Sökning: "flerspråkighet i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden flerspråkighet i skolan.

 1. 1. Den språkliga bakgrunden som grund för läsundervisning : Lärares tillvägagångssätt för flerspråkiga elevers läsinlärning

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Monia Näther; Emelie Hartmeyer; [2017]
  Nyckelord :Språklig bakgrund; Phonics; Whole Language; flerspråkiga elever; kartläggning;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har antalet nyanlända ökat i Sverige vilket innebär en större flerspråkighet i skolan. I vår tidigare kunskapsöversikt undersöktes de två teoretiska läsmodellerna, Phonics och Whole Language, utifrån ett flerspråkigt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Den som inte syns finns inte. En undersökning av hur flerspråkigheten inkluderas och synliggörs i en skolas språkliga landskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Linda Nilsson; [2016-07-07]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkliga landskap; skola; språkpolicy;

  Sammanfattning : Språkvetenskapligt självständigt arbete, SSA 136 15 hpSvenska som andraspråkVT 2016Handledare: Maria Löfdahl.... LÄS MER

 3. 3. "Hallå, är det min tur nu?" : En aktionsforskning som undersöker talutrymmethos flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Minerva Daher; Marie Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Gruppdiskussion; Talutrymme; Tvåspråkighet; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Statistik visar att andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan ökar. Ettproblem som synliggjorts är att de flerspråkiga eleverna inte får tillräckligstöttning i skolan för att deras språkutveckling ska gynnas. LÄS MER

 4. 4. Andraspråkselever i klassrummet : undervisning för språkutveckling och trivsel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Stina Jensen; Corinne Keuls; [2016]
  Nyckelord :andraspråkselev; undervisning av andraspråkselever; trivsel; svenska som andraspråk; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att belysa de faktorer som är viktiga i arbetet med flerspråkiga elever i klassundervisningen. Studien redogör för hur undervisning bör utformas för att andraspråkselever ska lära och trivas i skolan. Studien behandlar främst forskning som utförts i grundskolans lägre årskurser. LÄS MER

 5. 5. Studiehandledning på förstaspråk: ett stöd för flerspråkiga elever

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Arij Abdul Rahman; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Studiehandledning; Modersmål; Förstaspråk; Arij; Abdul Rahman; Språkutveckling; Kunskapsutveckling; Socialt samspel; Lärarutbildning; Examensarbete;

  Sammanfattning : Dagens skola möter en stor del elever med utländsk bakgrund som sedan tidigare har med sig annat språk, andra erfarenheter och andra kunskaper än vad övriga eleverna har när de kommer in i den svenska skolan. En del av de här eleverna klarar inte skolans mål och uppnår inte kunskapskraven som ska uppnås i kunskapsmålen enligt läroplanen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet flerspråkighet i skolan.

Din email-adress: