Sökning: "framhåller"

Visar resultat 1 - 5 av 587 uppsatser innehållade ordet framhåller.

 1. 1. Denna teori uppfattar Ulla som alltför enkel. Akademiska ord för gymnasieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Bo Hellgren; [2017-06-20]
  Nyckelord :akademiska ord; ordförråd; ordförståelse; andraspråk;

  Sammanfattning : Beteckning på arbete: SSA136 15 hp Ämne: Svenska som andraspråkTermin: vt 2017 Handledare: Sofie Johansson.... LÄS MER

 2. 2. Att förstå texters innehåll : - En litteraturstudie om lärare och elevers didaktiska strategier för läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Gustavsson; Hanna Ljungkvist; [2017]
  Nyckelord :reading comprehension; Läsförståelse; strategier; undervisning;

  Sammanfattning : För att ta del av information i dagens samhälle krävs förmågan att förstå texters innehåll. Läsförståelse undervisas genom didaktiska strategier i skolan för att elever ska förstå och tolka texter. LÄS MER

 3. 3. En funktionell tradition?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Agnes Anderson; [2017]
  Nyckelord :grammar; the teaching and learning of grammar; teaching material; Scandinavian languages and litterature.; grammatik; skolgrammatik; grammatikdidaktik; läromedel; grammatikundervisning;

  Sammanfattning : Eftersom svensklärare i hög utsträckning förlitar sig på läromedel i formandet av grammatik-undervisningen bör dess innehåll och struktur ha betydelse för vilka kunskaper som lärs ut. Syftet med föreliggande undersökning är därför att analysera och problematisera hur läromedel för gymnasiets högskoleförberedande kurs Svenska 2 strukturerar de avsnitt som behandlar grammatik. LÄS MER

 4. 4. Vad får man lära sig om nyanländas läs-och skrivutveckling inom lärarutbildningen? : –    En komparativ studie av tre kursplaner vid tre universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karolina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; andraspråksinlärning; nyanländas andraspråksinlärning; varierande språklig bakgrund; läs-och skrivutveckling och modersmål;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar sex kursplaner i ämnet svenska från tre olika universitet. Universiteten vars kursplaner ingår i analysen är Örebros, Karlstads och Stockholms universitet. LÄS MER

 5. 5. Aktiv läsundervisning : En studie av hur lärare stöttar elevers förståelse av faktatexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Katarina Stenmo; [2017]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; factual texts; activ reading instruction; Grade 4-6; Läsförståelse; lässtrategier; faktatexter; aktiv läsundervisning; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Flera internationella kunskapsmätningar i följd har visat på att svenska elevers läsförståelse av faktatexter har blivit sämre. Debattörer och forskare har skapat en debatt om hur undervisningen bör gå till för att förändra den nedåtgående trenden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet framhåller.

Din email-adress: