Sökning: "fenomenologisk ansats c-uppsats"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fenomenologisk ansats c-uppsats.

 1. 1. Bara jag - En kvalitativ studie om vuxna endabarns upplevelser av att leva utan syskon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anneli Lindström; Marina Bergström; Minna Pelli; [2012-02-22]
  Nyckelord :Vuxna endabarn; Föreställningar; Roll; Relation; Socialt nätverk;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats har varit att undersöka hur vuxna endabarn upplever sin situationav att leva som endabarnet. Vi har undersökt hur de upplevt sin roll i familjen samt hurrelationen till föräldrarna och det sociala nätverket har varit och är för närvarande. LÄS MER

 2. 2. Dynamisk pedagogik och Dramapedagogik :  en komparativ undersökning av två pedagogiska inriktningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Petronella Borseman; Malin Stintzing; [2010]
  Nyckelord :Dynamisk pedagogik; Dramapedagogik;

  Sammanfattning : Borseman, P & Stintzing, M. (2010).Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik. En komparativ undersökning av två pedagogiska inriktningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fenomenologisk ansats c-uppsats.

Din email-adress: