Sökning: "figure"

Visar resultat 1 - 5 av 792 uppsatser innehållade ordet figure.

 1. 1. Striden om kommentarsfältet En kvantitativ studie om kommentarsfältens utveckling och samtalsklimat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Andersson; Camilla Haagen; [2018-02-08]
  Nyckelord :online commenting forums; politeness online; anonymity online; Ifrågasätt; Dagens Nyheter; newspapers online.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate who writes what in a modern online commenting forum. In an ever changing digital world there are certain themes that reoccur in the public debate. One of those is the question about uncivility and impoliteness online. LÄS MER

 2. 2. "Förresten vågade jag inte tala med någon om det som hänt." : En studie om barn som varit utsatta för barnmisshandel och deras copingstrategier vid myndighetskontakter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Ernestrand; [2018]
  Nyckelord :child abuse; autobiography; coping; public authority contact; barnmisshandel; självbiografi; coping; myndighetskontakt;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to find a deeper understanding of how children who are exposed to child abuse cope and how it affect the contact between them and the public authority. Method: It is a qualitative study and the autobiographies are analyzed with a hermeneutic science theory. LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskan inom palliativ vård kan stödja patienter och närstående i förlusten av en anknytningsperson : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Fanny Månsson; Emma Rischka Hultqvist; [2018]
  Nyckelord :Attachment figure; nurse; nursing care activities; patient; relative; literature review; Anknytningsperson; sjuksköterska; omvårdnadsåtgärd; patient; närstående; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund : Inom omvårdnad ska människan ses ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskans ansvar är inte bara att ge patienten omvårdnad, utan också att inkludera nära närstående. Enligt anknytningsteorin behöver varje person känna trygghet från varandra. LÄS MER

 4. 4. Rita för betyg - koppling mellan figurer och resultat

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Hammer; Björn Stenqvist; [2018]
  Nyckelord :betyg; figurritande; figur; gymnasieskola; matematik; rita; drawing; mathematics; upper secondary school; figure; school results;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt om det föreligger en korrelation mellan elevers resultat i skolan och diverse kvaliteter på figurer de konstruerar då de löser matematiska problem. Underlaget till studien har varit 207 elevlösningar till uppgifter på nationella prov i Matematik 2c, då eleverna är runt 16-17 år gamla. LÄS MER

 5. 5. Svenska kyrkan och kyrkovalet 2017 : Ett sekulariseringsteoretiskt perspektiv på dagstidningars rapportering kring valet 2017 i Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Wahlström; [2018]
  Nyckelord :faith; faith community; church; church election; the church of Sweden; media; secular; religion; cultural religion;

  Sammanfattning : This study’s purpose is to analyze Grace Davies theory, which points out that churches throughout the west is facing difficulties with declining memberships as a result of a separation process between the churches and the state. In contrast to Davies theory, Sweden saw an increase in number of voters in year 2017’s church election, which leads to question whether Davies theory is overemphasized or if the church of Sweden is in a unique position. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet figure.

Din email-adress: