Sökning: "figure"

Visar resultat 1 - 5 av 697 uppsatser innehållade ordet figure.

 1. 1. News or Nonsense? En kvantitativ innehållsanalys av livevideosändningar på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Gunnar Fägerlind; Tobias Kjellberg; Jonathan Otter; [2017-01-31]
  Nyckelord :journalistisk etik; livevideosändning; Live reporting; social media; facebook; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Title:News or Nonsense? – en kvantitativ innehållsanalys av livevideosändningar på FacebookAuthors:Gunnar Fägerlind, Jonathan Otter och Tobias KjellbergSubject:Undergraduate research paper in journalism studies, Dept. of journalism, media and communication, (JMG) Gothenburg universityTerm:Fall 2016Supervisor:Mathias A. LÄS MER

 2. 2. Den tillfälliga migranten : en diskursanalys av den svenska regeringens migrationspolitik.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; migration; realism; liberalism; diskurs; säkerhet; nytta; kriminalisering; suveränitet; gränser.;

  Sammanfattning : Through a discourse analysis of Swedish proposals related to migration policy between 2004 and 2016, I have highlighted normative assumptions and dominant discourses that can be said to justify the increasingly restrictive policies that migrants meet today. The change in policy in Sweden can be seen as part of a global trend where affluent countries have closed their borders to people seeking refuge. LÄS MER

 3. 3. Design and Evaluation of Aceelerometer Based Mobile Authentication Techniques

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Priyanka Bhide; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Smartphones’ usages are growing rapidly. Smart phone usages are not limited to the receiving/calling or SMSing anymore. People use smartphone for online shopping, searching various information in the web, bank transactions, games, different applications for different usages etc. Anything is possible by just having a smartphone and the internet. LÄS MER

 4. 4. Brexit – Det troliga i det otroliga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Cederholm; [2017]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; Brexit; European Union; EU; Storbritannien; United Kingdom; EU utvidgning; EU enlargement; utvidgning; enlargement; integrationsteori; integration theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The United Kingdom’s choice to leave the European Union came as a surprise for a large part of the politicians in EU. But it was not only a surprise for politicians outside of the UK, even Boris Johnson a front figure for the UK leave campaign was surprised at the referendum result. LÄS MER

 5. 5. Frihet under ansvar : En kvalitativ studie om ansvarsdelegering och dess inverkan på hotellreceptionisters motivation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Fanny Forsberg; Emilia Hallström; [2017]
  Nyckelord :Motivation; ansvarsdelegering; empowerment; handlingsfrihet; feedback; gästnöjdhet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att skapa en förståelse för hotellreceptionisters upplevelser av ansvarsdelegering samt hur det påverkar deras motivation till att vilja göra det lilla extra i sin yrkesroll. Som ett led i detta vill vi även komma underfund med hur hotellchefer ser på ansvarsdelegering och hur de använder sig av det. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet figure.

Din email-adress: