Sökning: "folkhälsoproblem fetma"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden folkhälsoproblem fetma.

 1. 1. Att väga sina ord : Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att möta föräldrar till överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Katrin Nellström; Hanna Tolf; [2017]
  Nyckelord :övervikt; barn; barnhälsovård; barnhälsovårdssjuksköterska; distriktssköterska; föräldrar; folkhälsa; känsligt ämne;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem. Forskning visar att barn som har övervikt eller fetma i låg ålder tenderar att ha det även i vuxen ålder. På barnavårdcentralen finns kunskap och förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och att uppmärksamma övervikt eller fetma på ett tidigt stadium hos barn. LÄS MER

 2. 2. Att ta plats i livet - Personers psykosociala upplevelser efter en överviktskirurgi : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Schönqvist; Britt-Marie Vartiainen; [2017]
  Nyckelord :Bariatric surgery; experiences; health change; psychosocial; transition; Hälsoförändring; psykosocial; upplevelser; transition; överviktskirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett ökande folkhälsoproblem som kan åtgärdas med överviktskirurgi. Överviktskirurgi leder till en övergång från ett stadium/tillstånd i livet till ett annat som medför att personens sociala status förändras. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med familjer där barnet har övervikt eller fetma : en intervjustudie inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Malin Wikander; Therese Johansson; [2017]
  Nyckelord :Barnhälsovård; BHV-sjuksköterska; fetma; intervju; kvalitativ metod; övervikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Barnhälsovården har en betydelsefull roll när det gäller att förebygga, identifiera, vägleda och följa upp övervikt och fetma hos barn mellan 0–6 år. LÄS MER

 4. 4. Att förutsäga övervikt hos förskolebarn : Samband mellan övervikt/fetma hos tre- samt femåriga barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Cleve; Emma Keddie; [2017]
  Nyckelord :Childhood obesity; overweight; socioeconomic factors; district nurse; Child Health Service; Barnfetma; övervikt; socioekonomiska faktorer; distriktssköterska; barnhälsovård;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma (Ö/F) hos barn ökar runtom i världen och är ett växande folkhälsoproblem. Sedan mitten av 1980-talet har det även ökat i Sverige. Syftet med föreliggande studie var att analysera möjligheten att förutsäga risken för Ö/F hos ett barn vid fem års ålder med hjälp av tillväxtmätning vid tre års ålder. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma inom psykiatrisk slutenvård : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ida Bolin; Anna Wramsby; [2017]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hälsofrämjande arbete; Psykiatrisk vård; Psykisk ohälsa; Övervikt och fetma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är precis som psykisk ohälsa ett växande folkhälsoproblem. Mellan dessa tillstånd finns ett samband som är komplext då psykisk ohälsa ofta både leder till övervikt men även kan vara ett resultat av övervikt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet folkhälsoproblem fetma.

Din email-adress: