Sökning: "franchising theory"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden franchising theory.

 1. 1. Standardisation of the Selling Process in Franchising : A Take on Sales Funnel Management

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Björn Arpi Ekblom; Ulla Göransson; [2016]
  Nyckelord :Standardisation. Selling Process. Sales Performance. Sales Funnel Management. Performance; Indicators. Conversions. Quantitative Research. Logistic Regression;

  Sammanfattning : This paper addresses the two opposing extremes of standardisation in franchising and thedynamics of sales in search of a juncture point in order to reduce franchisees’ uncertainties insales and improve sales performance. A conceptual framework is developed based on boththeory and practice in order to investigate the sales process of a specific franchise network. LÄS MER

 2. 2. Franchising as an alternative form of outsourcing : länsförsäkringar Stockholm’s opportunities to expand the franchise concept by including home insurance inspections

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Berge; [2015]
  Nyckelord :agency theory; franchising; home insurance inspection; inspection cost; insurance; interdependence; Länsförsäkringar; outsourcing; transaction cost theory; transaction-specific investment;

  Sammanfattning : Through the years at the market Länsförsäkringar has built up an organization with a strong brand, great economy and a good customer base, which create a great starting point to build up a franchise chain from. Today there are also two well-developed and successful franchise organizations within insurance and real estate agency. LÄS MER

 3. 3. Programformat - konceptskydd ur ett upphovsrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Svensson; [2014]
  Nyckelord :Top-Dog; Tv-format; franchising; renomméskydd; upphovsrättslag; konceptskydd; programformat; programkoncept; marknadsföringslagen; fortsättningsverk; idéskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen var att ta reda på om den internationella handelsvaran programformat är möjlig att skydda i Sverige utifrån upphovsrättslig reglering och marknadsrättslig reglering avseende renommé. Jag har valt att använda mig av traditionell juridisk metod där rättskällorna lagtext, rättspraxis, förarbeten och doktrin ligger till grund för min undersökning. LÄS MER

 4. 4. Challenges of a social enterprise expanding through franchising: is social franchising really different? An explorative case study of a social enterprise SolarNow

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Marzena Studniarska; [2014]
  Nyckelord :social entrepreneurship; franchising; social franchising; expansion; challenges;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the challenges that a social enterprise can experience when franchising through an explorative case of a Dutch social enterprise operating in Uganda - SolarNow, which aims to provide access to affordable energy in the rural regions of the country. The theory argues that social enterprises can experience different or additional difficulties when franchising because of their specific nature. LÄS MER

 5. 5. Elaboration of a Franchising Strategy - The Strategy Behind the Choice of a Franchising Agreement

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Alexandre Mignault; [2013]
  Nyckelord :franchising agreement; resource scarcity; agency theory; franchising strategy; plural form;

  Sammanfattning : While substantial research has taken place on the antecedents of franchising, very little research has looked at the finer details of how franchising actually takes place. The aim of this thesis is to bridge this gap by identifying the types of franchising agreements that are used and the factors that lead to the choice of a specific franchising agreement by a franchisor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet franchising theory.

Din email-adress: