Sökning: "fram"

Visar resultat 1 - 5 av 25230 uppsatser innehållade ordet fram.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer leder till oro hos patienten i samband med en MR-undersökning och hur kan information påverka upplevelsen av oro?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Setterlund; Maria Thulin; [2017-05-19]
  Nyckelord :Magnetkamera; information; oro; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljön runt en magnetkamera är högteknologisk och kan te sig mycket obehaglig för patienterna eftersom den är uppbyggd som en tunnel som för en del kan kännas trång. Alla olika ljud av varierande karaktär vid bildtagningen kan för den oinvigde kännas skrämmande. LÄS MER

 3. 3. Åldersbestämning av unga individer vid rättsfall

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Ahlén; Niclas Berntsson; [2017-05-19]
  Nyckelord :Åldersbestämning; Patientsäkerhet; konventionell röntgen; datortomografi; magnetkamera;

  Sammanfattning : Bakgrund: Åldersbestämning kan göras i rent medicinskt syfte men de stora flyktingvågorna de senaste åren har lyft fram nödvändigheten av åldersbestämning i rättsmedicinskt syfte. Den vanligaste metoden som används är konventionell röntgen av hand och handled där atlasmetoden av Greulich & Pyle appliceras. LÄS MER

 4. 4. Zonta gotcha – Zonta fångar deras tid, pengar och kompetens

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ann Margreth Hellberg; [2017-04-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det kostar att ha oengagerade medarbetare, samtidigt engagerar sig människor frivilligt i organisationer utan att få ekonomisk ersättning. Syftet med denna studie var, att få fram en bättre förståelse för vad det är som får kvinnor att engagera sig i en frivilligorganisation och implikationer för arbetslivet diskuteras. LÄS MER

 5. 5. Den (o)politiska kvaliteten - En studie om vilka föreställningar om kvalitet som finns inbäddade i två skolhuvudmäns systematiska kvalitetsarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Mörtlund; [2017-03-27]
  Nyckelord :kvalitet; kvalitetsrörelsen; systematiskt kvalitetsarbete; skolpolitik; TQM; WPRanalys; policyanalys;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 1990-talet har kvalitetsbegreppet fått allt större utrymme i den svenskaskolpolitiken. Ett exempel på detta är skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete iskolväsendet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fram.

Din email-adress: