Sökning: "finansiella resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden finansiella resurser.

 1. 1. Om SEO är så bra, så varför inte? : En kvalitativ studie om sökmotoroptimering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jasmine Petersson; Emelie Rasmusson Andersson; [2018]
  Nyckelord :Search engine optimization; diffusion of innovation; customers search behavior; presence on the internet; barriers; one-person- and microenterprises; growth; Sökmotoroptimering; adoption av nya innovationer; kundernas sökbeteende; internetnärvaro; hinder; enmans- och mikroföretag; tillväxt;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt enmans- och mikroföretag tar till sig sökmotoroptimering. Detta för att bättre förstå vilka hinder företag upplever med att ta till sig sökmotoroptimering, så att kunskap om hur företag skulle kunna ta sig förbi identifierade hinder genereras.  1. LÄS MER

 2. 2. Strategiskt arbetsmiljöarbete : En förutsättning för ett hållbart arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Marie Hansson; Frida Morell; [2018]
  Nyckelord :Organizational and social work environment; sustainable working life; Job Demand-Resources model; strategic work environment; Organisatorisk och social arbetsmiljö; hållbart arbetsliv; Job Demand-Resources modellen; strategiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har tagit form utifrån en organisations önskan att undersöka deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Syftet har varit att öka förståelsen för viktiga komponenter för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Immateriella resursers roll för företags prestationer : En jämförande kvantitativ studie av industriföretag i tillväxt och ej i tillväxt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Annette Olsson; Camilla Örnberg; [2018]
  Nyckelord :crp; cfp; immateriella resurser; tillväxt; positiv spiral;

  Sammanfattning : Syfte: I ett flertal tidigare studier har positiva samband mellan hållbarhetsprestationer (CRP) och finansiella resultat (CFP) hittats och försökt förklaras. Dock har endast ett fåtal antagit synsättet att immateriella resurser fungerar som medlare för dessa samband. LÄS MER

 4. 4. IFRS 15 bidrag till en transparent redovisning –En fallstudie om kritiska faktorer i IFRS 15 implementeringsprocess som företag bör förhålla sig till för att uppnå transparens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Elmren; Lydia Rostedt; [2017-06-08]
  Nyckelord :IFRS; IASB; Implementering; transparens; redovisningsstandard; Intäkt;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den första januari 2018 träder den nya intäktstandarden IFRS 15 i kraft vilket förväntas innebära stora förändringar för många företag. Ett av syftena med standarden är att öka transparensen i de finansiella rapporterna. IFRS 15 förutspå innebära en förändrad syn på när och hur intäkter ska redovisas. LÄS MER

 5. 5. Vad möjliggör ett preventivt arbete? - en kvalitativ studie om villkor för att arbeta preventivt med HIV och AIDS i en NGO i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Davidsson; Josefine Carlsson; [2017-04-11]
  Nyckelord :Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor; Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor;

  Sammanfattning : HIV is an epidemic that has been spreading all over the world since the 1980s when the firstcase of the virus was found. AIDS is the final stage of the HIV infection, when the body isunable to fight the infections anymore. HIV and AIDS have been a worldwide problemcreating a great need for ongoing preventive work. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet finansiella resurser.

Din email-adress: