Sökning: "financial planning"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden financial planning.

 1. 1. Management of personal investments in Russia and Sweden : Influence of financial literacy of young adults on their behavior in financial planning

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Alan Dzutsev; [2018]
  Nyckelord :investment strategy; financial literacy; assets; financial planning; equity; personal investment plan;

  Sammanfattning : Background: Unawareness of most students about how to save and increase their money and changes in global economic conditions create new opportunities and challenges in international business and investment field. Lack of interest from investment companies, banks, funds, estate sellers and rialtos to this interesting and growing group of people, where even bringing up future clients in this young adults can play a big role in future success of the company. LÄS MER

 2. 2. Social Entrepreneurs' Perceptions of Experienced Failure in Finland : Interpretative Phenomenological Analysis

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Salla Kolehmainen; Roosa Salomaa; [2017]
  Nyckelord :social entrepreneurship; perception of failure;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increace the knolewdge regarding failure within social entrepreneuship. We want to investigate the perception of failure of social entrepreneurs. To discover the experiences of the participants we have used the interpretative phenomenological analysis. We have conducted and analyzed three in-debth interviews. LÄS MER

 3. 3. Deltagande i budgetprocessen : En fallstudie om vilka faktorer som bidrar till motivation och minskar slack

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Hanna Andersson; Anna Andrésson; [2017]
  Nyckelord :Budget; budget process; participation; subordinate managers; motivation; slack; communication; personality; community and cooperation; strategic planning; personal values; Budget; budgetprocess; deltagande; underordnade chefer; motivation; slack; kommunikation; personlighet; gemenskap och samarbete; strategisk planering; personliga värderingar;

  Sammanfattning : Att skapa en budget handlar om att ta fram en prognos för framtida ekonomiska resultat både vad det gäller likviditet, resultat- och balansräkningen. Den kan ha olika syften inom ett företag och kan användas för att motivera de underordnade cheferna genom att låta dem vara delaktiga i processen då det skapas mål som leder till en belöning. LÄS MER

 4. 4. Påverkar äktheten i socialt ansvarstagande den finansiella lönsamheten i företag? : En kvantitativ studie av 280 europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Adebäck; Ludvig Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; corporate financial performance; corporate social performance; ESG; authentic CSR-activities; consistent CSR; CSR-committee; Corporate social responsibility; Corporate financial performance; Corporate social performance; ESG; äkta CSR-aktiviteter; konsekvent CSR; CSRkommitté;

  Sammanfattning : Syfte: Det ställs idag högre krav på att företag inte enbart kan fokusera på att tjäna pengar utan att de också måste börja ta ansvar för miljö, samhälle och ekonomi. Till följd av de ökade kraven på företagen har vikten av begreppet Corporate social responsibility (CSR) ökat de senaste årtiondena. LÄS MER

 5. 5. Daily activities : a way to social inclusion for persons with intellectual disabilities?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jakob Christiernin; [2017]
  Nyckelord :Intellectual disabilities; LSS; Daily Activities; Open labour market; Social Inclusion; Persons with disabilities; Intellectual impairment; Intellektuella funktionshinder; LSS; Funktionsnedsättning; Daglig verksamhet; Öppen arbetsmarknad; social inkludering;

  Sammanfattning : Background: Social inclusion is an issue for persons with intellectual disability; the group often suffer from discrimination on the open labour market and are subject to social exclusion. Persons with intellectual disability have the right to daily activities that have the intention to lead to an employment on the open labour market. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet financial planning.

Din email-adress: