Sökning: "filmanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet filmanalys.

 1. 1. Cultural Adaptation of Cancer Campaign Films : A comparison made between beauty commercials; United States ofAmerica and India.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Rahel Anticoli; [2018]
  Nyckelord :cultural adaptation; nationalism; appropriation; campaign films; semiotics; film analysis; connotation; denotation.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att göra en filmanalys av kampanjfilmer om bröstcancer som var skapade av kosmetiska företag i Indien och U.S.A. I uppsatsen undersöks hur semiotiska resurser var påverkade av kulturen och hur kampanjerna har använt kulturell adaption i marknadsföringssyfte. LÄS MER

 2. 2. Säkerhet och Hip-hop : En undersökning av målgruppstänkande i Mercedes-Benz reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Jesper Hamberg; Olof Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Reklam; sociosemiotik; semiotiska resurser; målgrupper; Mercedes Benz;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur semiotiska resurser används i reklamfilm för att kommunicera till olika målgrupper. I uppsatsen har två reklamfilmer från Mercedes-Benz med två olika målgrupper analyserats. Metoden som har använts i uppsatsen är en jämförande filmanalys. LÄS MER

 3. 3. Genusljudläggning i reklamfilm : En semiotisk filmanalys om hur genus används inom ljudoch bild

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Helena Malmborg; Sofia Lennerbert; [2018]
  Nyckelord :Semiotik; bildanalys; ljudanalys; genus; reklamfilm; ljudberättande; aktiv; passiv.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen genomförs en semiotisk filmanalys av ljud och bild i Dove och Axe’s reklamfilmer med en ingång på genus i ljudläggning. Syftet i denna uppsats är att undersöka hur ljudläggningen samspelar med bilden för att producera genus i reklamfilm. LÄS MER

 4. 4. Narcos och Eurocentrism : en postkolonial filmanalys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kevin Eberhardsson Karlsson; Emilia Hellman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om Netflixserien Narcos (Chris Brancato, m.fl. 2015–. USA) och fokus ligger på de ideologiska teman som går att identifiera. LÄS MER

 5. 5. Ljussättning i film : Hur man kan forma bilden genom ljuset

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Jonathan Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Film; ljussättning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redovisa vad den tidigare forskningen har kommit fram till gällande hur man kontrollerar ljuset i film, samt att undersöka hur man gör detta i tre olika stillbilder från tre olika filmer. Metoden är en litteraturstudie och filmanalys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet filmanalys.

Din email-adress: