Sökning: "fläkt"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet fläkt.

 1. 1. Stadsplanerares och medborgares uppfattning om värmeböljors effekt på folkhälsan och dess prioritering i den fysiska planeringen : urban grönstruktur som klimatanpassningsåtgärd

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Tove Nilsson; [2016]
  Nyckelord :värmebölja; klimatanpassning; hållbar stadsutveckling; urbanklimat; urban grönstruktur; folkhälsa; fysisk planering; stadsplanerare; medborgare;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser ifall stadsplanerare i Malmö samt dess medborgare upplever värmebölja, till följd av mänskligt orsakade klimatförändringar, som ett hot mot folkhälsan. Utifrån ett planeringsperspektiv undersöks huruvida värmens effekt på människors hälsa prioriteras i den fysiska planeringen. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en modulbaserad luftridå för industriportar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Lisen Hansson; Lisa Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste 30 åren har energieffektivisering blivit ett allt hetare och viktigare ämne. Detta har lett till att det dykt upp nya produkter på marknaden inom det här området och en av dessa är luftridåer. LÄS MER

 3. 3. Modellering och analys av ventilation i stängda motorutrymmen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tobias Lodin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts i samarbete med BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. På deras senaste fordon, Beowulf, som är tänkt att levereras till civila professionella kunder finns en önskan att minska komponentkostnaderna. Dagens motorrumsventilation ombesörjs av en axialfläkt som uppfyller militära krav. LÄS MER

 4. 4. Optimering av frånluftsfläktar och tryckluftssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Irfan Kovacevic; [2016]
  Nyckelord :Optimering; tryckluft; kompressor; fläkt;

  Sammanfattning : Det ligger ett väldigt stort fokus på miljöpåverkan och minskning av energikostnader idag. PåTrollhättan Energi AB pågår för tillfället en energikartläggning där tryckluftssystem och ventilationssystem ingår. Tryckluftssystem kan orsaka väldigt stora energiförluster om det inte är behovsanpassat och rätt dimensionerat. LÄS MER

 5. 5. Experimentell undersökning av alternativ värmeisolering och luftflödesbegränsning : en jämförelse av konventionella och alternativa isoleringsmaterials värmeflöde och studie av lerkliningens inverkan på lufttätheten för väggar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Linnéa Mårtensson; Anna Wiklund; [2016]
  Nyckelord :Hotbox-Coldbox; heat insulation; alternative insulation; wattle and daub; airflow; sustainability; Hotbox-Coldbox; värmeisolering; alternativ isolering; lerklining; lufttäthet; hållbarhet;

  Sammanfattning : Byggnadssektorn står för 36 % av utsläppen av CO2 till miljön och ungefär 40 % av världens totala energianvändning. Byggnader med större energieffektivitet och hållbarhet har potential att minska: den slutliga energianvändningen, utsläpp av växthusgaser, materialutvinning och användning av dricksvatten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fläkt.

Din email-adress: