Sökning: "films"

Visar resultat 1 - 5 av 707 uppsatser innehållade ordet films.

 1. 1. ”FRÅN KOMEDI TILL BLODIGT ALLVAR” - Lär dig att bli svensk genom Stig-Helmer och Beck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Charlotte HOLMGREN; [2018-04-12]
  Nyckelord :Film; Integration; C More; SFI; Filmtegration.se;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the commercial streaming and distribution company C More Entertainment AB’s project “Filmtegration”. In collaboration with Svenska för invandrare (SFI) the project has made six Swedish films available for free screening for SFI-students. LÄS MER

 2. 2. Svenskundervisning i klassrum där det också finns nyanlända elever. En intervjustudie med lärare som undervisar i årskurserna 4-6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Muamer Talic; [2018-02-13]
  Nyckelord :Newly Arrived Pupils; Preparatory Class; Mixed Class; Swedish Subject.;

  Sammanfattning : Newly arrived pupils in the Swedish schools are more common today than fifty years ago. Asa teacher it is therefore important to know how to organize and teach newly arrived pupils thesubject Swedish. LÄS MER

 3. 3. Psykisk sjukdom gestaltad i film utifrån ett genusperspektiv : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Hanna Rapp Johansson; Camilla Norling; [2018]
  Nyckelord :mental illness; critical discourse analysis; movies; gender; psykisk sjukdom; kritisk diskursanalys; film; genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att urskilja vilka diskurser som kan identifieras i filmer som gestaltar psykisk sjukdom. Vi ville även undersöka om det fanns skillnader i hur män och kvinnor med psykisk sjukdom skildrades i filmerna. LÄS MER

 4. 4. Islam på film : En undersökning om framställningen av muslimer på film

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Emma Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Producing religion on film is not new and investigating the production of religion on film has also been done before. Popular culture has never been so present in our everyday life as it is today, therefore the interest in popular culture is big. This qualitative content analysis examines how Muslims are produced on film. LÄS MER

 5. 5. Paper-based flexible laminates tendency to curl

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Clémentine Muller; [2018]
  Nyckelord :flexible laminates; paper; curl; relative humidity; temperature; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to assess the impact of environmental conditions on paper-based flexible laminates tendency to curl. Any deviation in flatness may indeed affect materials processability. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet films.

Din email-adress: