Sökning: "folkhälsoproblem fetma"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden folkhälsoproblem fetma.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med övervikt och fetma inom skolhälsovården En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Camilla Karlsson; Malin Viklund; [2018]
  Nyckelord :Children; obesity; person-centered care; school nurses; overweight; Barn; fetma; personcentrerad vård; skolsköterskor; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund : Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem, fler människor i världen dör av övervikt än undervikt. Barn med övervikt och fetma har större risk att senare i livet drabbas av sjukdomar som till exempel hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie om hur patienter med fetma upplever stigmatisering i vården: Betydelsen av bemötande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mattias Johnsson; Karin Persson; [2018]
  Nyckelord :Attityder hos vårdpersonal; Diskriminering; Fetma; Kvalitativa studier; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett folkhälsoproblem. Forskning visar att patienter med fetma upplever stigmatisering och diskriminering i vården relaterat till deras vikt. Syfte: Att beskriva hur patienter med fetma upplever bemötandet i vården som stigmatiserande. LÄS MER

 3. 3. Att väga sina ord : Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att möta föräldrar till överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Katrin Nellström; Hanna Tolf; [2017]
  Nyckelord :övervikt; barn; barnhälsovård; barnhälsovårdssjuksköterska; distriktssköterska; föräldrar; folkhälsa; känsligt ämne;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem. Forskning visar att barn som har övervikt eller fetma i låg ålder tenderar att ha det även i vuxen ålder. På barnavårdcentralen finns kunskap och förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och att uppmärksamma övervikt eller fetma på ett tidigt stadium hos barn. LÄS MER

 4. 4. Att ta plats i livet - Personers psykosociala upplevelser efter en överviktskirurgi : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Schönqvist; Britt-Marie Vartiainen; [2017]
  Nyckelord :Bariatric surgery; experiences; health change; psychosocial; transition; Hälsoförändring; psykosocial; upplevelser; transition; överviktskirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett ökande folkhälsoproblem som kan åtgärdas med överviktskirurgi. Överviktskirurgi leder till en övergång från ett stadium/tillstånd i livet till ett annat som medför att personens sociala status förändras. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med familjer där barnet har övervikt eller fetma : en intervjustudie inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Malin Wikander; Therese Johansson; [2017]
  Nyckelord :Barnhälsovård; BHV-sjuksköterska; fetma; intervju; kvalitativ metod; övervikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Barnhälsovården har en betydelsefull roll när det gäller att förebygga, identifiera, vägleda och följa upp övervikt och fetma hos barn mellan 0–6 år. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet folkhälsoproblem fetma.

Din email-adress: