Sökning: "fram"

Visar resultat 1 - 5 av 26308 uppsatser innehållade ordet fram.

 1. 1. Grönskande vintersvala rum : förslag på odlingsvärda växtkombinationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gordh Maja; Eriksson Åsa; [2107]
  Nyckelord :inglasat uterum; balkong; medelhavsklimat; varmtempererade klimat; rumsväxter; vinterträdgård;

  Sammanfattning : Många privatpersoner har tillgång till ett inglasat uterum eller balkong i anslutning till sitt hem. Dessa miljöer kan användas som grönskande vintersvala rum med växter anpassade till rummets förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka och sammanställa ett urval av odlingsvärda växter för privata inglasade miljöer. LÄS MER

 2. 2. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 3. 3. Eventlogistik i Cityläge - Flöden vid leveranser till evenemang i centrum, med fokus på Svenska Mässan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Nygren; Joel Svärdskog; [2017-07-12]
  Nyckelord :Mässor; Samlastning; Information; Flexibilitet; Slottid;

  Sammanfattning : Göteborg stad har under de senaste decennierna utvecklats till en populär evenemangsstad,med flera attraktioner centralt lokaliserat. Det medför att stadens evenemangsarrangörermåste planera sina transporter utförligt. Uppsatsen tar utgångspunkt i de utmaningar somSvenska Mässan i Göteborg står inför gällande godsanlöp. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av lagen om hållbarhetsredovisning för den svenska byggbranschen – En fallstudie av väsentligheters påverkan och samspelet mellan hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Larsson; Rikard Bertilsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsredovisning; väsentlighet; GRI; IR; intressent; reglering av hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Byggbranschen har en stor miljöpåverkan och arbetar därför för att bli merhållbar. Under 2016 trädde en ny lag i kraft om att stora svenska företag skahållbarhetsredovisa. Det finns idag ett flertal erkända ramverk för att hjälpa företag attupprätta hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 5. 5. Venture Capital - En studie om hur geografiskt ursprung påverkar sannolikheten för en exit

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Larsson; Edmond Lorend; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund - För att kunna bygga långsiktigt hållbara företag är det viktigt att nystartadeföretag har möjlighet att få kapital. Många gånger är det svårt för de nystartade bolagenatt få in tillräckligt med kapital då investeringarna kan betyda en stor risk förinvesterarna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fram.

Din email-adress: