Sökning: "fokusgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 960 uppsatser innehållade ordet fokusgrupper.

 1. 1. FRÅN UPPDRAG TILL VERKSAMHET En programteoretisk analys av Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Skansholm; [2018-04-24]
  Nyckelord :Särskild begåvning; Acceleration; Berikning; Stödmaterial; Kritisk realism; Programteori; Translationsteori; Sensemaking; Policyanalys; Fallstudie; Fokusgrupp;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka dels vilka utgångspunkter Skolverket haft i utformandet av ett stödmaterial för undervisning av särskilt begåvade elever, dels hur materialet är uppbyggt och formulerat och dels hur materialet mottas, förstås och översätts i tre personalgrupper på två olika skolor med delvis olika socioekonomisk struktur. Syftet är också att jämföra de tre personalgruppernas mottagande av materialet. LÄS MER

 2. 2. ”Vad är det vi missar?” – En kvalitativ studie om elevers föreställningar om fysikämnet och dess innehåll utifrån ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefine Börgesson; [2018-02-07]
  Nyckelord :fysik; intresse; engagemang; undervisning; fysikundervisning; samt genus;

  Sammanfattning : Det problem som behandlats i studien är i huruvida det finns en korrelation mellan eleversengagemang för fysikämnet och på vilket sätt eleverna föreställer sig fysikämnet och dessinnehåll. Studien syftar till att, med utgångspunkt i en historisk kontext, undersöka vilkaföreställningar elever har om fysikämnet, och på vilket sätt dessa kommer till uttryck i samtal. LÄS MER

 3. 3. ”EN KILLES ORD KAN PRESSA ENS SJÄL” - En studie om systerskap och separatism i socialt arbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ina Kaurin; Martina Nyström; [2018-02-05]
  Nyckelord :Feminism; normer; separatism; systerskap; patriarkat.;

  Sammanfattning : Diskussionerna om separatism och systerskap ligger i tiden, i synnerhet med den kommandekvinnoseparatistiska festivalen i Göteborg och #metoo–kampanjen i åtanke, vilka rörde omdebattklimatet i Sverige, hösten 2017. Syftet med studien var att undersöka hur systerskap ochseparatism används i en kvinno- och transseparatistisk verksamhet för ungdomar. LÄS MER

 4. 4. Livestreaming av företag – En studie gällande engagemanget hos mottagaren

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emma Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Livestreaming; Engagement; Interaction; Video-On-Demand; Disposable Media; Transparency; Loyalty; Coverage; Fear of missing out;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker olika faktorer som påverkar livestreaming ur mottagare-, sändare- samt teoretiskt perspektiv. För att därigenom skapa en ökad kunskap gällande dess användande och engagemang. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av attvårda patienter som får andningsstöd med denspecifika andningsmoden NAVA

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ludvig Janzon; Daniel Åslund; [2018]
  Nyckelord :Fokusgrupper; Intensivvårdssjuksköterskor; Kvalitativ innehållsanalys; NAVA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fokusgrupper.

Din email-adress: