Sökning: "fukt"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet fukt.

 1. 1. Fukt i relation till vind och temperatur i passivhus : Alsters föskola

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexandra Davidsson; [2017]
  Nyckelord :Moisture; Passive house; Weather; Fukt; Passivhus; Väder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fuktberäkning av vindar och jämförelse med mögelprover

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Armin Cukur; [2017]
  Nyckelord :vindkonstruktioner; simulering; wufi; mögel; mrd; fukt; klimatdata; snö; material; kutterspån; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to study how well the MRD-model (Mould Resistance Design) co-using the hygrothermal calculation software WUFI Pro 6 can predict mould growth in roof structures within long periods of time. The study was done on eleven roof structures situated at Malmberget within Gällivare Municipality between the years of 1961 – 2012 in WUFI Pro 6 (the structures were built around 1960 – 1965). LÄS MER

 3. 3. Ytfuktens inverkan på sockerbetans lagringsduglighet vid minusgrader

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Skyggeson; [2016]
  Nyckelord :sockerbetor; lagring; stuka; frost; fukt; vind; sugar beet; long-time storage; pile; moist; wind;

  Sammanfattning : Sedan 2006 finns det endast ett sockerbruk kvar i Sverige, vilket har resulterat i förlängda lagringstider hos sockerbetsodlare. De sista betorna plockas i regel upp under andra hälften av november och kan komma att behöva lagras fram till slutet av januari. LÄS MER

 4. 4. Material och uppbyggnad vid renovering av reveterade skiftesverk : En analys ur fuktsynpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Frida Klang; [2016]
  Nyckelord :Revetering; skiftesverk; kalkputs; KC-puts; tilläggsisolering; fuktrisk; fuktbuffring; WUFI; känslighetsanalys; trästomme; renovering.;

  Sammanfattning : Boule houses are a type of timber construction. The houses have been used since the middle ages in Sweden and some of them still remain today. A rendered boule house wall is open for diffusion and able to buffer moisture. Rendered boule houses are a cultural heritage. LÄS MER

 5. 5. Fuktproblem i putsade fasader : Enstegstätade ytterväggar utsatta för slagregn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Tell; Oskar Jansson; [2016]
  Nyckelord :exterior insulation finishing system; damp; pelting rain; plaster; outer wall; cellular plastic; mineral wool; enstegstätad; oventilerad; fukt; slagregn; puts; fasad; cellplast; mineralull;

  Sammanfattning : One purpose of this work was to examine if a modification of the exterior insulation finishing system can lower the number of outer walls damaged by damp. The modification is the cut of the cellular plastic which is 45 degrees instead of a horizontal cut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fukt.

Din email-adress: