Sökning: "fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 625 uppsatser innehållade ordet fritidshem.

 1. 1. Utomhuspedagogik : Är det ett sätt att lära på fritidshemmen

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria Karlsson; Helena Lindevall; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Utomhuspedagogik; Utomhusdidaktik; utomhusmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om lärandet utomhus. Studiens syfte är att studera hur pedagoger på fritidshem värderar utemiljöns betydelse för lärande i fritidshem. Studiens teoretiska utgångspunkt är ur ett didaktiskt perspektiv med ett fokus på utomhusdidaktik. LÄS MER

 2. 2. "Vi har fritids i klassrummen"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mårten Carlsson; Simon Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Elever; Fritidshem; Inflytande; Inomhusmiljö; Lokaler;

  Sammanfattning : Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, men reviderad 2016) som härmed kommer att refereras till som Lgr11 säger att alla som arbetar i verksamheten ska ”främja barns förmåga och vilja att influera den sociala, kulturella och fysiska innemiljön de vistas i” (Lgr11, 2016, s.15). LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elever på fritidshemmet : samtalspromenad om elevernas upplevelse av delaktighet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jimmy Pedersen; Mathias Jartelius; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; fritidshem; kvalitativa metoder; samtalspromenader; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Det fanns misstankar om att nyanlända elever inte upplever sig själva som delaktiga i gemensamma aktiviteter eller i fria lekar på fritidshemmet. Den genomförda studien belyser därför nyanlända elevers upplevelser av delaktighet på fritidshem. LÄS MER

 4. 4. Elevinflytande på fritids; en fråga om att få välja aktivitet? : elevperspektiv på inflytande i fritidshemsverksamheten

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Marie Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; demokrati; elevinflytande; fritidshem; inflytande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om elevers upplevelse av inflytande på fritidshemmet. Undersökningen syftar till att studera vilken uppfattning elever i fritidsverksamhet har om sitt inflytande i verksamheten och om de upplever att den förändrats eller ökat i förhållande till att de blivit äldre. LÄS MER

 5. 5. Visst leker flickor med dockor och pojkar med bilar? : fri lek ur ett könsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma Janderberg; Benny Nilsson; Linda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; fri lek; maskulinitet; femininitet; könsmönster; könskodning;

  Sammanfattning : Studien belyser eventuella könsmönster i den fria leken på fritidshemmet. Vårt syfte med studien är att studera barns val av lek, hur de leker under den fria leken på fritidshemmet, samt undersöka och belysa om det finns någon koppling mellan kön och lek. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fritidshem.

Din email-adress: