Sökning: "fokus"

Visar resultat 1 - 5 av 15207 uppsatser innehållade ordet fokus.

 1. 1. Hur styrning påverkar förutsättningar för lärande -en fallstudie av kommun LaDs styrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Andersson; Johanna Rosén; [2017-08-17]
  Nyckelord :Styrning; lärande; offentlig sektor; kommun; fallstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning i offentlig sektor har förändrats över tid med ett ständigtfokus på effektivisering och rättssäkerhet. Under senare tid har granskning och kontroll fått ettför stort utrymme i styrningen, vilket har skett på bekostnad av ett lärandeperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Först är det död, sen så kommer liv– Operationssjuksköterskors uppfattningar av att arbeta med organdonation från avlidna

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Petersson; Line Södergren Fjaestad; [2017-08-09]
  Nyckelord :operationssjuksköterskor; uppfattningar; organdonations processen; perioperativ vård; fenomenografi; operating theatre nurses; perceptions; organ donation-process; organ donation surgery perioperative care; phenomenography;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organdonation (OD) är en etablerad del av svensk sjukvård som är både samhällsekonomiskt kostnadseffektivt och kan leda till ökad livskvalitet och förlängt liv hos patienter som får ett nytt organ. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga operationssjuksköterskors uppfattningar av OD-processen. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans intraoperativa övervakning och bedömning

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina Gustafsson; Bjørnar Bøhmer Jensen; [2017-08-09]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; anestesidjup; bedömning; generell anestesi; smärta; övervakning; Assessment; depth of anesthesia; general anesthesia; monitoring; nurse anesthetist; pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av anestesisjuksköterskans uppgift är att övervaka en patient som undergår generell anestesi och analysera övervakningsparametrarna för att säkerställa att patienten befinner sig i ett lämpligt anestesidjup och är adekvat smärtlindrad. Bedömningen är komplicerad då de olika tecknen kan bero på flera saker och felbedömningar kan ge allvarliga konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Nya krav på hållbarhetsrapportering och granskning: Hur påverkas revisionsbyråerna The Big Four?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Ajax; Caroline Karlsson; [2017-08-08]
  Nyckelord :Granskning; hållbarhetsrapport; institutionell teori; revisor; The Big Four;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett ökat fokus på hållbarhet har bland annat kommit till uttryck i enuppdatering av Årsredovisningslagen, vilken innebär att från och med räkenskapsår sominleds efter 31 december 2016 måste ett antal företag upprätta en hållbarhetsrapport. Dettaställer i sin tur krav på de största revisionsbyråerna, The Big Four, vilka nu måste kunnaerbjuda sina kunder nya tjänster kopplade till hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Eventlogistik i Cityläge - Flöden vid leveranser till evenemang i centrum, med fokus på Svenska Mässan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Nygren; Joel Svärdskog; [2017-07-12]
  Nyckelord :Mässor; Samlastning; Information; Flexibilitet; Slottid;

  Sammanfattning : Göteborg stad har under de senaste decennierna utvecklats till en populär evenemangsstad,med flera attraktioner centralt lokaliserat. Det medför att stadens evenemangsarrangörermåste planera sina transporter utförligt. Uppsatsen tar utgångspunkt i de utmaningar somSvenska Mässan i Göteborg står inför gällande godsanlöp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fokus.

Din email-adress: