Sökning: "flerspråkighet i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden flerspråkighet i skolan.

 1. 1. Vilka rastaktiviteter blir det denna vecka? : Styrd rastverksamhet på skolan och på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Nektaria Karastogianni; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; integrering; kamratrelationer; konflikthantering; nyanlända; rastaktiviteter och rastverksamhet;

  Sammanfattning : Min studie grundar sig i att undersöka om man kan stärka och skapa nya kamratrelationer med hjälp av styrda rastaktiviteter. Mina mål i detta utvecklingsarbete är att arbeta med konflikthantering, öka elevers motivation till utevistelse och utelek, skapa fler sysselsättningar på rasterna samt att integrera nyanlända och flerspråkiga elever genom rastverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Vad händer när flerspråkiga elever tilldelas verklighetsnära matematiska problem?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nathalie Ottosson; Malin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Cummins fyrfältare; Flerspråkighet; Pólyas fyra faser; Problemlösningsuppgift; Verklighetsnära situationer.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka vad som händer när flerspråkiga elever blir tilldelade verklighetsnära matematiska problemlösningsuppgifter. Studien bygger på observationer av sex flerspråkiga elever som utför ett enskilt matematiktest med olika problemlösningsuppgifter. Intervjuer skedde också med eleverna efter det utförda testet. LÄS MER

 3. 3. Den språkliga bakgrunden som grund för läsundervisning : Lärares tillvägagångssätt för flerspråkiga elevers läsinlärning

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Monia Näther; Emelie Hartmeyer; [2017]
  Nyckelord :Språklig bakgrund; Phonics; Whole Language; flerspråkiga elever; kartläggning;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har antalet nyanlända ökat i Sverige vilket innebär en större flerspråkighet i skolan. I vår tidigare kunskapsöversikt undersöktes de två teoretiska läsmodellerna, Phonics och Whole Language, utifrån ett flerspråkigt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Den som inte syns finns inte. En undersökning av hur flerspråkigheten inkluderas och synliggörs i en skolas språkliga landskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Linda Nilsson; [2016-07-07]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkliga landskap; skola; språkpolicy;

  Sammanfattning : Språkvetenskapligt självständigt arbete, SSA 136 15 hpSvenska som andraspråkVT 2016Handledare: Maria Löfdahl.... LÄS MER

 5. 5. "Hallå, är det min tur nu?" : En aktionsforskning som undersöker talutrymmethos flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Minerva Daher; Marie Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Gruppdiskussion; Talutrymme; Tvåspråkighet; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Statistik visar att andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan ökar. Ettproblem som synliggjorts är att de flerspråkiga eleverna inte får tillräckligstöttning i skolan för att deras språkutveckling ska gynnas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet flerspråkighet i skolan.

Din email-adress: