Sökning: "flödeseffektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet flödeseffektivitet.

 1. 1. Informationsstyrning av materialhantering för intern tredjepartslogistik : - En fallstudie vid JM AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Malin Öster; [2018]
  Nyckelord :Intern tredjepartslogistik; materialhanteringsprocessen; processer; informationsflöde; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : Byggsektorn kännetecknas av låg produktivitet och höga produktionskostnader samtidigt som behovet att effektivisera byggandet är stort. Ett byggprojekts materialförsörjning är en komplex uppgift som är förenat med många potentiella problem som kan medföra lägre produktivitet. LÄS MER

 2. 2. Löftet om Lean sjukvård : En litteraturstudie om resultat av Lean-implementering i svensk sjukhusvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Felix Dieckhoff; Robert Wahlström; [2018]
  Nyckelord :Lean; sjukhusvård; flödeseffektivitet; resurseffektivitet; väntetider; resursanvändning; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: I svensk sjukhusvård har arbetet med att införa Lean eller Lean- inspirerade system pågått under de senaste årtiondena. Detta har inte varit helt problemfritt då Lean ursprungligen kommer från industrin och innehåller terminologi och tankesätt som speglar varuproduktion. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av badrumsproduktion i en industrialiserad bostadsfabrik : En jämförelse och rekommendation av Lean-effektivisering och inköp av prefabricerade badrumsgolv- och moduler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Robert Kuna; David Bidros; [2018]
  Nyckelord :Lean production; frequency study; prefabricated bathroom floors; prefabricated bathroom modules; production efficiency; resource efficiency; flow efficiency; Lean production; frekvensstudie; förtillverkade badrumsgolv; förtillverkade badrumsmoduler; produktionseffektivisering; resurseffektivitet; flödeseffektivitet.;

  Sammanfattning : Syfte: Att mäta och kartlägga produktionen i en industrialiserad bostadsfabrik samt mäta effektiviteten av dess badrumstillverkning. Den erhållna informationen används vidare som grund för effektiviseringsförslag presenterade för fabriksledningen. LÄS MER

 4. 4. Lean - är det så vi kallar det?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Tanja König; [2017]
  Nyckelord :Lean; Verksamhetsstrategi;

  Sammanfattning : Alla företag har avfall och steg i processen som inte tillför värde till slutprodukten. För att säkra sin plats på marknaden gäller det att arbeta med detta eftersom det minskar produktionskostnaderna. LÄS MER

 5. 5. Till Salu! : Kan fastighetsmäklarens arbetsprocess bli Lean?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Björk; Matilda Ljudén; [2017]
  Nyckelord :Lean; Lean Service; effektivisering; flödeseffektivitet; fastighetsmäklare; tid; reducera stress;

  Sammanfattning : Under de senaste tjugo åren har stora förändringar skett inom fastighetsmäklarbranschen. I takt med ökade administrativa krav, striktare lagar samt en ökad konkurrens har pressen att prestera och alltid finnas tillgänglig varit tydligt märkbar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet flödeseffektivitet.

Din email-adress: