Sökning: "films"

Visar resultat 1 - 5 av 645 uppsatser innehållade ordet films.

 1. 1. "Because that's not how people are"- En kvalitativ innehållsanalys om hur psykisk ohälsa framställs i spelfilm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Felicia Gustafsson; Linda Widarsson; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; norms; stigma; media; film; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of our study was to examine the prevailing norms of mental illness, and how it is portrayed in popular culture, by analyzing four selected feature films that all highlight mental illness of some kind. We have done this through a qualitative study with a thematic analysis, in which all four films have been studied thoroughly. LÄS MER

 2. 2. The Feminized People and the Patriarchal State: Studying the Portrayal of Gender in North Korean Films

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Edström; [2018]
  Nyckelord :North Korea; gender; women; film; feminist film theory; frame analysis; development; Asia; portrayal; Confucianism; Socialism; propaganda; Nordkorea; kön; genus; kvinnor; film; feministisk filmteori; frame-analys; utveckling; Asien; porträttering; Konfucianism; Socialism; propaganda;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den perfekta kvinnan: En feministisk studie av de posthumanistiskt präglade filmerna Under the Skin, Her och Ghost in the Shell

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linnéa Saaranen; [2017-06-26]
  Nyckelord :Scarlett Johansson; posthuman theory; feminist film theory; critical whiteness studies; Under the Skin; Her; Ghost in the Shell;

  Sammanfattning : This essay analyses the films Under the Skin, Her and Ghost in the Shell which all focus on the artificial woman, a character that is widely represented in both early films and in films produced today. Through feminist film theory, posthuman theory and critical whiteness studies this essay search to answer the question how the artificial woman (all portrayed by Scarlett Johansson) is portrayed in these films, how these films can be placed in an historical perspective and how they represent the technological “human” in a time when the boundary between science fiction and reality seems very thin. LÄS MER

 4. 4. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 5. 5. Anempathetic och Empathetic musik : En studie i hur musik påverkar en scen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustaf Ekroth Yngström; [2017]
  Nyckelord :empathetic; anempathetic; counterpoint; förståelse; uppfattning; filmscen;

  Sammanfattning : Flera studier har gjorts kring hur musik påverkar människor. Bullerjahn och Güldenring genomförde en studie där en egenskapad scen musiklades på flera olika sätt, Cohen gjorde liknande studier men kopplade det till psykologi. Resultaten de fick fram var att musik påverkade tittaren på det sättet som musiken var tänkt att göra. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet films.

Din email-adress: