Sökning: "force feedback"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden force feedback.

 1. 1. Investigation of Steering Feedback Control Strategies for Steer-by-Wire Concept

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Henrik Lillberg; Martin Johannesson; [2018]
  Nyckelord :Steering Feedback; Force Feedback; Steer-by-Wire; SbW; Control Strategies; Feedback Control;

  Sammanfattning : The automotive industry is currently undergoing a paradigm shift. One such example in the next generation steering is the Steer-by-Wire (SbW) technology. SbW comes with a lot of advantages but one of the big challenges is to provide the driver with a realistic steering feel. LÄS MER

 2. 2. Kinetisk validering av den inverterade pendelmodellen för transfemoralt amputerade

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Karin Hallstedt; Jessika Runesson; [2018]
  Nyckelord :Inverted pendulum model; IPM; transfemoral; amputee; balance; postural control; Transfemoral; amputerad; balans; inverterade pendelmodellen; IPM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transfemoralt amputerade har nedsatt balans och ökad fallrisk, men väldigt lite forskning är gjord om detta. Inverted pendulum model (IPM) är en balansmodell för icke-amputerade som bygger på ett känt samband mellan Center of Pressure (CoP) och Center of Mass (CoM). LÄS MER

 3. 3. Motivation och estetiska läroprocesser : En studie av vilka faktorer som elever i årskurs 9 anser ha betydelse för deras motivation när det gäller bildämnet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Green Therése; [2018]
  Nyckelord :motivation; motivational factors; subject matter; aesthetic learning processes; feedback; self-determination theory SDT ; motivation; motivationsfaktorer; bildämnet; estetiska läroprocesser; feedback; self-determination theory SDT ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få en inblick i vilka faktorer som eleverna själva upplever ha betydelse för deras skolarbete i ämnet bild. Lärarna menar att låg motivation är ett stort problem i dagens skola och många elever upplever mötet med skolan som meningslös eftersom de inte känner sig delaktiga i det som händer i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Design of a Testbed for Haptic Devices Used by Surgical Simulators

  Master-uppsats, KTH/Medicinsk teknik

  Författare :Zoltán Udvardy; [2017]
  Nyckelord :medical engineering haptics haptic devices test bed surgical simulator;

  Sammanfattning : Nowadays surgery simulations are aiming to apply not just visual effects but forcefeedback as well. To carry out force feedback, haptic devices are utilized that are mostlycommercial products for general purposes. Some of the haptic device features are moreimportant than others in case of surgery simulator use. LÄS MER

 5. 5. En god cirkel : En kvalitativ studie om systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Helena Björe Jordán; Michael Sant'Orp; [2017]
  Nyckelord :Workplace health promotion; employer survey; risk-factors; health-factors; empowerment; Hälsofrämjande arbetsplatser; medarbetarundersökningar; riskfaktorer; friskfaktorer; empowerment;

  Sammanfattning : This study is a qualitative interview study consisting of twelve semi-structured interviews, conducted in ten different organizations. The purpose of this thesis is to study and shed light on how systematic workplace health promotion is carried out, with the employee survey as a starting point. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet force feedback.

Din email-adress: