Sökning: "finansiella resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden finansiella resurser.

 1. 1. Immateriella resursers roll för företags prestationer : En jämförande kvantitativ studie av industriföretag i tillväxt och ej i tillväxt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Annette Olsson; Camilla Örnberg; [2018]
  Nyckelord :crp; cfp; immateriella resurser; tillväxt; positiv spiral;

  Sammanfattning : Syfte: I ett flertal tidigare studier har positiva samband mellan hållbarhetsprestationer (CRP) och finansiella resultat (CFP) hittats och försökt förklaras. Dock har endast ett fåtal antagit synsättet att immateriella resurser fungerar som medlare för dessa samband. LÄS MER

 2. 2. IFRS 15 bidrag till en transparent redovisning –En fallstudie om kritiska faktorer i IFRS 15 implementeringsprocess som företag bör förhålla sig till för att uppnå transparens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Elmren; Lydia Rostedt; [2017-06-08]
  Nyckelord :IFRS; IASB; Implementering; transparens; redovisningsstandard; Intäkt;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den första januari 2018 träder den nya intäktstandarden IFRS 15 i kraft vilket förväntas innebära stora förändringar för många företag. Ett av syftena med standarden är att öka transparensen i de finansiella rapporterna. IFRS 15 förutspå innebära en förändrad syn på när och hur intäkter ska redovisas. LÄS MER

 3. 3. Vad möjliggör ett preventivt arbete? - en kvalitativ studie om villkor för att arbeta preventivt med HIV och AIDS i en NGO i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Davidsson; Josefine Carlsson; [2017-04-11]
  Nyckelord :Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor; Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor;

  Sammanfattning : HIV is an epidemic that has been spreading all over the world since the 1980s when the firstcase of the virus was found. AIDS is the final stage of the HIV infection, when the body isunable to fight the infections anymore. HIV and AIDS have been a worldwide problemcreating a great need for ongoing preventive work. LÄS MER

 4. 4. Employer branding inom offentliga organisationer : Sjuksköterskors värdering av attribut vid val av arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Cecilia Johnsson; Ida Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Employer branding; Public organizations; Employer value proposition; Word- of-mouth; Kliniskt basår; Introduction program; Organizational attractiveness; Attractiveness; Work-based learning; Employer branding; Arbetsgivarvarumärke; Offentlig organisation; Employer value proposition; Word-of-mouth; Kliniskt basår; Introduktionsprogram; Organisatorisk attraktivitet; Attraktivitet; Lärande i arbetslivet;

  Sammanfattning : Offentliga organisationer har ofta begränsade finansiella resurser att förhålla sig till. Med den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden om kompetent personal finns ett behov för även offentliga organisationer att arbeta med dess attraktivitet gentemot intressenter. LÄS MER

 5. 5. Kan vi vinna stort om vi tänker smått? : En studie om ekonomistyrning som möjliggör att bättre effektivitet uppnås vid Linnéuniversitetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Cedna Radinovic-Lukic; [2017]
  Nyckelord :ekonomistyrning; universitet; planering; tjänsteplanering; kursbudgetering; kurskostnadskalkylering;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Kan vi vinna stort om vi tänker smått? En studie om ekonomistyrning som möjliggör att bättre effektivitet uppnås vid Linnéuniversitetet Författare: Cedna Radinovic – Lukic Handledare: Petter Boye   Bakgrund: Svenska universitet finansieras framförallt med statliga pengar som gör att resurserna för att genomföra uppdraget måste allokeras på ett effektivt sätt. Med New Public Management ökar kraven på ekonomistyrning inom den offentliga sektorn som ska vara mål-och resultatinriktad och där fokus ligger på prestationer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet finansiella resurser.

Din email-adress: