Sökning: "fukt"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade ordet fukt.

 1. 1. Fuktsäkring av prefabricerade och standardiserade småhus - En anpassning av ByggaF

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Matilda Hjalmarsson; Vera Wemmert; [2017]
  Nyckelord :ByggaF; fuktsäkerhetsprojektering; A-hus; fukt; småhus;

  Sammanfattning : Ett av dagens stora problem inom byggbranschen är fukt. En vanlig orsak till fuktproblem är brister i projekteringen och byggprocessen men kan också bero på materialvalet i konstruktionen. LÄS MER

 2. 2. Fuktsäkra parallelltak - En studie av risken för mögelpåväxt i parallelltak med variabel ångbroms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Oscar Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Fuktsäkerhet; Parallelltak; Wufi; Variabel ångbroms; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, it is important that the houses that are built are environment-friendly. Houses that are environmental friendly has often thick insulation and a framework in wood. To be able to do that, it is important to avoid mould growth. LÄS MER

 3. 3. Virkesinvägning före torkning : Kan invägning av virkespaket optimera torkningsprocessen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Robin Holmbom; [2017]
  Nyckelord :Wood drying; batch kiln; sawmill; weighing; moisture content; Virkestorkning; kammartork; sågverk; paketvägning; fuktkvot;

  Sammanfattning : Virkestorkning är ett mycket energikrävande men nödvändigt förädlingssteg för träindustrin. Eftersom energi- och tidsåtgången framförallt är beroende av mängden fukt som ska drivas ur virket så är kännedom om virkets initiala och slutliga fuktinnehåll avgörande för en optimerad process. LÄS MER

 4. 4. Fuktskador i skolor från 1970-talet i Växjö Kommun

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Aidin Ramin Movehede; Martin Botic; [2017]
  Nyckelord :Byggteknik; fukt; 1970-talet; skolor; fuktskador; fuktproblem; fuktsäkerhet; fuktskador; modern byggteknik; byggteknik under 1970-talet; fukttekniska krav; värmetekniska krav; ventilation; åtgärder; renovering; 1970-talsskolor;

  Sammanfattning : På grund av bristande erfarenheter inom byggtekniken gällande fukt har många skolor byggda under 1970-talet fuktproblem idag. I uppdrag av Vöfab ska tre olika fuktskadade objekt som har renoverats jämföras med varandra. Objekten består av tre skolor i Växjö som är byggda under 1970-talet. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan radarsignaler och fukthalt i en lättbetongkonstruktion

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Jennifer Gellerstedt; Simon Westman; [2017]
  Nyckelord :moisture content; radar; gravimetric method; lightweight concrete; fukthalt; radar; gravimetrisk metod; lättbetong;

  Sammanfattning : Fukt i byggnader är vanligt och kan leda till skador. Fukten kan ge upphov till mögel och röta, vilket inte är bra för människors hälsa. Fukten kan också påverka olika egenskaper hos byggnadsmaterialen såsom hållfasthet, värmeisoleringsförmåga och ge dimensionsförändringar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fukt.

Din email-adress: