Sökning: "fläkt"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet fläkt.

 1. 1. Växtväggar som funktionellt system inomhus : En studie av kyleffektbehov, inomhusmiljö och kostnadsbesparing med hjälp av växtväggen som finns i byggnaden på Teknikringen 78A

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Wanda Francis; Niusha Rafinia; [2017]
  Nyckelord :Plant walls; plants; environmental certification system; BREEAM; cooling effect; cooling efficiency requirement; ventilation system; Växtväggar; växter; miljöcertifieringssystem; BREEAM; kyleffekt; kyleffektbehov; ventilationssystem;

  Sammanfattning : Växtväggen i byggnaden på Teknikringen 78A var en utgångspunkt i detta examensarbete där ett samarbete mellan KTH, Vertical plants system och examenstagare skedde. Arbetet gick ut på att undersöka växtväggen och studera olika påverkande faktorer. LÄS MER

 2. 2. Energiflöden i fläktkoppling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Josefine Johansson; [2017]
  Nyckelord :Truck; Fan; Cooling fan; Fan clutch; Fiscous fan drive; Energy; Lastbil; Fläkt; Kylfläkt; Fläktkoppling; Viskokoppling; Energiflöden;

  Sammanfattning : Energiflöden i fläkt och fläktkoppling har undersökts för att öka förståelsen om hur fläktvarvtalet varierar med fordonshastigheten. Problemet har studerats på en lastbil vid olika fordonshastigheter och fläktvarvtal. LÄS MER

 3. 3. Stadsplanerares och medborgares uppfattning om värmeböljors effekt på folkhälsan och dess prioritering i den fysiska planeringen : urban grönstruktur som klimatanpassningsåtgärd

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Tove Nilsson; [2016]
  Nyckelord :värmebölja; klimatanpassning; hållbar stadsutveckling; urbanklimat; urban grönstruktur; folkhälsa; fysisk planering; stadsplanerare; medborgare;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser ifall stadsplanerare i Malmö samt dess medborgare upplever värmebölja, till följd av mänskligt orsakade klimatförändringar, som ett hot mot folkhälsan. Utifrån ett planeringsperspektiv undersöks huruvida värmens effekt på människors hälsa prioriteras i den fysiska planeringen. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en modulbaserad luftridå för industriportar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Lisen Hansson; Lisa Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste 30 åren har energieffektivisering blivit ett allt hetare och viktigare ämne. Detta har lett till att det dykt upp nya produkter på marknaden inom det här området och en av dessa är luftridåer. LÄS MER

 5. 5. Modellering och analys av ventilation i stängda motorutrymmen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tobias Lodin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts i samarbete med BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. På deras senaste fordon, Beowulf, som är tänkt att levereras till civila professionella kunder finns en önskan att minska komponentkostnaderna. Dagens motorrumsventilation ombesörjs av en axialfläkt som uppfyller militära krav. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fläkt.

Din email-adress: