Sökning: "forskning rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden forskning rekrytering.

 1. 1. Rätt person på fel plats : En kvalitativ studie om rekryterares upplevda bedömningsproblematik i rekryteringsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Matilda Erlandsson; Gusatv Warelius; [2018]
  Nyckelord :rekrytering; bedömning; bedömningsproblematik; objektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilken bedömningsproblematik rekryterare upplever vid bedömning av sökande. Fyra intervjuer genomfördes med rekryterare på två olika sjukhus, för att kunna besvara problemformuleringen: Vilken bedömningsproblematik anser rekryterare kan uppstå vid rekryteringar? Det empiriska materialet analyserades genom en tematisk analys och jämfördes sedan med tidigare forskning samt Peter Jarvis teori om erfarenhetsbaserat lärande. LÄS MER

 2. 2. En värld av nätverk och rekommendationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amanda Andunger; Mattias Meiczinger; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskare som Pierre Bourdieu, Adam Smith, Karl Marx, Nan Lin med flera har inom Sociologin försökt förklara människors möjligheter i samhället med olika former av kapital. Det vill säga olika sorters tillgångar och resurser som är socialt strukturerade av oss människor. LÄS MER

 3. 3. Mindfulness då och nu, en analys av mindfulness som begrepp och dess användning i en arbetslivskontext - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Frida Furebring; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness; meditation; stress; hälsointervention; MBI; MBSR; Kabat-Zinn; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie som beskriver och analyserar definitionen samt användningen av mindfulness. Rapporter från Försäkringskassan och SBU visar på en skrämmande ökning av sjukfall relaterade till stress och psykisk ohälsa, vilket har lett till stor problematik för företag och organisationer ekonomiskt såväl som vid rekrytering och bemanning. LÄS MER

 4. 4. "Hur attraherar vi rätt?" -En kvalitativ undersökning av hur sex svenska IT-konsultföretag använder sig av employer branding i rekryteringen av nya medarbetare.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Tovesson; Clara Medin; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; IT-konsultföretag; IT-profiler; rekrytering; attrahera; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Undersökningen tog ansats i den bristkompetens som finns på dagens arbetsmarknad inom IT. Syftet med studien var därför att studera hur olika IT-konsultföretag använder sig av employer branding i rekryteringen av nya medarbetare. Ur detta kunde även diverse likheter och skillnader mellan företagen urskiljas. LÄS MER

 5. 5. Rekrytering av säljare : Vad är det som efterfrågas hos en säljare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Amir Aldjamali; [2017]
  Nyckelord :Recruitment; recruitment process; seller; mobile resale; communication; characteristics; Rekrytering; rekryteringsprocess; säljare; mobilåterförsäljning; kommunikation; egenskaper;

  Sammanfattning : Mobilkommunikationsbranschen växer, flera företag lanserar nya mobiler, och antalet mobilåterförsäljare ökar. Konkurrensen inom branschen för mobilåterförsäljare är tuff, där servicen hamnar i fokus. Servicen som mobilåterförsäljare erbjuder gör så att säljarna hamnar i fokus, där de agerar som företagets ansikten utåt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet forskning rekrytering.

Din email-adress: