Sökning: "food situation"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade orden food situation.

 1. 1. Greens and beans in the city - Urban agriculture and food security in Jinja, Uganda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Bäcklin; Lina Malmberg; [2017-10-03]
  Nyckelord :urban agriculture; food security; urban planning; urban space; Global South; Uganda; urban development; development geography;

  Sammanfattning : This thesis concerns the problems with creating urban food security in a constantly urbanizingworld with focus on the role that urban agriculture may have in addressing this problem Thepurpose of this study is to investigate if urban agriculture is an important activity for creatingfood security in the city, using Jinja as an example. It also seeks to explore potentialopportunities and obstacles for agricultural activities within the city of Jinja. LÄS MER

 2. 2. Omega-3-supplementering och dess effekt på blodfetter och endotelfunktion hos barn och ungdomar med fetma och/eller hyperlipidemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Stina Andersson; Julia Andersson; [2017-06-02]
  Nyckelord :omega-3; intervention med omega-3-supplementering; hyperlipidemi; blodfetter; endotelfunktion; fetma; intervention with omega-3-supplementation; obesity; hyperlipidemia; blood lipids; endothelial function;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Omega-3-supplementation and its effect on blood lipids and endothelial function in children and adolescent with obesity and/or hyperlipidemiaAuthor: Julia Andersson and Stina AnderssonSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 4, 2017Background: Cardiovascular disease is one of the most common causes of death worldwide. Obesity, hyperlipidemia, hypertension and metabolic syndrome in children correlates to the prevalence of these diseases later in life. LÄS MER

 3. 3. Livet efter bariatrisk kirurgi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Korsell; Andrea Petrovic; [2017]
  Nyckelord :bariatric surgery; experience; patient; bariatrisk kirurgi; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider nästan hälften av alla vuxna män och kvinnor i Sverige av övervikt eller fetma. Bariatrisk kirurgi blir en allt vanligare metod för viktreducering och minskning av de fetmarelaterade komorbiditeterna. LÄS MER

 4. 4. Vi tackar för maten! : ensamstående äldres upplevda matsituation med hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kadija Hadid; Tatiana Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Elderly; food situation; experience; in-depth interviews; care recipients; qualitative research; Äldre; matsituation; upplevelse; djupintervju; vårdtagare; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Inledning: Andelen äldre personer i Sverige ökar och beräkningar visar att det kommer finnas över en miljon personer i Sverige som är över 80 år 2045. Det är fler och fler äldre personer som väljer att bo i ordinärt boende vilket betyder att det kommer att behövas fler resurser för att bemöta deras behov. LÄS MER

 5. 5. Den dolda funktionsnedsättningen – att leva med IgE-medierad födoämnesallergi : Erfarenheter och uppfattningar av att leva med en folksjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Rolf; Johanna Svensson; [2017]
  Nyckelord :Disability; Experience; Food allergy; IgE-mediated; Perception; Erfarenheter; Funktionsnedsättning; Födoämnesallergi; IgE-medierad; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Födoämnesallergi är en dold sjukdom som inte blir synlig förrän individen utvecklar en allergisk reaktion. Därifrån kan det snabbt handla om liv och död. Kroppens fysiska reaktion är väl utforskad och trots det, är hur sjukdomen påverkar patientens livssituation relativt outforskat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet food situation.

Din email-adress: