Sökning: "force feedback"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden force feedback.

 1. 1. Mjukvaruutveckling av ett hastighetsberoende reglersystem för den elektriska styrningen av ett fordon styrt med joysticks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Tom Andersson; Jacob Ingvarsson; [2017]
  Nyckelord :elektronisk fordonsstryning; styrspakar; reglersystem; hastighetsberoende; parameterstyrning steer by wire; handles; control system; speed dependence; parameter control; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The technology has advanced but the vehicle industry has not evolved at the same pace. Mechanical constructions with a steering wheel are still being used to control the steering of cars. The mechanical construction makes it harder to implement autonomous features, it adds weight and takes up space. LÄS MER

 2. 2. En god cirkel : En kvalitativ studie om systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Helena Björe Jordán; Michael Sant'Orp; [2017]
  Nyckelord :Workplace health promotion; employer survey; risk-factors; health-factors; empowerment; Hälsofrämjande arbetsplatser; medarbetarundersökningar; riskfaktorer; friskfaktorer; empowerment;

  Sammanfattning : This study is a qualitative interview study consisting of twelve semi-structured interviews, conducted in ten different organizations. The purpose of this thesis is to study and shed light on how systematic workplace health promotion is carried out, with the employee survey as a starting point. LÄS MER

 3. 3. Concept development of roof mounted bike carrier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Matilda Lundberg; Tjörnevik Linus; [2017]
  Nyckelord :bike carrier; product development; concept development;

  Sammanfattning : This thesis has resulted in a concept- and prototype development of a new car roof mounted bike carrier. The design problem was assigned by Thule Group and was intended be performed alongside the company’s own project of updating their different roof mounted carriers. LÄS MER

 4. 4. Development of a sensory feedback system in hand prostheses.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Alexander Jordansson; Nima Haji Sheykhi; [2017]
  Nyckelord :Prosthetic hands; sensory feedback; Myoelectric control; Arduino; Ottobock; limb prostheses; Robots; PWM; Data transfer; Build circuit; RTC; Data logger; EMG; Bluetooth; I2C; FSR; Sleep mode; Interrupt; Baud rate; serial monitor; Serial interface; memory; EAGLE; LabVIEW; Master; Slave; Low pass filter; Power consumption; Transfer time; Calibration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis is about improvement, optimization and further development of the sensory feedback in a prosthetic hand previously investigated at the department of Biomedical Engineering in Lund. The first approach will be to investigate and further see into the need of a sensory feedback in hand prostheses. LÄS MER

 5. 5. Employer Branding : En multipel fallstudie om hur banker arbetar med att attrahera och behålla medarbetare ur generation Y

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor An; Calle Svensson; [2017]
  Nyckelord :Employer Branding; generation Y; recruitment; banking industry; Employer Branding; generation Y; arbetsgivarvarumärke; rekrytering; bankbranschen;

  Sammanfattning : Employer Branding handlar om strategier för att attrahera och behålla både nuvarande och potentiella medarbetare. I och med förändringar på arbetsmarknaden är det viktigt för organisationer att kunna attrahera bättre kandidater gentemot sina konkurrenter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet force feedback.

Din email-adress: