Sökning: "force feedback"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden force feedback.

 1. 1. Motivation och estetiska läroprocesser : En studie av vilka faktorer som elever i årskurs 9 anser ha betydelse för deras motivation när det gäller bildämnet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Green Therése; [2018]
  Nyckelord :motivation; motivational factors; subject matter; aesthetic learning processes; feedback; self-determination theory SDT ; motivation; motivationsfaktorer; bildämnet; estetiska läroprocesser; feedback; self-determination theory SDT ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få en inblick i vilka faktorer som eleverna själva upplever ha betydelse för deras skolarbete i ämnet bild. Lärarna menar att låg motivation är ett stort problem i dagens skola och många elever upplever mötet med skolan som meningslös eftersom de inte känner sig delaktiga i det som händer i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Design of a Testbed for Haptic Devices Used by Surgical Simulators

  Master-uppsats, KTH/Medicinsk teknik

  Författare :Zoltán Udvardy; [2017]
  Nyckelord :medical engineering haptics haptic devices test bed surgical simulator;

  Sammanfattning : Nowadays surgery simulations are aiming to apply not just visual effects but forcefeedback as well. To carry out force feedback, haptic devices are utilized that are mostlycommercial products for general purposes. Some of the haptic device features are moreimportant than others in case of surgery simulator use. LÄS MER

 3. 3. En god cirkel : En kvalitativ studie om systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Helena Björe Jordán; Michael Sant'Orp; [2017]
  Nyckelord :Workplace health promotion; employer survey; risk-factors; health-factors; empowerment; Hälsofrämjande arbetsplatser; medarbetarundersökningar; riskfaktorer; friskfaktorer; empowerment;

  Sammanfattning : This study is a qualitative interview study consisting of twelve semi-structured interviews, conducted in ten different organizations. The purpose of this thesis is to study and shed light on how systematic workplace health promotion is carried out, with the employee survey as a starting point. LÄS MER

 4. 4. Development of a sensory feedback system in hand prostheses.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Alexander Jordansson; Nima Haji Sheykhi; [2017]
  Nyckelord :Prosthetic hands; sensory feedback; Myoelectric control; Arduino; Ottobock; limb prostheses; Robots; PWM; Data transfer; Build circuit; RTC; Data logger; EMG; Bluetooth; I2C; FSR; Sleep mode; Interrupt; Baud rate; serial monitor; Serial interface; memory; EAGLE; LabVIEW; Master; Slave; Low pass filter; Power consumption; Transfer time; Calibration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis is about improvement, optimization and further development of the sensory feedback in a prosthetic hand previously investigated at the department of Biomedical Engineering in Lund. The first approach will be to investigate and further see into the need of a sensory feedback in hand prostheses. LÄS MER

 5. 5. Employer Branding : En multipel fallstudie om hur banker arbetar med att attrahera och behålla medarbetare ur generation Y

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor An; Calle Svensson; [2017]
  Nyckelord :Employer Branding; generation Y; recruitment; banking industry; Employer Branding; generation Y; arbetsgivarvarumärke; rekrytering; bankbranschen;

  Sammanfattning : Employer Branding handlar om strategier för att attrahera och behålla både nuvarande och potentiella medarbetare. I och med förändringar på arbetsmarknaden är det viktigt för organisationer att kunna attrahera bättre kandidater gentemot sina konkurrenter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet force feedback.

Din email-adress: