Sökning: "figure"

Visar resultat 1 - 5 av 814 uppsatser innehållade ordet figure.

 1. 1. De skånska jordvallarnas skydd. En analys av de skånska jordvallarnas lagskydd kopplat till kulturhistoriska och biologiska värden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Filip Mårtensson; [2018-05-04]
  Nyckelord :Jordvallar; Skåne; Linjeelement; Kulturvård; Hägnader; Områdesskydd; Earth-banks; Jorddige;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård, 2018.... LÄS MER

 2. 2. Striden om kommentarsfältet En kvantitativ studie om kommentarsfältens utveckling och samtalsklimat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Andersson; Camilla Haagen; [2018-02-08]
  Nyckelord :online commenting forums; politeness online; anonymity online; Ifrågasätt; Dagens Nyheter; newspapers online.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate who writes what in a modern online commenting forum. In an ever changing digital world there are certain themes that reoccur in the public debate. One of those is the question about uncivility and impoliteness online. LÄS MER

 3. 3. "Förresten vågade jag inte tala med någon om det som hänt." : En studie om barn som varit utsatta för barnmisshandel och deras copingstrategier vid myndighetskontakter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Ernestrand; [2018]
  Nyckelord :child abuse; autobiography; coping; public authority contact; barnmisshandel; självbiografi; coping; myndighetskontakt;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to find a deeper understanding of how children who are exposed to child abuse cope and how it affect the contact between them and the public authority. Method: It is a qualitative study and the autobiographies are analyzed with a hermeneutic science theory. LÄS MER

 4. 4. Barack Obamas retorik i tolkning till tjeckiska : Fallstudie om överföringar av retoriska figurer i medietolkning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Gabriela Nechvátalová; [2018]
  Nyckelord :Media interpreting; rhetorical devices; Obama; P-score; Czech; Medietolkning; retoriska figurer; Obama; P-poäng; tjeckiska;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar hur president Obamas retoriska figurer överförs till tjeckiska samt i vilken utsträckning parallellismer återges, baserat på analyser av två valda medietolkningar. Analysen visar bl.a. att de bildliga uttrycken överförs i form av omskrivningar eller utelämnas. LÄS MER

 5. 5. Using Self-Organizing Maps to Identify Operational Risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Lukas Ljungblom; Jonatan Berggren; [2018]
  Nyckelord :Self-organizing Map; Machine Learning; Neural Network; Clustering; Operational Risk; Audit Change; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In recent years, the awareness and concern for operational risk in financial institutions have increased, and several disastrous events in the last two decades been caused by human error. With this, the regulatory demands have increased on the financial institutions to control operational risk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet figure.

Din email-adress: