Sökning: "frivilliga organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden frivilliga organisationer.

 1. 1. ”Det känns som att vi vanliga människor måste ta det här ansvaret” : En kvalitativ studie om frivilligt områdesbaserat socialt arbete med fotboll som interventionsmetod

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Senad Mutic; Bengt Tall; [2017]
  Nyckelord :Social inkludering; ledarskap; Community work; frivilligt områdesbaserat socialt arbete; sport som intervention; ungdomar; fotboll och midnattsfotboll;

  Sammanfattning : I hela Västeuropa och i Sverige pågår en utveckling där välfärdsstaten sakta drar sig tillbaka och överlåter mer och mer av det sociala arbetet åt frivilliga. Det kan röra sig om organisationer, stiftelser, föreningar, eller enskilda individer. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisningens påverkan på organisationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :My Holmqvist Nilsson; Nerma Jujic; Malin Norell; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examenarbetets titel: Hållbarhetsredovisningens påverkan på organisationen: En studie av organisationer som hållbarhetsredovisar utifrån lagstiftning samt organisationer som hållbarhetsredovisar av frivilliga skäl. Seminariedatum: 20160114 Ämne/Kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, Företagsekonomiska Institutionen, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Dokumenthantering gällande frivilligpersonals insatser vid extraordinära händelser. : Vilka problem fanns med dokumenthantering vid skogsbranden i Västmanland 2014 och finns det lösningar?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

  Författare :Helen Sperens; [2016]
  Nyckelord :Records Management; extraordinary events; volunteer staff; NGO; archival science; dokumenthantering; extraordinära händelser; frivilligpersonal; arkivvetenskap;

  Sammanfattning : In this paper, I have examined the records management functions during extraordinary events from the perspective of what is documented, archived and made available regarding voluntary staff participation. Work organization during extraordinary events, also called emergency prepardness system, is based on work resources from regular employees in state and local government and in addition voluntary human resources. LÄS MER

 4. 4. Moment 22 : En kvalitativ studie om hur socialtjänsten och frivilliga organisationer arbetar och samarbetar med hemlöshetsfrågan i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lilian Gillegård; Alexandra Adler; [2016]
  Nyckelord :Homelessness; cooperation; working; voluntary organizations; district administrations; Stockholms stad; Hemlöshet; samarbete; arbetssätt; frivilliga organisationer; stadsdelsförvaltningar; Stockholms stad;

  Sammanfattning : Moment 22 är skriven av Lilian Gillegård och Alexandra Adler. Uppsatsens syfte är att utveckla och fördjupa förståelsen för hur samverkan mellan ideella organisationer och offentlig verksamhet kan se ut kring hemlöshet. Vidare består syftet av att undersöka dessa verksamheters olika metoder och arbetssätt i deras arbete med hemlöshet. LÄS MER

 5. 5. Engagemang och organisering - Om en lokal Rödakorskrets i ett postmodernt samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Hååg; [2016]
  Nyckelord :Ideellt engagemang; civilsamhälle; organisering; postmodern; frivilligorganisation; frivilligarbete; ideell organisation; det sociala landskapet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka hur en lokal Röda Korset krets kan organisera sig och samverka med andra organisationer i ett postmodernt samhälle samt undersöka hur de frivilliga i denna krets upplever sitt engagemang och vilken betydelse det har för dem i ett postmodernt samhälle. Studien är gjord med en kvalitativ forskningansats och empirin består av intervjuer med fyra frivilliga i kretsen samt kretsens policydokument och riktlinjer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet frivilliga organisationer.

Din email-adress: