Sökning: "framhåller"

Visar resultat 1 - 5 av 604 uppsatser innehållade ordet framhåller.

 1. 1. Upplevelsen av att vara närstående till en person i palliativ vård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Helena Broberg; Johanna Karlström; [2018]
  Nyckelord :Litteraturstudie; kvalitativ; palliativ vård; närståendes upplevelser; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : När en person närmar sig livets slut på grund av sjukdom, skador eller ålder övergår vården till att vara palliativ. Att vara närstående till en person i palliativ vård kan innebära stora förändringar. LÄS MER

 2. 2. MELLAN DET RATIONELLA OCH DET EMOTIONELLA En studie om vårdbiträden i hemtjänsten och arbetet med döendet och döden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anders Svensson; [2017-10-24]
  Nyckelord :Dödsarbete; emotionellt arbete; känsloregler;

  Sammanfattning : Titel: Mellan det rationella och det emotionellaFörfattare: Anders SvenssonHandledare: Karl MalmqvistExaminator: Emma EngdahlTyp av arbete: Examensarbete för kandidat i sociologi 15 hp/Uppsats iarbetsvetenskapTidpunkt: Vårterminen 2017Antal tecken inkl. blanksteg: 71940Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hurvårdbiträden i hemtjänsten möter döden och döendet samt vilka typer averfarenheter som detta möte för med sig samt vilken effekt detta möte har påpersonen bakom yrkesrollen. LÄS MER

 3. 3. Denna teori uppfattar Ulla som alltför enkel. Akademiska ord för gymnasieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Bo Hellgren; [2017-06-20]
  Nyckelord :akademiska ord; ordförråd; ordförståelse; andraspråk;

  Sammanfattning : Beteckning på arbete: SSA136 15 hp Ämne: Svenska som andraspråkTermin: vt 2017 Handledare: Sofie Johansson.... LÄS MER

 4. 4. Uppskatta, räkna och jämföra – hur ska vi nu göra? : Pedagogers användande av ämnesspecifika matematiska begrepp i undervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sigrun Ingolfsdottir; [2017]
  Nyckelord :Matematik; begrepp; tröskelbegrepp; undervisning; strategier; stöttning;

  Sammanfattning : Studien utgår från aktuell forskning om behovet av matematikstrategier och användningen avdessa i undervisningen. Inledningsvis lyfts de matematiska begreppens betydelse fram ochproblemen som dessa kan medföra i undervisningen. Studien tar även upp språkets roll iundervisningen och i matematikämnet. LÄS MER

 5. 5. Vad får man lära sig om nyanländas läs-och skrivutveckling inom lärarutbildningen? : –    En komparativ studie av tre kursplaner vid tre universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karolina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; andraspråksinlärning; nyanländas andraspråksinlärning; varierande språklig bakgrund; läs-och skrivutveckling och modersmål;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar sex kursplaner i ämnet svenska från tre olika universitet. Universiteten vars kursplaner ingår i analysen är Örebros, Karlstads och Stockholms universitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet framhåller.

Din email-adress: