Sökning: "fokus"

Visar resultat 1 - 5 av 13851 uppsatser innehållade ordet fokus.

 1. 1. Vilka dör hemma? En registerbaserad studie om palliativ vård i det egna hemmet.

  Magister-uppsats,

  Författare :Isak Berge; Emma Falk; [2017-01-05]
  Nyckelord :delaktighet; dödsplats; folkhälsa; hemmet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En allt äldre befolkning leder till ökade behov av palliativ vård och är därmed en viktig folkhälsofråga. Att dö i det egna hemmet är ovanligt i Sverige. Internationella studier visar på att de flesta vill dö i det egna hemmet men att detta sällan infrias samt att önskan om dödsplats ofta är okänd. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jakobsson; Jenny Jonsson; Jenny Jonsson; [2017-01-05]
  Nyckelord :distriktssköterska; folkhälsa; omvårdnad; primärvård; erfarenheter; stöd; hälsofrämjande; förebyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige är överlag positiv. LÄS MER

 3. 3. Att leva med hypertoni- En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Helena Lönn; Elin Malm; [2017-01-05]
  Nyckelord :hypertoni; patient; upplevelser; livskvalitet; distriktssköterska; hypertension; experience; quality of life; district nurse;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Bakgrund: Hypertoni är ett växande folkhälsoproblem både globalt och i Sverige. Det är ett kroniskt tillstånd som är en stor riskfaktor för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Hypertoni behandlas med hjälp av livsstilsförändringar och blodtryckssänkande läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att behandlas med blodförtunnande läkemedel : Kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Vängberg; Klaudia Pochopien; [2017]
  Nyckelord :Anticoagulantia; Experiences; Quality of Life; Interview study; Antikoagulantia; Upplevelser; Livskvalité; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige var det år 2013, 200 000 personer som behandlades med det blodförtunnande läkemedlet Waran. Forskning på hur en person som behandlas med Waran upplever sin behandling kan bidra till en ökad förståelse kring detta bland hälso- och sjukvårdspersonal. LÄS MER

 5. 5. Multifamiljeterapi vid behandling av ungdomar med anorexia nervosa : En pilotstudie med fokus på behandlingsinterventioner och familjeklimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lisa Svensson; Lovisa Elvin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Multifamiljeterapi; anorexia nervosa; familjeklimat;

  Sammanfattning : Multifamiljeterapi (MFT) är en relativt ny metod för att behandla ungdomar med anorexia nervosa (AN) i Sverige. Syftet med denna pilotstudie var att undersöka hur patienter, mammor och pappor upplevde behandlingsinterventioner inom MFT samt om familjeklimatet förändrades efter genomförd behandling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fokus.

Din email-adress: