Sökning: "films"

Visar resultat 1 - 5 av 729 uppsatser innehållade ordet films.

 1. 1. ”FRÅN KOMEDI TILL BLODIGT ALLVAR” - Lär dig att bli svensk genom Stig-Helmer och Beck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Charlotte HOLMGREN; [2018-04-12]
  Nyckelord :Film; Integration; C More; SFI; Filmtegration.se;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the commercial streaming and distribution company C More Entertainment AB’s project “Filmtegration”. In collaboration with Svenska för invandrare (SFI) the project has made six Swedish films available for free screening for SFI-students. LÄS MER

 2. 2. Svenskundervisning i klassrum där det också finns nyanlända elever. En intervjustudie med lärare som undervisar i årskurserna 4-6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Muamer Talic; [2018-02-13]
  Nyckelord :Newly Arrived Pupils; Preparatory Class; Mixed Class; Swedish Subject.;

  Sammanfattning : Newly arrived pupils in the Swedish schools are more common today than fifty years ago. Asa teacher it is therefore important to know how to organize and teach newly arrived pupils thesubject Swedish. LÄS MER

 3. 3. The impact of metallic cranial implants on proton-beam radiotherapy treatment plans for near implant located tumours : A phantom study on the physical effects and agreement between simulated treatment plans and the resulting treatment for near implant located cranial tumours

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Adam Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Proton-based Radiotherapy; Cranial implants; Titanium implants; Cancer treatment; metal streak artifacts.;

  Sammanfattning : Within the field of radiotherapy treatments of tumour diseases, the hunt for more accurate and effective treatment methods is a continuous process. For some years ion-beam based radiotherapy, especially the proton-beam based applications, has increased in popularity and availability. LÄS MER

 4. 4. Psykisk sjukdom gestaltad i film utifrån ett genusperspektiv : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Hanna Rapp Johansson; Camilla Norling; [2018]
  Nyckelord :mental illness; critical discourse analysis; movies; gender; psykisk sjukdom; kritisk diskursanalys; film; genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att urskilja vilka diskurser som kan identifieras i filmer som gestaltar psykisk sjukdom. Vi ville även undersöka om det fanns skillnader i hur män och kvinnor med psykisk sjukdom skildrades i filmerna. LÄS MER

 5. 5. Att konstruera naturen : En kvalitativ studie av Volvos Human Made Stories

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ida Dahlgren; [2018]
  Nyckelord :Naturkonstruktioner; konstruktion; natur; berättelse; Volvo; narrativ analys;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how constructions of nature is conveyed through Volvos Human Made Stories, and what possible effects these constellations might have on a global discourse of environmental issues. Human Made Stories was first published in 2016 and is a series of short films, which according to Volvo seek to inspire it's viewers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet films.

Din email-adress: