Sökning: "finita-elementanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet finita-elementanalys.

 1. 1. Jämförelse av FE-modeller för lastspridning i tvärled : Parameterstudie för dimensionering av betongfarbana på parallella stållådbalkar

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Mats Hagelstedt; [2018]
  Nyckelord :Transverse load distribution; parametric design approach; composite bridges; parallel box-girders; FEM; Python; Lastfördelning i tvärled; parametriserat arbetssätt; samverkansbroar; parallella lådbalkar; FEM; Python;

  Sammanfattning : A great deal of the design of bridges today is carried out using finite element models and analyses. These models are usually generalized versions of the actual bridge, as these kinds of models often is able to produce results similar to reality. LÄS MER

 2. 2. Teknikutveckling för att strypa träd : Superklämman

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Aria Tahmasebi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skogen står för produktion av naturresurser samtidigt som den är viktig för inbindning av koldioxid från atmosfären. Därmed finns det många intressenter för forskning kring trädens tillväxt och ekologi. LÄS MER

 3. 3. Datorchassi med miljöfokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Andreas Robinsson; John Schlager; [2017]
  Nyckelord :Datorchassi; Miljö; Bambu;

  Sammanfattning : Den komponent som omsluter och skyddar resterande komponenter i en dator är chassit. Det är även den komponent som syns utåt och står för interaktionen med användaren. Syftet är att utforma ett datorchassi som är mer miljövänligt än vad som i dagsläget finns tillgängligt på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Konnektortjocklekens inverkan på hållfastheten i en treleds-implantatbrounderkonstruktion av PEEK med hjälp av finita elementmetodenFinita elementmetoden för hållfasthetsanalys av treleds-implantatbrounderkonstruktioner av PEEK med varierande konnektordimensioneringKonnektordimensionens betydelse för hållfastheten i treleds-implantatbrounderkonstruktioner av PEEK; En finita elementanalys

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Helena Lundkvist; Gustav Roos; [2016]
  Nyckelord :PEEK; FEA; Finita elementanalys; konnektordimension;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med föreliggande studie är varär att med en finita elementanalys (FEA) undersöka hållfastheten i implantatförankrade treleds-brounderkonstruktioner av materialet PEEK beroende på konnektordimension och belastningsvinkel med hjälp av finita elementmetoden (FEM) genom att analysera spänningskoncentration, displacering och töjning. i implantatförankrade treleds-brounderkonstruktioner i materialet PEEK beroende på konnektortjocklek och belastningsvinkel med hjälp av finita elementmetoden (FEM). LÄS MER

 5. 5. Modelling of a Planar Magnetic Component for PCB-Integration

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Yoann Pascal; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The trend toward the electrification of functionalities magnifies the part played by power electronic converters, which are continuously expected to deliver more power, at a lower cost, in a smaller volume and always with a high reliability. To this end, high switching frequency integrated converters, and especially Printed-Circuit-Board (PCB) –integrated devices, could embody an interesting paradigm. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet finita-elementanalys.

Din email-adress: