Sökning: "folkhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet folkhälsa.

 1. 1. (O)balanserad styrning. En kvalitativ studie om värden och normer inom kommunal styrnings kulturella omgivning i Göteborg, Tanum och Kungsbacka kommun

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emma Bergstrand; [2017-01-27]
  Nyckelord :värden och normer; kommunal styrning; ekonomivärden; kulturell inbäddning; värdeprioritering;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka värden och normer som finns inom den kommunala styrningen och varför ekonomivärden tenderar att dominera över andra värden och normer i kommunernas kulturella omgivning. Syftet är att besvara följande forskningsfråga och underfråga: • Varför tenderar ekonomivärden att dominera över anda värden och normer inom kommunal styrning? - Vilka andra värden och normer finns inom den kommunala styrningen?För att besvara studiens frågeställningar används kulturell inbäddning som härstammar från institutionella logiker och nyinstitutionell teori som förklaringsmodell. LÄS MER

 2. 2. Vilka dör hemma? En registerbaserad studie om palliativ vård i det egna hemmet.

  Magister-uppsats,

  Författare :Isak Berge; Emma Falk; [2017-01-05]
  Nyckelord :delaktighet; dödsplats; folkhälsa; hemmet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En allt äldre befolkning leder till ökade behov av palliativ vård och är därmed en viktig folkhälsofråga. Att dö i det egna hemmet är ovanligt i Sverige. Internationella studier visar på att de flesta vill dö i det egna hemmet men att detta sällan infrias samt att önskan om dödsplats ofta är okänd. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jakobsson; Jenny Jonsson; Jenny Jonsson; [2017-01-05]
  Nyckelord :distriktssköterska; folkhälsa; omvårdnad; primärvård; erfarenheter; stöd; hälsofrämjande; förebyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige är överlag positiv. LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur folkhälsan kan påverkas med hjälp av översiktsplanen som verktyg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Clara Svensdotter; [2016-02-03]
  Nyckelord :översiktsplan; hälsa;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven inom ämnet kulturgeografi, med inriktning mot översiktlig planering, och utgör en del av kursen Kulturgeografi fördjupningskurs vid Göteborgs Universitet.Syftet med uppsatsen är att undersöka hur översiktsplaner kan användas som ett verktyg för att påverka människors rörelse och motionsvanor i staden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet folkhälsa.

Din email-adress: