Sökning: "feral horses"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden feral horses.

 1. 1. Namibiska vildhästar : faktorer som påverkat övergången från domesticerad till feral ökenhäst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Wilén; [2018]
  Nyckelord :Namibia; ferala hästar; bevarandearbete;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att undersöka de namibiska vildhästanas ursprung och vilka faktorer som bidragit till att de överlevt i Namibias öken i mer än 100 år. Vidare har även hästarnas behov av människan, populationens livsvillkor samt hur populationen vidare bör förvaltas undersökts. LÄS MER

 2. 2. Barfota versus skodd : med fokus på den friska hästhoven

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Eva Johansson; [2017]
  Nyckelord :Häst; skodd; barfota; feral hästhov; Horse; shod; barefoot; feral horse hoof;

  Sammanfattning : Hoven utgör en väldigt liten del av hästen, men har en avgörande betydelse för dess hälsa och välmående. Det är viktigt att kunna utvärdera hur verkning och skoning påverkar hästens prestation och identifiera eventuell negativ stress på hoven och rörelseapparaten. LÄS MER

 3. 3. Flexordeformiteter hos häst : vilken är prevalensen och förekommer rasskillnader?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Isabella Karlsson; [2016]
  Nyckelord :flexordeformiteter; häst; böjsenor; prevalens; rasskillnader; flexural deformities; horse; flexor tendons; prevalence; breed predisposition;

  Sammanfattning : Hästar är stora och kraftfulla djur, vars senor utsätts för enorma krafter och påfrestningar, vilket innebär att de måste vara friska och väl utvecklade för att upprätthålla sin funktion. Böjsenorna är oerhört viktiga strukturer som har till uppgift att underlätta och medverka i hästens rörelser. LÄS MER

 4. 4. Hur ökas välfärden hos föl under deras första levnadsår?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Josefine Prabert; [2016]
  Nyckelord :föl; sto; fölavvänjning; avvänjning; hantering; inlärningsförmåga; häst; foal; mare dam; foal weaning; weaning; handling; learning ability; equine;

  Sammanfattning : Fölets första levnadsår har stor påverkan på dess framtida liv. Det är då man avvänjer fölet och sätter grunden för hantering, inlärningsförmåga och temperament. Därför är det viktigt att detta sker på rätt sätt så att fölen utvecklas till lätthanterliga, trygga unghästar. LÄS MER

 5. 5. Avvänjningsmetodens påverkan på fölet : en naturligare avvänjning för ökat välmående

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Jessica Andersson; [2015]
  Nyckelord :föl; sto; avvänjning; avvänjningsmetoder; naturlig avvänjning; onormalt beteende; stereotypier; vildhästar frilevande hästar; foal; mare dam; weaning; weaning methods; natural weaning; abnormal behavior; stereotypies; feral horses;

  Sammanfattning : Den naturliga process där stoet avvänjer sitt föl strax innan hon ska föla igen ger den unga hästen möjlighet att gradvis ändra sitt val av föda och mogna till en självständig individ. Den tidigare och mer abrupta avvänjningen som ofta sker av domesticerade hästar är mycket stressande för fölet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet feral horses.

Din email-adress: