Sökning: "flow meter"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden flow meter.

 1. 1. Konvertering av kontorsfastigheter till äldreboenden : Fastighetsägarens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Hillman; Beatrice Niklasson; [2018]
  Nyckelord :Conversion Meter; conversion; care homes; office building; vacancy; Conversion Meter; konvertering; äldreboende; särskilt boende; kontor; vakanser;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt för en fastighetsägare att minska vakanser. Ett sätt är att konvertera fastigheten, eller delar av den, till ett annat ändamål som passar dagens efterfrågan. Lokalanpassningar har gjorts i alla tider med anledning av att det kan vara dyrare att riva och bygga nytt. En konvertering kan vara bra ur flera olika perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Källmiljöer i svensk skog: metoder för att mäta och förhindra påverkan på källmiljöer från skogsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Marie Bergengren; [2018]
  Nyckelord :källa; källmiljö; skogsbruk; skog; trakthyggesbruk; avverkning; grundvatten; utströmningsområde; grundvattennivå; grundvattenflöde; ekosystem; biotop; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Källmiljöer är grundvattenberoende ekosystem med en betydande roll för den biologiska mångfalden. Svenska skogar är rika på källor, som riskerar att påverkas av närliggande skogsbruk. LÄS MER

 3. 3. Implementation and Benchmarking of a Crypto Processor for a NB-IoT SoC Platform

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Sébastien Fuhrmann; Luis Cavo; [2018]
  Nyckelord :3GPP; IoT; HLS; security; cryptography; AES; SNOW; ZUC; hardware; ASIC; confidentiality; integrity; cipher; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this Master’s Thesis is to investigate the implementation of cryptographic algorithms for IoT and how these encryption systems can be integrated in a NarrowBand IoT platform. Following 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifications, the Evolved Packet System (EPS) Encryption Algorithms (EEA) and EPS Integrity Algorithms (EIA) have been implemented and tested. LÄS MER

 4. 4. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malcolm Hargelius; [2018]
  Nyckelord :Groundwater modeling; MODFLOW; PEST; Hydrogeology; Groundwater flow; Grundvattenmodellering; MODFLOW; Hydrogeologi; Grundvattenflöden; Sprickvatten;

  Sammanfattning : På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. LÄS MER

 5. 5. Experimental study on effective width through openings using Kinect

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Juan Manuel Chaves Posada; [2018]
  Nyckelord :Kinect; Effective Width; Effective Width Through Openings; Boundary Layer; Flow Through Openings; Pedestrian Tracking; Low-Density Flows; Pedestrian Dynamics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The effective width model was introduced to show how the flow was linearly proportional to the effective width on stairwells accounting for the edge effect as well as lateral body sway. In this sense, small increments on the width of the stairwell were proven to increment the flow through it in a linear manner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet flow meter.

Din email-adress: