Sökning: "finna"

Visar resultat 1 - 5 av 4578 uppsatser innehållade ordet finna.

 1. 1. Grönskande vintersvala rum : förslag på odlingsvärda växtkombinationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gordh Maja; Eriksson Åsa; [2107]
  Nyckelord :inglasat uterum; balkong; medelhavsklimat; varmtempererade klimat; rumsväxter; vinterträdgård;

  Sammanfattning : Många privatpersoner har tillgång till ett inglasat uterum eller balkong i anslutning till sitt hem. Dessa miljöer kan användas som grönskande vintersvala rum med växter anpassade till rummets förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka och sammanställa ett urval av odlingsvärda växter för privata inglasade miljöer. LÄS MER

 2. 2. Upphandling av digitala trygghetslarm Finns det plats för innovation?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therése Oresten; [2017-09-05]
  Nyckelord :offentlig sektor; innovation; standarder;

  Sammanfattning : Sweden has an aging population and it is estimated that 25% of the population will be over 65 years ofage by the year 2060. Many elderly people are healthy enough to be living in their homes, but theyare in need of an alarm that they can use in case of emergency. LÄS MER

 3. 3. Buklägesvård av den kritiskt sjuka patienten - en deskriptiv journalgranskningsstudie av indikation, duration och komplikationer

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Axelsson; Julia Thorén; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bukläge; Intensivvård; Journalgranskning; ARDS; Vårdskada; Komplikation; Patientsäkerhet; Trycksår; Enteral nutrition; Prone position; Intensive care; Complication; Patient safety; Pressure ulcers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Buklägesvård är en behandling för att öka syresättningsgraden för patienter och har evidens för minskad mortalitet vid svår ARDS. Befintliga riktlinjer rekommenderar att åtgärden skall utföras 16 av 24 av dygnets timmar. LÄS MER

 4. 4. Om att marknadsföra ekologiska livsmedel – Hur matbutiker kan öka försäljningen av ekologiska livsmedel baserat på vilka produktegenskaper som är viktiga för konsumenten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Börjesson; Jenny Borg; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att konsumtionen av ekologiska livsmedel fortsätter öka är essentiellt ur miljösynpunkt.Försäljning har i många år växt, men en markant inbromsning i tillväxttakten har nu skett. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet inom stadsutveckling – En kvalitativ studie om motiven till socialt hållbarhetsengagemang inom projektet Älvstaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Emanuelsson; Josefina Röckert; [2017-07-06]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Älvstaden; Segregation; Markanvisningar.;

  Sammanfattning : Introduktion: Företag i Sverige engagerar sig i allt större utsträckning i social hållbarhet.Forskningen kring varför företag engagerar sig i hållbarhet har visat sig varatvetydig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet finna.

Din email-adress: