Sökning: "framhåller"

Visar resultat 1 - 5 av 616 uppsatser innehållade ordet framhåller.

 1. 1. ”Tyst, så att ingen hör oss!” En studie om förskollärares erfarenheter av mottagandet av nyanlända barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Blazenka Kozul; Gitte Hansen; [2018]
  Nyckelord :anknytning; förskola; förskollärares erfarenheter; genus; KASAM; nyanlända barn; trygghet;

  Sammanfattning : Förskolorna i Sverige har utifrån den flyktingström som skedde under 2015 mötts av en större del nyanlända barn. Förskolan är oftast det första mötet med det svenska samhället för både barn födda i utlandet och barn födda i Sverige med nyanlända föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Sexuellt våld, maskulinitetsnormens baksida? : En kvalitativ studie om nya sociala rörelsers arbete i förebyggandet av sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Anna Leithe; [2018]
  Nyckelord :Maskulinitet; sexuellt våld; nya sociala rörelser; kritiskt socialt arbete; radikalt socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur nya sociala rörelser arbetar förebyggande mot sexuellt våld samt vilka sociala faktorer som påverkar maskulinitetsnormen i relation till sexuellt våld. Studien syftar även till att undersöka hur flerdimensionella maktfaktorer såsom kön, klass, etnicitet och sexuell läggning samverkar i relation till sexuellt våld ur ett intersektionellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Vad får ungdomar att begå brott? : Undersökning om samband mellan Ungdomsbrottslighet och Personlighetsdrag, Familjerelationer, Vänners brottsliga beteende, bostadsområde och kön

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Anna Karlsson; Charlotte Lindén; [2018]
  Nyckelord :juvenile delinquency; personality traits; JTCI; temperament; character; family relations; friend s criminal behavior; friends criminal behavior; residential area; gender; Ungdomsbrottslighet; personlighetsdrag; JTCI; Temperament; karaktär; familjerelationer; vänners brottslighet; vänners brottsliga beteende; bostadsområde; kön;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett utbrett problem i världen och inte minst i Sverige. I denna studie undersöktes förekomsten av ungdomsbrottslighet och i vilken grad personlighet (Cloningers biopsykosociala modell för unga), familjeförhållanden och vänners brottsliga beteende relaterar till detta. LÄS MER

 4. 4. Inventariet som flög iväg - Socionomkonsulters professionella strävan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Martin Wikberg Grissler; [2018]
  Nyckelord :Gränsland; Yrkesprofessionalism; Organisationsprofessionalism; Socionomkonsult; Konsult; Profession; Professionsteori;

  Sammanfattning : Socionomkonsulter, socionomer som hyrs ut av konsultföretag till framförallt kommuner, har blivit en vanligt förekommande företeelse på socialkontor runt om i landet. Denna uppsats frågar sig inte enbart varför socionomer väljer att bli konsulter utan analyserar socionomkonsulternas användning av konsultrollen som en professionell strävan med vilken de tar avstånd ifrån olika sätt att organisera det sociala arbetet i kommunen. LÄS MER

 5. 5. Bildskapande i förskolan : En studie om pedagogers upplevelser av deras påverkan på barns bildskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Josefine Fogel; [2018]
  Nyckelord :Preschool; Esthetic; Image forming; Pedagogues; Vygotskij; Socio-cultural perspective; Förskola; Estetik; Bildskapande; Pedagoger; Vygotskij; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : My study is about image forming in preschool. The aim of my study is to find out how pedagogues perceive that they relate to image forming activities in preschool. As a method I have used a qualitative interview method where I have written interviews with five pedagogues. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet framhåller.

Din email-adress: