Sökning: "financial analysis of"

Visar resultat 1 - 5 av 1968 uppsatser innehållade orden financial analysis of.

 1. 1. Den svenska oenigheten - En kvalitativ textanalys om konkurrerande ramverk i förhållande till arbetsmarknadsintegrationen av invandrare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl-Henrik Karlsson; [2018-02-06]
  Nyckelord :Framework; framework theory; diagnostic-framing; prognostic-framing; counter-framing; labour market integration; immigration; refugee immigration; family reunion; ramverk; ramverksteori; arbetsmarknadsintegration; integration; invandring; flyktinginvandring; anhöriginvandring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the premises for the debate regarding the integration of immigrants on the Swedish labour market, and how these premises structures the debate. The results from the study using a qualitative text analysis as method and a framework theory indicates that the variation of results is possible because the frameworks used in the debate is constituted of three parts, where differences is possible within all three parts based on the actors’ ideas and interests. LÄS MER

 2. 2. The Implications of Financial Network Architecture on the Stability of a Banking System

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Michal Tulwin; [2018]
  Nyckelord :Banking Crisis; Financial Market; Insolvency; Network Formation;

  Sammanfattning : The structure of interbank connections affects financial system's resilience to shocks. This thesis determines the implications of network's architecture on stability of a banking system. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet i styrelserummet – hjälpande eller stjälpande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Stenberg; Ellen Erstrand; Julia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Andel kvinnliga styrelseledamöter; Tobins Q; Nasdaq OMX Stockholm; Critical Mass; regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka sambandet mellan finansiell prestation, mätt som Tobins Q, och andelen kvinnor i styrelsen i svenska börsnoterade bolag. Studien använder sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Författarna har gjort en multipel regressionsanalys och regressionstester i Eviews som baseras på insamlad paneldata. LÄS MER

 4. 4. Research on Flexible and Innovative Enabling of Business Unit/Responsibility Center

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Danfeng Zhang; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Thesis Title: Research on Flexible and Innovative Enabling of Business Unit/ Responsibility Center Seminar date: 2018-01-11 Subject/Course: FEKH 69 Företagsekonomi: Examensarbete i Redovisning på Kandidatnivå Author: Danfeng Zhang Advisor: Peter W Jönsson Key words: Business unit, responsibility center, management control system, flexibility, innovation, organizational structure Aim: The purpose of this paper is to provide a detailed analysis of innovation at the process of enabling business unit/ responsibility center and management control system in modern companies. By doing so, the author hopes to offer more experience and academic backup for the changes or even revelation of some companies’ management control system. LÄS MER

 5. 5. Savings and Low Interest Rates – Can Low Interest Rate Environments Change the Effects of Determinants of Savings?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nils Billgert; [2018]
  Nyckelord :interest; savings; substitution; income; wealth; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines the effects of a low real interest rate environment on household savings. It specifically analyses whether there can be an increased importance of the income effect relative to the intertemporal consumption substitution effect and whether there can be an increased potency in the wealth effect of the stock market due to the financial assets substitution effect in this environment. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet financial analysis of.

Din email-adress: