Sökning: "forskning rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden forskning rekrytering.

 1. 1. TILLGÄNGLIGHET I FOKUS En intervjustudie med tjänstemän i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alex Haglund; Sophie Sebelius; [2018-05-16]
  Nyckelord :participation; occupational justice; urban environment; occupational therapy; human rights;

  Sammanfattning : Bakgrund Tillgänglighet i staden är en viktig fråga som påverkar alla stadens invånare. Bristande tillgänglighet riskerar att leda till en aktivitetsorättvisa och minskad delaktighet bland invånarna. LÄS MER

 2. 2. Professionell identitet : En studie i chefskap bland första linjens chefer med utgångspunkt i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Tom Brandelius; Daniel Olsson; [2018]
  Nyckelord :Chefskap; Ledarskap; Försvarsmakten; Första linjens chef; Chef; Ledare;

  Sammanfattning : Första linjens chefer utövar det direkta ledarskapet och verkställer organisationers beslut, inriktningar och visioner. Hur denne ser på ledarskap kan vara avgörande för framgång eller misslyckande. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk skicklighet : bedömning vid anställningsförfarandet och dess betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Stjärnås; Rebecca Beroun; [2018]
  Nyckelord :teaching skills; scientific skills; assessment; value; teaching portfolio; recruitment process; higher education; pedagogisk skicklighet; vetenskaplig skicklighet; bedömning; betydelse; pedagogisk meritportfölj; rekryteringsprocess; högre utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:  Med åren har många statliga utredningar understrukit vikten av att högskolans undervisning skall ha en så god utformning som möjligt och att den skall ledas av väl kvalificerade lärare. För högskolor gäller det att finna rätt lärare som har förmågan att undervisa på ett sätt som passar dagens mer heterogena grupper med tanke på att studenterna fördubblats de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Hur globala och lokala företag kan arbeta effektivt med chefsrekrytering : En fallstudie med fokus på urvalsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sandra Kjellberg; Stina Jansson; [2018]
  Nyckelord :manage recruitment; selection methods; recruitment process; manager profile; chefsrekrytering; urvalsmetoder; rekryteringsprocess; chefsprofil;

  Sammanfattning : Arbetet med Human Resources (HR) har under de senaste årtiondena blivit allt mer uppmärksammat. HR har tilldelats en mer självklar roll i ledningen och de företag som aktivt arbetar med HR kan skapa konkurrensfördelar. LÄS MER

 5. 5. Rätt person på fel plats : En kvalitativ studie om rekryterares upplevda bedömningsproblematik i rekryteringsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Matilda Erlandsson; Gusatv Warelius; [2018]
  Nyckelord :rekrytering; bedömning; bedömningsproblematik; objektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilken bedömningsproblematik rekryterare upplever vid bedömning av sökande. Fyra intervjuer genomfördes med rekryterare på två olika sjukhus, för att kunna besvara problemformuleringen: Vilken bedömningsproblematik anser rekryterare kan uppstå vid rekryteringar? Det empiriska materialet analyserades genom en tematisk analys och jämfördes sedan med tidigare forskning samt Peter Jarvis teori om erfarenhetsbaserat lärande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet forskning rekrytering.

Din email-adress: