Sökning: "fokus"

Visar resultat 1 - 5 av 14108 uppsatser innehållade ordet fokus.

 1. 1. INNOVATION OCH LEGITIMITET En diskursanalys av de svenska landstingens innovationsstrategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ann Bergermo; [2017-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500Nivå:GrundnivåTermin/år:Ht/2016Handledare:Magnus FredrikssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:49Antal ord:17 007Nyckelord:Legitimitet, diskurs, innovation, landsting, strategisk kommunikationSyfte:Mot bakgrund av det ökade användandet av begreppet innovation i dagens samhälle är syftet med studien att undersöka hur de svenska landstingen legitimerar sina innovationsstrategier genom språket samt hur de hanterar konflikter mellan olika typer av legitimitetsanspråk.Teori:Studiens teoretiska utgångspunkt är Van Leeuwens legitimeringsteori. LÄS MER

 2. 2. ”JAG SKA SLÅ NER HENNE MED MIN STYRKA” Så framställs kvinnliga boxare i svensk press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jessica Oscarsson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Boxning; genus; framställning; kvällspress; normativ femininitet; hegemonisk maskulinitet; kvinnlig maskulinitet;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Malin SveningsonKursansvarig: Malin SveningsonSidantal: 46Antal ord: 17 734Nyckelord:Boxning, genus, framställning, kvällspress, normativ femininitet, hegemonisk maskulinitet, kvinnlig maskulinitet.Syfte: Syftet med studie är att undersöka hur kvinnliga boxare framställs i svensk pressunder 2016. LÄS MER

 3. 3. BILDENS UPPENBARA UNDERLIGGANDE BETYDELSE En kvalitativ bildanalys som undersöker hur Socialdemokraterna framställs visuellt i sina Instagrambilder under valrörelsen 2014

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tansu Metin; [2017-02-14]
  Nyckelord :Kvalitativ; bildanalys; visuell retorik; visuell kommunikation; etos; logos; patos; semiotik; denotation; konnotation; politik; politisk kommunikation; Instagram; Socialdemokraterna; Stefan Löfven;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hp.Program och/eller kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap.Nivå:Grundnivå.Termin/år:Ht 2016. LÄS MER

 4. 4. Bildterapi som behandlingsform mot depressiva symtom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Bergemalm; Tim Brogren; [2017-02-13]
  Nyckelord :Bildterapi; depression; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : WHO beräknar att depression år 2020 kommer att vara det näst vanligaste funktionshindradetillståndet efter hjärt- och kärlsjukdomar. Syftet med denna studie var att undersökaeffekterna av bildterapi för patienter med depressiva besvär, med utgång i terapeuters ochpatienters erfarenheter kring terapiformen. LÄS MER

 5. 5. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fokus.

Din email-adress: