Sökning: "four"

Visar resultat 1 - 5 av 13786 uppsatser innehållade ordet four.

 1. 1. Utmaningen med oavlönad personal - Hur hanterar organisationer icke avlönad personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mimmi Mickelsen; [2017-01-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Around the country, there are several organizations and businesses that have employees who work unpaid. In order to drive their organization forward, it may be crucial to have unpaid staff. It operates its business in different ways, if you have the opportunity to work with unpaid staff, this can be a saving. LÄS MER

 2. 2. Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter vid hembesök hos familjer med barn som är åtta månader gamla

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Mörling; Liubov Vasilieva; [2017-01-05]
  Nyckelord :hembesök; erfarenhet; BHV-sjuksköterska; BVC; empowerment; etisk stress; home visit; experience; child health care nurse; child health care; empowerment; ethic stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt barnhälsovårdsprogrammet ska barnavårdscentraler erbjuda hembesök till alla familjer när deras barn är åtta månader gamla. I dagsläget erbjuder endast enstaka barnavårdscentraler hembesöket. LÄS MER

 3. 3. Äldres oro. Att identifiera, lindra och förebygga oro hos äldre på särskilda boenden.

  Magister-uppsats,

  Författare :Ipek Avdeev; Ahlam Mohammed Nur; [2017-01-05]
  Nyckelord :oro; äldre; identifiera; lindra; förebygga; vård- och omsorgspersonal; erfarenheter; worry; anxiety; elderly; identify; alleviate; prevent; health staff; experiences;

  Sammanfattning : ordinära boenden. Äldre med svår oro har en försämrad livskvalitet samt en ökad förekomst av nedstämdhet och depression. Oro kan lindras och förebyggas med hjälp av olika metoder och strategier. Dock är forskning kring äldres oro bristfällig och mer forskning och kunskap behövs inom området. LÄS MER

 4. 4. Verklighet eller dröm – en fenomenologisk studie av psykologers upplevelser i psykoterapi vid psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rebecka Jägestedt; Malin Persson; [2017]
  Nyckelord :schizophrenia; psychotherapy; psychosis; tolkande fenomenologisk analys IPA ; terapeuters upplevelser; psykoterapi; schizofreni; psykos; therapist experience; interpretative phenomenological analysis; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore psychologists’ experiences in therapy with patients suffering from psychosis. Semi-structured interviews were conducted with six psychologists who worked with patients with psychotic disorders. LÄS MER

 5. 5. Case study inference : Four generalisation methods and how they may be integrated

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Wikfeldt; [2017]
  Nyckelord :case study; analytic generalisation; critical case; naturalistic generalisation; working hypothesis;

  Sammanfattning : This study aims to describe how researchers may incorporate four different generalisation methods (working hypothesis, analytic generalisation, critical case and naturalistic generalisation) to aid them in properly generaliseing from case study results. It was found that critical cases can be used in combination with working hypothesis to determine the falsifiability of the hypotheses. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet four.

Din email-adress: