Sökning: "fokus"

Visar resultat 1 - 5 av 15497 uppsatser innehållade ordet fokus.

 1. 1. ”DET HÄR ÄR MAJORITETEN” En kvalitativ studie om Women’s March i svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Malin Johansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete MK1500Nivå:GrundnivåTermin/år:VT17Handledare:Johanna ArnessonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:39Antal ord:12 890 exkl. innehållsförteckning, referenser och bilagaNyckelord:Demonstration, protest paradigm, women’s march, framingSyfte:Syftet med studien är att undersöka svenska tidningarnas nyhetsrapportering av Women’s March, både för marscherna i Sverige och USA. LÄS MER

 2. 2. BILDNINGENS PIONJÄRER OCH DERAS UTMANINGAR Liberal Arts som motstånd mot instrumentell utbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Victor Johansson; [2017-09-29]
  Nyckelord :liberal Arts; instrumentell utbildning; bildning; motstånd; humaniora;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att närmare undersöka hur det går att förstå studierna av Kandidatprogrammet i Liberal Arts vid Göteborgs Universitet utifrån studenternas upplevelser av att studera en icke-instrumentell utbildning.Teori: Som teoretiskt perspektiv användes Foucaults maktperspektiv samt Foucaults perspektiv på motmakt och motstånd. LÄS MER

 3. 3. DET GÄLLER ATT GÅ UTANFÖR BOXEN! En intervjustudie om förskolepersonals strategier för att ta emot nyanlända barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotte Öhman; [2017-09-29]
  Nyckelord :förskola; nyanlända barn; strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra till kunskap om förskolans arbete med att ta emot nyanlända barn och familjer. Syftet uppnås genom analys av förskolepersonals beskrivningar av möjligheter och utmaningar som de ställs inför när de ska organisera den pedagogiska verksamheten och förskolepraktiken i mötet med nyanlända barn och familjer. LÄS MER

 4. 4. JAG HAR FÖR FAN INGENTING ATT TA PÅ MIG

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lina Zerpe; [2017-09-26]
  Nyckelord :genus; könsroller; privata minnen; manus; kvinnans roller;

  Sammanfattning : This is a thesis about the process of writing a script, using one ́s own memories and how to interpret these private memories professionally to an audience. The theme of the script is how gender expectations differ between boys and girls in today ́s society... LÄS MER

 5. 5. Det kommunala utjämningssystemet inom landstingen - Den vårdtunga gruppens effekt på nettokostnadsavvikelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Borin; Jimmy Karlsson; [2017-09-25]
  Nyckelord :Kommunal utjämning; Vårdtunga patienter; Nettokostnadsavvikelse;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka den förändring av det kommunala utjämningssystemet för landstingen som genomfördes 2014, när man slutade kompensera landstingen för en hög andel vårdtunga patienter. Studiens fokus är att undersöka effekten av den vårdtunga gruppen på nettokostnadsavvikelsen efter att de vårdtunga patienterna uteslöts ur utjämningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fokus.

Din email-adress: