Sökning: "forskningsfrågor pedagogik kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden forskningsfrågor pedagogik kvalitativ.

 1. 1. "Man ska kunna prata om allt" : En kvalitativ studie om några förskollärares syn och förhållningssätt till begreppet livsfrågor med mångfaldsinriktning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Ekholm; Sanna Falkenström; [2017]
  Nyckelord :Förskola; barn; livsfrågor; kulturell mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en inblick i några förskollärares arbetssätt kring begreppet livsfrågor på tre förskolor i Mellansverige. I läroplanen för förskolan står det skrivet att livsfrågeundervisning ska bedrivas i förskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Förskoleklassen mot en skolifierad verksamhet : En kvalitativ studie om hur förskoleklasslärare kan tolka, tillämpa och ge uttryck för en förbättring genom det nya avsnittet om förskoleklassen i Lgr11.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Julin; Sanna Jutman; [2017]
  Nyckelord :Förskoleklass; Förskoleklasslärare; Läroplan; Ramfaktorteori; Revidering; Skolifiering;

  Sammanfattning : 1 juli 2016 infördes ett nytt avsnitt i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11, med centralt innehåll och syftesbeskrivning för förskoleklassen. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärare i förskoleklassen kan tolka, tillämpa och se en förbättring genom det nya avsnittet. LÄS MER

 3. 3. Sverigefinska skolor och finska modersmålsklasser : En studie av språk och kultur på skolornas webbsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rita Raatikainen; [2017]
  Nyckelord :Finsk modersmålsklass; kultur; språk; sverigefinsk skola; tvåspråkighet; webbsida;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen var att undersöka hur sverigefinska grundskolor och finska modersmålsklasser framställer språk och kultur på sina webbsidor. Det fanns tre forskningsfrågor som vägledde arbetets gång och analys av resultat. LÄS MER

 4. 4. "Begreppet multimodala arbetssätt är nytt för mig..." : En kvalitativ studie över hur verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1-6 arbetar multimodalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Pettersson; [2017]
  Nyckelord :multimodality; pedagogy; qualitative research; pragmatism; teacher; multimodalitet; pedagogik; kvalitativ undersökning; pragmatism; lärare;

  Sammanfattning : Att låta elever uttrycka sig på flera olika sätt i skolan blir allt viktigare eftersom eleverna redan innan skolstart vistas i miljöer med oändliga kommunikationsmöjligheter. Eleverna behöver därför kunskap om hur och varför de olika uttrycks- och kommunikationssätten används, detta för att kunna bli fungerande medborgare i dagens samhälle (Schmidt, 2015). LÄS MER

 5. 5. Källkritik i informationssamhället : En studie om lärares förhållningssätt till källkritik inom de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Sofia Larsson; [2017]
  Nyckelord :Information literacy; media literacy; Källkritik; samhällsorienterande ämnen; grundskola;

  Sammanfattning : I och med informationssamhället nås vi idag av en allt ökande mängd information via en rad medier. Därmed ökar även behovet av källkritik. Syftet med studien var att synliggöra och diskutera lärares uppfattningar om undervisning i källkritik inom de samhällsorienterande ämnena. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet forskningsfrågor pedagogik kvalitativ.

Din email-adress: