Sökning: "finita-elementanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet finita-elementanalys.

 1. 1. Datorchassi med miljöfokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Andreas Robinsson; John Schlager; [2017]
  Nyckelord :Datorchassi; Miljö; Bambu;

  Sammanfattning : Den komponent som omsluter och skyddar resterande komponenter i en dator är chassit. Det är även den komponent som syns utåt och står för interaktionen med användaren. Syftet är att utforma ett datorchassi som är mer miljövänligt än vad som i dagsläget finns tillgängligt på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Konnektortjocklekens inverkan på hållfastheten i en treleds-implantatbrounderkonstruktion av PEEK med hjälp av finita elementmetodenFinita elementmetoden för hållfasthetsanalys av treleds-implantatbrounderkonstruktioner av PEEK med varierande konnektordimensioneringKonnektordimensionens betydelse för hållfastheten i treleds-implantatbrounderkonstruktioner av PEEK; En finita elementanalys

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Helena Lundkvist; Gustav Roos; [2016]
  Nyckelord :PEEK; FEA; Finita elementanalys; konnektordimension;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med föreliggande studie är varär att med en finita elementanalys (FEA) undersöka hållfastheten i implantatförankrade treleds-brounderkonstruktioner av materialet PEEK beroende på konnektordimension och belastningsvinkel med hjälp av finita elementmetoden (FEM) genom att analysera spänningskoncentration, displacering och töjning. i implantatförankrade treleds-brounderkonstruktioner i materialet PEEK beroende på konnektortjocklek och belastningsvinkel med hjälp av finita elementmetoden (FEM). LÄS MER

 3. 3. Modelling of a Planar Magnetic Component for PCB-Integration

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Yoann Pascal; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The trend toward the electrification of functionalities magnifies the part played by power electronic converters, which are continuously expected to deliver more power, at a lower cost, in a smaller volume and always with a high reliability. To this end, high switching frequency integrated converters, and especially Printed-Circuit-Board (PCB) –integrated devices, could embody an interesting paradigm. LÄS MER

 4. 4. Struktur- och kostnadsanalys av en slakarmerad plattrambros farbana : En jämförelse ur ett spännviddsperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Murtazah Khalil; [2014]
  Nyckelord :Plattrambro; finita-elementanalys; betong; ”Brigade Standard”; struktur-och kostnadsanalys;

  Sammanfattning : En brotyp som är vanlig bland brokonstruktioner är plattrambron. Denna brotyp byggs både med slak- och spännarmering. Det är dock vanligare att bygga med slakarmering än spännarmering, vilket övervägs särskilt då spännvidderna är ungefär 25- 30 meter eller mer. LÄS MER

 5. 5. High performance adaptive finite elementmodeling of complex CAD geometry

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Stefanie Strunk; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : CAD (Computer Aided Design) and finite elementanalysis are of fundamental importance for numerical simulations. The generalapproach is to design a model using CAD software, create a mesh of a domainthat includes this model and use finite element analysis to perform simulationson that mesh. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet finita-elementanalys.

Din email-adress: