Sökning: "forskning rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden forskning rekrytering.

 1. 1. TILLGÄNGLIGHET I FOKUS En intervjustudie med tjänstemän i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alex Haglund; Sophie Sebelius; [2018-05-16]
  Nyckelord :participation; occupational justice; urban environment; occupational therapy; human rights;

  Sammanfattning : Bakgrund Tillgänglighet i staden är en viktig fråga som påverkar alla stadens invånare. Bristande tillgänglighet riskerar att leda till en aktivitetsorättvisa och minskad delaktighet bland invånarna. LÄS MER

 2. 2. Professionell identitet : En studie i chefskap bland första linjens chefer med utgångspunkt i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Tom Brandelius; Daniel Olsson; [2018]
  Nyckelord :Chefskap; Ledarskap; Försvarsmakten; Första linjens chef; Chef; Ledare;

  Sammanfattning : Första linjens chefer utövar det direkta ledarskapet och verkställer organisationers beslut, inriktningar och visioner. Hur denne ser på ledarskap kan vara avgörande för framgång eller misslyckande. LÄS MER

 3. 3. Sammansättning av revisionsteam

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Mårten Sundin; [2018]
  Nyckelord :Team; Team composition; Audit team; Recruitment; Team; Teamsammansättning; Revisionsteam; Rekrytering;

  Sammanfattning : ProblemformuleringTidigare forskning visar att revisionsteam överträffar prestationen av en enskild revisor. Forskningen fokuserar dock i huvudsak på rollstruktur i form av egenskaper och kompetenser på individnivå och sätter detta i relation till vilken påverkan det har på revisionskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet – ett synligt eller osynligt problem inom organisationer? : En kvalitativ studie om jämställdhet inom tung verkstadsindustri

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anna Berger; Maja Evensson; [2018]
  Nyckelord :jämställdhet; organisation; genus; kön; könsmärkt;

  Sammanfattning : In the early 1960's century, gender equality became a political concept in Sweden, but nearly 60 years later, women and men still do not have the same opportunity and power to form the society and their lives. In 2017 the #metoo movement became viral all over the world and since then the requirement for a gender equal society has increased. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk skicklighet : bedömning vid anställningsförfarandet och dess betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Stjärnås; Rebecca Beroun; [2018]
  Nyckelord :teaching skills; scientific skills; assessment; value; teaching portfolio; recruitment process; higher education; pedagogisk skicklighet; vetenskaplig skicklighet; bedömning; betydelse; pedagogisk meritportfölj; rekryteringsprocess; högre utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:  Med åren har många statliga utredningar understrukit vikten av att högskolans undervisning skall ha en så god utformning som möjligt och att den skall ledas av väl kvalificerade lärare. För högskolor gäller det att finna rätt lärare som har förmågan att undervisa på ett sätt som passar dagens mer heterogena grupper med tanke på att studenterna fördubblats de senaste åren. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet forskning rekrytering.

Din email-adress: