Sökning: "fokus"

Visar resultat 1 - 5 av 14746 uppsatser innehållade ordet fokus.

 1. 1. Proaktiv revision - En legitim medelväg?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Petersson; Fredrik Schröder; [2017-06-22]
  Nyckelord :verksamhetsutvecklande; dialog; handlingsutrymme; oberoendet och dess inneboende natur; saklighet; opartiskhet samt förutsägbarhet;

  Sammanfattning : En verksamhetsutvecklande roll för revisorn har enligt flera forskare på området kunnat urskönjas på senare år inom revisionen. Förutsättningarna för revisorn har förändrats då det numera ställs krav att granska verksamheter med otydlig styrning. Denna trend kallas i studien för “förbättran”. LÄS MER

 2. 2. ”Men de här guldfröna som ’Hitta Rätt’, de tar ett steg tillbaka.” – En studie om implementering i boendeverksamheter för ensamkommande ungdomar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emma Nilsson; [2017-06-22]
  Nyckelord :Implementering; Policy; Socialt arbete; Handlingsutrymme; Ensamkommande ungdomar;

  Sammanfattning : Verksamheter inom välfärdsområdet har under de senaste åren i allt större utsträckning kommit att bli föremål för införandet av nya policys, arbetsmanualer, regelverk och andra typer av interventioner som syftar till att systematisera och kvalitetssäkra arbetet som bedrivs där. Socialt arbete generellt och verksamheter för ensamkommande ungdomar specifikt är verksamhetsområden där professionen ofta behöver förhålla sig till - å ena sidan uppsatta regelverk och riktlinjer, å andra sidan mottagarens individuella förutsättningar och behov. LÄS MER

 3. 3. Socialt trygghetsskapande i cyberrummet - Utmaningar och strategier hos tre grupper på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Kristin Blinge; Hanna Willdal; [2017-06-21]
  Nyckelord :Facebook; moderering; sense of place; insider-outsider; internetbaserade fokusgrupper;

  Sammanfattning : Socialt trygghetsskapande i cyberrummet, utmaningar och strategier hos tre grupper påFacebook. Internets geografi existerar huvudsakligen bortanför de fysiska gränsdragningarnaoch det är här en stor del av det vardagliga och sociala livet utspelar sig. LÄS MER

 4. 4. Inkomstsegregation - En metodutvecklande studie baserad på 53 tätorter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Filip Olsson; Maria Lännerström; [2017-06-21]
  Nyckelord :inkomstsegregation; GIS; tätort; avstånd; rumslig autokorrelation;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att dels utveckla en metod för att mäta inkomstsegregation itätorter som tar hänsyn till olika skala och befolkningsmängd, dels att undersöka hur dettavarierar mellan tätorterna. Sverige är ett av de OECD länder där den ekonomiska ojämlikhetenökat mest under de senaste decennierna och växande inkomstsegregation är en direktkonsekvens av detta. LÄS MER

 5. 5. Om Sverige. En kvantitativ textanalys av ett material för samhällsorientering med fokus på ordförråd och läsbarhet ur ett andraspråksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Johansson; [2017-06-20]
  Nyckelord :lexikal profil; ordvariation; CEFR; kvantitativ analys; ordförråd; läsbarhet; läsförståelse; nyanlända; samhällsorientering;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA136, 15hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: VT 2017 Handledare: Sofie Johansson.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fokus.

Din email-adress: