Sökning: "folkhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade ordet folkhälsa.

 1. 1. Kan e-hälsa öka fysisk aktivitet hos vuxna 50 år och äldre? En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ellen Kristiansson; Johanna Larsson; [2017-10-20]
  Nyckelord :E-hälsa; e-hälsointerventioner; äldre personer; fysisk aktivitet; folkhälsa; E-health; e-health interventions; elderly; physical activity; public health;

  Sammanfattning : Introduction: The percentage of people over the age of 65 is steadily increasing in both Sweden and the rest of the world. To promote healthy aging, physical activity is an important factor. A growing public health problem is that more and more people are physically inactive, which is also associated with aging. LÄS MER

 2. 2. Folkhälsostrateger - En yrkesgrupp som nätverkar sig fram till legitimitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Jonsson; [2017-03-27]
  Nyckelord :Folkhälsa; Folkhälsoarbete; Folkhälsostrateg; Strateg; Profession; Professionalism; Yrkesorienterad professionalism; Organisatorisk professionalism; Nätverk; Legitimera;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i professionsforskningens teorier om yrkesmässig och organisatorisk professionalism undersöker denna studie hur folkhälsostrateger legitimerar sin yrkesroll i spänningarna och synergierna mellan dessa professionella diskurser. Studien visar att folkhälsostrategerna strävar efter att legitimera sitt yrke såväl genom yrkesorienterade som organisationsorienterade former av professionalism. LÄS MER

 3. 3. KOMMUNIKATION, MEDIER OCH ÖVERVIKTIGA BARN Ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv på övervikt och fetma hos barn i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Annie Croona; [2017-03-23]
  Nyckelord :Nyckelord: Hälsokommunikation; Barnfetma; Digitalisering; Medievanor; Informationssamhälle; Folkhälsa; Västra Götalandsregionen;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: Kandidatuppsats, 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 59 exkl. försättsblad och bilagorAntal ord: 18904Nyckelord:Hälsokommunikation, Barnfetma, Digitalisering, Medievanor,Informationssamhälle, Folkhälsa, Västra Götalandsregionen,Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar och barn inom VästraGötalandsregionen uppfattar och förhåller sig till kommunikation kring övervikt/fetma hos barn, och att placera målgruppens medieanvändning och digitala livsstil i en (o)hälsokontext. LÄS MER

 4. 4. (O)balanserad styrning. En kvalitativ studie om värden och normer inom kommunal styrnings kulturella omgivning i Göteborg, Tanum och Kungsbacka kommun

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emma Bergstrand; [2017-01-27]
  Nyckelord :värden och normer; kommunal styrning; ekonomivärden; kulturell inbäddning; värdeprioritering;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka värden och normer som finns inom den kommunala styrningen och varför ekonomivärden tenderar att dominera över andra värden och normer i kommunernas kulturella omgivning. Syftet är att besvara följande forskningsfråga och underfråga: • Varför tenderar ekonomivärden att dominera över anda värden och normer inom kommunal styrning? - Vilka andra värden och normer finns inom den kommunala styrningen?För att besvara studiens frågeställningar används kulturell inbäddning som härstammar från institutionella logiker och nyinstitutionell teori som förklaringsmodell. LÄS MER

 5. 5. Vilka dör hemma? En registerbaserad studie om palliativ vård i det egna hemmet.

  Magister-uppsats,

  Författare :Isak Berge; Emma Falk; [2017-01-05]
  Nyckelord :delaktighet; dödsplats; folkhälsa; hemmet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En allt äldre befolkning leder till ökade behov av palliativ vård och är därmed en viktig folkhälsofråga. Att dö i det egna hemmet är ovanligt i Sverige. Internationella studier visar på att de flesta vill dö i det egna hemmet men att detta sällan infrias samt att önskan om dödsplats ofta är okänd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet folkhälsa.

Din email-adress: