Sökning: "frida engberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden frida engberg.

  1. 1. "Det är ju ett inflytande att jag får finnas, jag ska få ta plats och jag ska få vara den jag är i förskolan" : En etnografisk studie av barns inflytande i samlingen.

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Sofia Engberg; Frida Eriksson; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet frida engberg.

Din email-adress: