Sökning: "forskning rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden forskning rekrytering.

 1. 1. Rekrytering av säljare : Vad är det som efterfrågas hos en säljare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Amir Aldjamali; [2017]
  Nyckelord :Recruitment; recruitment process; seller; mobile resale; communication; characteristics; Rekrytering; rekryteringsprocess; säljare; mobilåterförsäljning; kommunikation; egenskaper;

  Sammanfattning : Mobilkommunikationsbranschen växer, flera företag lanserar nya mobiler, och antalet mobilåterförsäljare ökar. Konkurrensen inom branschen för mobilåterförsäljare är tuff, där servicen hamnar i fokus. Servicen som mobilåterförsäljare erbjuder gör så att säljarna hamnar i fokus, där de agerar som företagets ansikten utåt. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av rekryteringsprocessen : Vad påverkar en individ med annan etnisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Isabelle Drakenblad; Julia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Mångfald; etnicitet; rekryteringsprocessen; fördomar; stereotyper; sociala nätverk;

  Sammanfattning : I rekryteringsprocessen bedömer både arbetssökande och arbetsgivare sin motpart för att förutse framtida arbetsbeteende alternativt arbetsförhållande. Det var inte förrän under 1990-talet forskning om rekrytering utifrån individens perspektiv började uppmärksammas. LÄS MER

 3. 3. Ny i Sverige, ny på... jobbet? : En kvalitativ studie om arbetsgivares perspektiv på integration av nyanlända flyktingar genom arbete.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Gottfridsson; [2017]
  Nyckelord :Integration; Newly arrived refugees; Establishment mission; Decision theory; Corporate Social Responsibility; Integration; Nyanlända flyktingar; Etableringsuppdraget; Beslutsteori; Företags samhällsansvar;

  Sammanfattning : Inledning: Antalet nyanlända flyktingar ökade kraftigt i Sverige efter den stora flyktingströmmen 2015. Arbetsförmedlingen är den myndighet, som sedan etableringsreformen togs i kraft 2010, är ansvariga för att tillsammans med den nyanlända flyktingen, myndigheter, företag och organisationer skapa en etableringsplan. LÄS MER

 4. 4. Normer kring ledarskap : Normers påverkan vid rekrytering av personer till ledarpositioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Sara Zander; Sofia Ekroth; [2017]
  Nyckelord :normer; ledarskapsnormer; lärande; rekrytering; ledarposition; aspekter;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka aspekter som uppfattas vara relevanta vid rekrytering av personer till ledarpositioner och hur dessa aspekter kan ses som uttryck för normer om ledare och ledarskap. Uppsatsen består av litteraturgenomgång, tidigare forskning samt empiriskt insamlat material inom området. LÄS MER

 5. 5. Rekrytering : Betydelsen av icke-verbal och mentala genvägar i arbetsintervjun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Beppe Rohdin; [2017]
  Nyckelord :non-verbal communication; first impression; recruiting; interviewing;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har behandlat rekryteringsprocessen med fokus på intervjun. Arbetet har avgränsats till att studera icke-verbal kommunikation och mentala genvägar som kan förekomma i en arbetsintervju. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med sju intervjupersoner. Resultatet analyserades med tematisk analys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet forskning rekrytering.

Din email-adress: