Sökning: "folkmord i sudan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden folkmord i sudan.

 1. 1. Internationella brottmålsdomstolen : Tillkomst, situation och framtid

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Cimona Sandin; Lina Tolliner; [2010]
  Nyckelord :internationella brottmålsdomstolen; ICC; internationell rätt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Tanken på en internationell brottmålsdomstol växte sig starkare under andra halvan av 1900- talet mycket på grund av andra världskriget. Medvetenheten om brottsoffren och krigsbrottstribunalernas framgång bidrog till att detta arbete påskyndades och 2002 hade tanken blivit verklighet. LÄS MER

 2. 2. Internationella brottmålsdomstolen - en garanti för rättvisa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Haraldsson; [2009]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trots att tanken på en internationell domstol funnits sedan första världskrigets slut dröjde det ytterligare nästan 80 år innan den blev förverkligad. Vid arbetet av uppförandet av domstolen användes i stor utsträckning de två ad- hoc-domstolar som hanterat brott begångna under konflikterna i forna Jugoslavien och i Rwanda som förebilder. LÄS MER

 3. 3. Darfur - Ett utdraget Rwanda?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Madeleine Melinder; [2007]
  Nyckelord :Darfur; Rwanda; Folkmord; Förenta Nationerna; Folkmordskonventionen; Public international law; Folkrätt; Human rights; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the Darfur region, located in the West of Sudan, there is a conflict between rebel groups and the government-supported Janjaweed militia. The fighting?s, which started in 2003, has caused the loss of at least 200 000 human life and more than 2 million people have fled their homes. The conflict has been described as a? prolonged Rwanda?. LÄS MER

 4. 4. Har Afrikanska Unionen misslyckats med bevarandet av mänskliga rättigheter i Darfur, Sudan?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Malin Kanslätt; Karolina Saramies; Elin Hedkvist; [2007]
  Nyckelord :Afrikanska Unionen; mänskliga rättigheter; Darfur;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar Afrikanska Unionen (AU) och dess arbete för bevarandet av mänskliga rättigheter i konflikter, ett arbete som AU till största del misslyckats med. Darfur i Sudan är det konfliktområde som huvudsakligen tas upp. LÄS MER

 5. 5. Omvärldens agerande vid grova brott mot de mänskliga rättigheterna i Afrika.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Hasselqvist; Louise Ardermark; [2006]
  Nyckelord :Förenta Nationerna; Humanitär kris; Folkmord; Rwanda; Darfur; Sudan; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom att utgå från Graham Allisons modell Organisational Behavior undersöker denna uppsats huruvida FN:s agerande vid grova brott mot mänskliga rättigheter, så som folkmord, förändrats på en tioårsperiod. Då FN inte är den ende aktör vid sådana kriser har vi valt att studera hur regionala organisationer (Organisationen för Afrikansk enhet/Afrikanska Unionen) samt enskilda stater ( USA) agerat i samma fall. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet folkmord i sudan.

Din email-adress: