Sökning: "flow meter"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden flow meter.

 1. 1. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malcolm Hargelius; [2018]
  Nyckelord :Groundwater modeling; MODFLOW; PEST; Hydrogeology; Groundwater flow; Grundvattenmodellering; MODFLOW; Hydrogeologi; Grundvattenflöden; Sprickvatten;

  Sammanfattning : På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. LÄS MER

 2. 2. Planning support for reducing risks related to flooding : A case study of flood response in Kista residential area and Igelbäcken stream, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Kajsa Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Planning support; blue green solutions; hydrodynamic modelling; MIKE FLOOD; climate change adaption; land use change; Planeringsstöd; blå-gröna lösningar; hydrodynamiskmodellering; MIKE FLOOD; klimatanpassning; markanvändning;

  Sammanfattning : Flooding has been identified as the most widespread and most frequently occurring natural disaster by the United Nation. Sweden is no exception when it comes to being affected by flooding, and several major flood events have been seen in recent years. LÄS MER

 3. 3. Omlöp vid småskaliga vattenkraftverk, hållbarhet för både verk och miljö? : Mätning av effektförluster orsakade av omlöpet vid Åby vattenkraftverk i Växjö kommun.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Björn Rydholm; [2017]
  Nyckelord :Measurement of flow; small scale hydropower; bio channel; fishway; energy losses; traversing; turbine flow meter; Mörrumsån; Åby hydropower plant; Sweden’s water framework directive.; Flödesmätning; småskalig vattenkraft; omlöp; fiskväg; energiförluster; traversering; hydrometrisk flygel; Mörrumsån; Åby vattenkraftverk; nya vattendirektivet;

  Sammanfattning : I Sverige finns cirka 2000 vattenkraftverk men endast 10 procent har någon form av omlöp eller annan lösning (Risinger, 2012). Nya, strängare regler håller nu på att införas. Sedan 2014 finns en gemensam strategi från Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten för åtgärder i svensk vattenkraft (Risinger, 2014). LÄS MER

 4. 4. Advanced metering infrastructure reference model with automated cyber security analysis

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Rikard Blom; [2017]
  Nyckelord :Advanced Metering infrastructure; AMI; Smart meter infrastructure; smart meter; securiCAD; DSO; Enterprise architecture; system architecture; architecture analysis; cyber security analysis; network security;

  Sammanfattning : European Union has set a target to install nearly 200 million smart metersspread over Europe before 2020, this leads into a vast increase of sensitiveinformation flow for Distribution System Operators (DSO’s), simultaneously thisleads to raised cyber security threats. The in and outgoing information of the DSOneeds to be processed and stored by different Information technology (IT)- andOperational Technology (OT)-systems depending on the information. LÄS MER

 5. 5. Optical Imaging and Spectroscopy of Airborne Nanowires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Eleni Gompou; [2017]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Semiconductor nanowires are the potential base for building many future devices like solar cells and light emitting diodes. To reach the level of commercialization of such devices, mass production of NWs at low cost with reproducible high quality properties in terms of crystallinity, material and dimensions is a prerequisite. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet flow meter.

Din email-adress: