Sökning: "flexible demand"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden flexible demand.

 1. 1. Det nya arbetslivet - En studie om det gränslösa arbetets inverkan på individen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sigrid Persson; Jennie Ferm; [2018-01-18]
  Nyckelord :boundaryless work; fatigue; gender; family; work-life balance;

  Sammanfattning : The boundless work is a phenomenon belonging to the psychosocial work environment where psychological ill-health is a rising problem in many organizations. The present study is thus highly relevant in the role of human resources, as a part of the HR’s work is about working actively and preventing mental ill-health. LÄS MER

 2. 2. NYA KRAV I ARBETSLIVET - Hur organisationer arbetar med att hantera dagens gränslösa och flexibla arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maja Fält; [2018-01-18]
  Nyckelord :flexible work; boundless work; work-life balance; HR practice;

  Sammanfattning : In today’s global and fast changing world, we are faced with new challenges. On the labour market one of these challenges are the boundless work, the fact that the boundaries between private life and work are blurred. Technological advancements and increased demands has resulted in the deepening of work’s intrusion on worker’s off time. LÄS MER

 3. 3. "Flexibelt arbete är bra men…" : En kvalitativ studie om flexibelt arbete och gränsdragningsstrategier utifrån ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Amanda Gustafsson; Emilia Lindholm; [2018]
  Nyckelord :flexible work; work life balance; working environment; stress; leadership; culture; Flexibelt arbete; gränsdragning; arbetsmiljö; stress; ledarskap; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur chefer upplever flexibelt arbete samt hur de använder sig av gränsdragningsstrategier för att hantera balansen mellan arbete och privatliv. Studien har baserats på frågeställningar gällande hur chefer ser på det flexibla arbetet, hur krav/kontroll/stöd och balans påverkar chefers hälsa, hur förhållandet mellan arbete och privatliv ser ut samt vilka gränsdragningsstrategier som används. LÄS MER

 4. 4. Operativ transportplanering hos Gerdas Bröd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jesper Carlén; Hans Lundberg; [2018]
  Nyckelord :distribution; route planning; objective function; planning management; SME-business; distribution; ruttplanering; målfunktioner; planering styrning; SME-företag;

  Sammanfattning : Med fokus på distribution behandlar denna rapport planerandet och utförandet av ruttplaneringen hos fallföretaget Gerdas Bröd i Grästorp AB. Utifrån antagandet att resurserna är begränsade hos Gerdas så presenteras ruttförslag utifrån målfunktionerna fyllnadsgrad och minsta möjliga körsträcka. LÄS MER

 5. 5. Dagens kommersi ella fastighetsmarknad : En studie av branschen och dess riskfaktorerspåverkan på delmarknaderna kontor och butik i Stockholm CBD

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :My Almgren; Charlotte Mörkeberg; [2018]
  Nyckelord :Commercial Real Estate Market; Risk; Business Cycle; Interest Rate; Rental Revenue; Yield; Kommersiell fastighetsmarknad; risker; konjunktur; räntenivå; hyresutveckling; direktavkastningskrav;

  Sammanfattning : Hyresmarknaden för lokaler i Stockholm CBD har de senaste åren präglats av en högefterfrågan, svagt ökande utbud och en stark hyresutveckling till följd av en stadig BNPtillväxti Sverige. Vi har historiskt sett mycket låga räntor och direktavkastningskrav. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet flexible demand.

Din email-adress: