Sökning: "frågemall"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet frågemall.

 1. 1. Fallet Lisa : En kvalitativ studie av tre svenska tidningars rapportering av en stor dramatisk händelse.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emelie Fogelqvist; Kalle Stjärne; [2016]
  Nyckelord :Lisa Holm; Missing people; Kinnekulle; Nya Lidköpings-tidningen; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Kvalitativ innehållsanalys; Medielogik; Gestaltning; Narrative framing; Narrativa berättartekniker; Dramatisk;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Den 17-åriga flickan Lisa Holms försvinnande den 7 juni 2015 var ett fall som gavs enorm publicitet i svensk media och denna nyhetshändelse engagerade hela Sverige. Den stora uppmärksamhet som dramatiska händelser väcker i svensk media kan förklaras av att en händelses sensationella karaktär har inverkan på nyhetsvärdet. LÄS MER

 2. 2. Gastrointestinala problem hos den vuxna hunden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Lagerbratt; [2015]
  Nyckelord :hund; diarré; kräkningar; uppstötningar; gastrointestinala problem;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att få en ökad kunskap om gastrointestinala problem hos den vuxna hunden och vilken omvårdnad dessa hundar kräver. Arbetet ligger även till grund för utformningen av en frågemall. LÄS MER

 3. 3. Bästa praxis för integrerade internrevisioner : En handbok för integrerade internrevisioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Stina Karlsson; [2013]
  Nyckelord :audit; manual; internal audit; integrated audit; revision; handbok; internrevision; integrerad revision;

  Sammanfattning : In order for a business management to be able to make informed decisions for their companies need enterprise management system regularly checked by internal audits. The aim of purpose with this work was to develop a working manual for integrated internal audits. This was done through a litterature study and interviews with auditors. LÄS MER

 4. 4. Ondskan på Lundsbergs skola : en studie om hur medier dramatiserar sina berättelser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sanne Waldner; [2013]
  Nyckelord :Lundsbergs skola; Lundsberg; svenska internatskolor; mediebevakning; svensk mediebevakning; narrativ; medias berättande; mediedrev;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att ta reda på hur Aftonbladet och Dagens nyheter bevakat och berättat om Lundsbergs skola under åren 2011-2013. Frågorna som ställts har handlat om hur medierna berättat om Lundsbergs skola. LÄS MER

 5. 5. rökares och icke rökares upplevelser av rökning i offentliga miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Pelle sellgren; [2012]
  Nyckelord :smokers; non-smokers; expose; smoking-places; public building; public transport; rökare; icke-rökare; exponering; offentliga byggnader; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Rökning och passiv rökning är ett folkhälsoproblem som orsakar mycket ohälsa.På senare år har attityderna kring rökning ändrats från att ha varit rökarens rätt att röka till icke-rökarens rätt att slippa bli exponerad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet frågemall.

Din email-adress: