Sökning: "fukt"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade ordet fukt.

 1. 1. Mist : - en hypnotiserande omvandling av en vardagsprodukt

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Sofia Bergfeldt; [2018]
  Nyckelord :Mist Sofia Bergfeldt Luftfuktare;

  Sammanfattning : Mitt projekt handlar om att visa på ett alternativt sätt att tänka när vi designar elektronikprodukter. Det handlar om att designa för att hitta tid för vila och återhämtning. I en kultur som är besatt av effektivitet prioriteras ofta tiden för reflektion bort. LÄS MER

 2. 2. Fuktsäkring av prefabricerade och standardiserade småhus - En anpassning av ByggaF

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Matilda Hjalmarsson; Vera Wemmert; [2017]
  Nyckelord :ByggaF; fuktsäkerhetsprojektering; A-hus; fukt; småhus;

  Sammanfattning : Ett av dagens stora problem inom byggbranschen är fukt. En vanlig orsak till fuktproblem är brister i projekteringen och byggprocessen men kan också bero på materialvalet i konstruktionen. LÄS MER

 3. 3. Fuktsäkra parallelltak - En studie av risken för mögelpåväxt i parallelltak med variabel ångbroms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Oscar Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Fuktsäkerhet; Parallelltak; Wufi; Variabel ångbroms; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, it is important that the houses that are built are environment-friendly. Houses that are environmental friendly has often thick insulation and a framework in wood. To be able to do that, it is important to avoid mould growth. LÄS MER

 4. 4. Virkesinvägning före torkning : Kan invägning av virkespaket optimera torkningsprocessen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Robin Holmbom; [2017]
  Nyckelord :Wood drying; batch kiln; sawmill; weighing; moisture content; Virkestorkning; kammartork; sågverk; paketvägning; fuktkvot;

  Sammanfattning : Virkestorkning är ett mycket energikrävande men nödvändigt förädlingssteg för träindustrin. Eftersom energi- och tidsåtgången framförallt är beroende av mängden fukt som ska drivas ur virket så är kännedom om virkets initiala och slutliga fuktinnehåll avgörande för en optimerad process. LÄS MER

 5. 5. Fuktskador i skolor från 1970-talet i Växjö Kommun

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Aidin Ramin Movehede; Martin Botic; [2017]
  Nyckelord :Byggteknik; fukt; 1970-talet; skolor; fuktskador; fuktproblem; fuktsäkerhet; fuktskador; modern byggteknik; byggteknik under 1970-talet; fukttekniska krav; värmetekniska krav; ventilation; åtgärder; renovering; 1970-talsskolor;

  Sammanfattning : På grund av bristande erfarenheter inom byggtekniken gällande fukt har många skolor byggda under 1970-talet fuktproblem idag. I uppdrag av Vöfab ska tre olika fuktskadade objekt som har renoverats jämföras med varandra. Objekten består av tre skolor i Växjö som är byggda under 1970-talet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fukt.

Din email-adress: