Sökning: "folkhälsoproblem fetma"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden folkhälsoproblem fetma.

 1. 1. Effektivare viktnedgång med ett större energiintag tidigt på dagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nadia Andersson; Terese Torstensson; [2018-06-04]
  Nyckelord :övervikt; fetma; obesitas; viktnedgång; tidpunkt för ätande; energifördelning; overweight; obese; obesity; weight loss; meal timing; energy distribution;

  Sammanfattning : Title: Effective weight loss with a larger energy intake early in the dayAuthor: Nadia Andersson & Terese TorstenssonSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2018Background: Today overweight and obesity is one of the most serious public health issues in the world. The main cause of obesity and overweight is an energy intake that exceeds the energy consumption. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av stöd när barnet behandlas för fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Gullstrand; Maria Johansson; [2018]
  Nyckelord :Child; Coproductive Care; Family-centered Care; Obesity; Parents; Social Support; Barn; Familjecentrerad vård; Fetma; Föräldrar; Samskapande Omvårdnad; Stöd;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem världen över. Effektiv behandling är under utveckling. Tidigare studier undersöker i första hand fetmabehandlingens effekt på barnets BMI. Få studier belyser föräldrars upplevelse av att ingå i fetmabehandling trots att deras delaktighet anses avgörande för lyckade resultat. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser i samband med en bariatrisk kirurgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ida Granqvist; Sofie Rüsslander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma anses idag som ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem, med en ständig ökning världen över. Forskning visar på att övervikt och fetma är riskfaktorer kopplad till en mängd olika följdsjukdomar och dödlighet. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med övervikt och fetma inom skolhälsovården En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Camilla Karlsson; Malin Viklund; [2018]
  Nyckelord :Children; obesity; person-centered care; school nurses; overweight; Barn; fetma; personcentrerad vård; skolsköterskor; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund : Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem, fler människor i världen dör av övervikt än undervikt. Barn med övervikt och fetma har större risk att senare i livet drabbas av sjukdomar som till exempel hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie om hur patienter med fetma upplever stigmatisering i vården: Betydelsen av bemötande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mattias Johnsson; Karin Persson; [2018]
  Nyckelord :Attityder hos vårdpersonal; Diskriminering; Fetma; Kvalitativa studier; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett folkhälsoproblem. Forskning visar att patienter med fetma upplever stigmatisering och diskriminering i vården relaterat till deras vikt. Syfte: Att beskriva hur patienter med fetma upplever bemötandet i vården som stigmatiserande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet folkhälsoproblem fetma.

Din email-adress: