisk aktivitet fyra gånger i veckan på Lifestyle Fitness Arvika samt övningspass i sång två gånger i veckan på Musikhögskolan Ingesund. LÄS MER

 2. 2. CHAIR BOX : Sittandet som aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Emelie Blücher; [2017]
  Nyckelord :Stol; laboratorium; kollektiva processer; design; Konstnärlig forskning; deltagande design; fenomenologi; sociomateria; blackboxing;

  Sammanfattning : CHAIR BOX - Sittandet som aktivitet är ett projekt med utgångspunkt i stolen som objekt. Stolsittandets aktivitet undersöks där jämställda och demokratiska metoder framhävs. Studien sammanför design- och konstnärliga metoder där laborerande kunskaps-skapande metoder utforskas för att synliggöra interaktion. LÄS MER

 3. 3. Ett (o)frivilligt uppkopplat liv : En kvalitativ studie om individers sociala medier vanor.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Matilda Aldsjö; Nada Ahmed; [2017]
  Nyckelord :sociala medier; fear of missing out; internet; uppkopplad; uses and gratifications; fenomenologi; smart phone;

  Sammanfattning : Skulle du kunna leva utan din mobiltelefon? Det var en av frågorna som ställdes när denna studie genomfördes. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur individer reflekterar över sin aktivitet på sociala medier och hur beroende individer är av att uppdatera sig. Detta gjordes i en kvalitativ forskningsstudie. LÄS MER

 4. 4. Musik i fritidshemmet : En studie om elevers upplevelser av musik i fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Gollungberg; Tove Schönborg; [2016]
  Nyckelord :Musik; estetiska lärprocesser; fritidshem; gruppintervju; fenomenologi;

  Sammanfattning : InledningDenna studie behandlar elevers upplevelser av musik i fritidshemmet samt vilken betydelse musiken har för deras utveckling. Vidare redogörs det för hur eleverna upplever lärarens roll i musikaktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Tala med kroppen : en studie om förskolebarns delade uppevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cecilia Bergman; Ulrika Bolmvall; [2015]
  Nyckelord :Barn; Fenomenologi; Interaktion; Kommunikation; Kroppsspråk; Toddlare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur barn i åldern ett till tre år delar sina upplevelser med andra barn och förskollärare under pedagogiskt planerade aktiviteter i förskolan. Vi har genomfört en mikroetnografisk studie inspirerade av Merleau-Pontys (1945/1997) livsvärldsfenomenologiska perspektiv som teoretisk utgångspunkt, där vi genomfört videoobservationer och fältanteckningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fenomenologi aktivitet.

Din email-adress: