Sökning: "films"

Visar resultat 1 - 5 av 672 uppsatser innehållade ordet films.

 1. 1. ”FRÅN KOMEDI TILL BLODIGT ALLVAR” - Lär dig att bli svensk genom Stig-Helmer och Beck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Charlotte HOLMGREN; [2018-04-12]
  Nyckelord :Film; Integration; C More; SFI; Filmtegration.se;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the commercial streaming and distribution company C More Entertainment AB’s project “Filmtegration”. In collaboration with Svenska för invandrare (SFI) the project has made six Swedish films available for free screening for SFI-students. LÄS MER

 2. 2. Svenskundervisning i klassrum där det också finns nyanlända elever. En intervjustudie med lärare som undervisar i årskurserna 4-6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Muamer Talic; [2018-02-13]
  Nyckelord :Newly Arrived Pupils; Preparatory Class; Mixed Class; Swedish Subject.;

  Sammanfattning : Newly arrived pupils in the Swedish schools are more common today than fifty years ago. Asa teacher it is therefore important to know how to organize and teach newly arrived pupils thesubject Swedish. LÄS MER

 3. 3. Segment : En undersökning av antologifilmer med en stad som tema

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Adam Starsmark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study anthology films with a city as theme. The well-known Cities of Love-franchise is an example of these films but it has also been the subject of critique by Temenuga Trifonova  (2013),  who used  the Cities of Love-films  to create the  term  ”The Franchise  City  Film”. LÄS MER

 4. 4. Image analysis tool for geometric variations of the jugular veins in ultrasonic sequences : Development and evaluation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Arvid Westlund; [2018]
  Nyckelord :active contour; ultra sound; ultrasonic; image analysis; internal jugular veins; snake;

  Sammanfattning : The aim of this project is to develop and perform a first evaluation of a software, based on the active contour, which automatically computes the cross-section area of the internal jugular veins through a sequence of 90 ultrasound images. The software is intended to be useful in future research in the field of intra cranial pressure and its associated diseases. LÄS MER

 5. 5. Cultural Adaptation of Cancer Campaign Films : A comparison made between beauty commercials; United States ofAmerica and India.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Rahel Anticoli; [2018]
  Nyckelord :cultural adaptation; nationalism; appropriation; campaign films; semiotics; film analysis; connotation; denotation.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att göra en filmanalys av kampanjfilmer om bröstcancer som var skapade av kosmetiska företag i Indien och U.S.A. I uppsatsen undersöks hur semiotiska resurser var påverkade av kulturen och hur kampanjerna har använt kulturell adaption i marknadsföringssyfte. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet films.

Din email-adress: