Sökning: "fram"

Visar resultat 1 - 5 av 25115 uppsatser innehållade ordet fram.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. Zonta gotcha – Zonta fångar deras tid, pengar och kompetens

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ann Margreth Hellberg; [2017-04-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det kostar att ha oengagerade medarbetare, samtidigt engagerar sig människor frivilligt i organisationer utan att få ekonomisk ersättning. Syftet med denna studie var, att få fram en bättre förståelse för vad det är som får kvinnor att engagera sig i en frivilligorganisation och implikationer för arbetslivet diskuteras. LÄS MER

 3. 3. Den (o)politiska kvaliteten - En studie om vilka föreställningar om kvalitet som finns inbäddade i två skolhuvudmäns systematiska kvalitetsarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Mörtlund; [2017-03-27]
  Nyckelord :kvalitet; kvalitetsrörelsen; systematiskt kvalitetsarbete; skolpolitik; TQM; WPRanalys; policyanalys;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 1990-talet har kvalitetsbegreppet fått allt större utrymme i den svenskaskolpolitiken. Ett exempel på detta är skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete iskolväsendet. LÄS MER

 4. 4. Folkhälsostrateger - En yrkesgrupp som nätverkar sig fram till legitimitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Jonsson; [2017-03-27]
  Nyckelord :Folkhälsa; Folkhälsoarbete; Folkhälsostrateg; Strateg; Profession; Professionalism; Yrkesorienterad professionalism; Organisatorisk professionalism; Nätverk; Legitimera;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i professionsforskningens teorier om yrkesmässig och organisatorisk professionalism undersöker denna studie hur folkhälsostrateger legitimerar sin yrkesroll i spänningarna och synergierna mellan dessa professionella diskurser. Studien visar att folkhälsostrategerna strävar efter att legitimera sitt yrke såväl genom yrkesorienterade som organisationsorienterade former av professionalism. LÄS MER

 5. 5. HUR LYCKAS MAN MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING? - En kvalitativ intervjustudie av fem svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Magnusson; [2017-02-27]
  Nyckelord :Jämställdhetsintegrering; organisatoriska utvecklingsarbeten; svenska kommuner; informantintervjuer;

  Sammanfattning : Jämställdhetsintegrering har varit den svenska huvudstrategin för att uppnå jämställdhet de senaste tjugo åren. Strategin antogs eftersom jämställdhetsarbete fram till dess hade misslyckats med att generera den reella jämställdhet som eftersträvades och inte längre ansågs tillräcklig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fram.

Din email-adress: