Sökning: "flödeseffektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet flödeseffektivitet.

 1. 1. Informationsstyrning av materialhantering för intern tredjepartslogistik : - En fallstudie vid JM AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Malin Öster; [2018]
  Nyckelord :Intern tredjepartslogistik; materialhanteringsprocessen; processer; informationsflöde; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : Byggsektorn kännetecknas av låg produktivitet och höga produktionskostnader samtidigt som behovet att effektivisera byggandet är stort. Ett byggprojekts materialförsörjning är en komplex uppgift som är förenat med många potentiella problem som kan medföra lägre produktivitet. LÄS MER

 2. 2. Lean - är det så vi kallar det?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Tanja König; [2017]
  Nyckelord :Lean; Verksamhetsstrategi;

  Sammanfattning : Alla företag har avfall och steg i processen som inte tillför värde till slutprodukten. För att säkra sin plats på marknaden gäller det att arbeta med detta eftersom det minskar produktionskostnaderna. LÄS MER

 3. 3. Skoglig rådgivning utifrån kundvärde : en fallstudie om hur Södra kan effektivisera och kvalitetshöja skogsrådgivningen genom implementering av Lean Production och Service Dominant Logic

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Mellström; [2017]
  Nyckelord :flödeseffektivitet; kundfokus; Lean i service; skogsrådgivning; skogsinspektor; ständiga förbättringar; virkesanskaffning; virkesköp; continuous improvement; customer focus; flow efficiency; forest advisory; forest inspector; wood procurement;

  Sammanfattning : Svensk skogsindustri är idag beroende av den privata skogsägarens råvara för att tillgodose industrin med virke. Denna beroendeställning har skapat hög konkurrens inom virkesanskaffningsverksamheten, vilket ställer krav på skogsorganisationer att bemöta skogsägarnas efterfrågan. LÄS MER

 4. 4. Bromsklossarna i vårdmaskineriet - en fallstudie av hindrande faktorer vid implementeringen av flödeseffektivitet inom sjukvården

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Josefina Hagberg; Antonia Wijkström; [2017]
  Nyckelord :Flow efficiency; Lean Healthcare; Implementation; Change program; Barriers;

  Sammanfattning : The healthcare industry faces several challenges today. Stuck in an outdated system, the safety for the patients is put at risk. One of the most popular initiatives to improve patient satisfaction is Lean Healthcare. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av en produktionsprocess : Med hänsyn till materialförsörjningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Andersson; Johan Persson; [2016]
  Nyckelord :Layout; materialhantering; materialförsörjning; produktion; produktionsprocess; upplärningsprocess; platsbrist; flödeseffektivitet; ledtid; lager;

  Sammanfattning : Fallstudiens syfte är att studera ett fallföretags produktionsprocess samt deras materialförsörjning för att få en bättre uppfattning om vilka faktorer som påverkar effektiviteten. Målet är att leverera en layout som ska leda till att upplärningsprocessen blir kortare, att flexibiliteten ökar samt att man får en taktad produktion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet flödeseffektivitet.

Din email-adress: