Sökning: "fukt"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade ordet fukt.

 1. 1. Förutsättningar för energiutvinning ur avfall med geoenergisystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Teknisk geologi

  Författare :Martin Karlsson Thodenius; [2017]
  Nyckelord :avfall; värme; värmeutvinning; kompost; deponi; geoenergisystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Människan har genom alla tider givit upphov till avfall. I takt med att utvecklingen fortskridit har även mängden avfall ökat vilket ställt krav på en effektiv avfallshantering. LÄS MER

 2. 2. Fuktskador i skolor från 1970-talet i Växjö Kommun

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Aidin Ramin Movehede; Martin Botic; [2017]
  Nyckelord :Byggteknik; fukt; 1970-talet; skolor; fuktskador; fuktproblem; fuktsäkerhet; fuktskador; modern byggteknik; byggteknik under 1970-talet; fukttekniska krav; värmetekniska krav; ventilation; åtgärder; renovering; 1970-talsskolor;

  Sammanfattning : På grund av bristande erfarenheter inom byggtekniken gällande fukt har många skolor byggda under 1970-talet fuktproblem idag. I uppdrag av Vöfab ska tre olika fuktskadade objekt som har renoverats jämföras med varandra. Objekten består av tre skolor i Växjö som är byggda under 1970-talet. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan radarsignaler och fukthalt i en lättbetongkonstruktion

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Jennifer Gellerstedt; Simon Westman; [2017]
  Nyckelord :moisture content; radar; gravimetric method; lightweight concrete; fukthalt; radar; gravimetrisk metod; lättbetong;

  Sammanfattning : Fukt i byggnader är vanligt och kan leda till skador. Fukten kan ge upphov till mögel och röta, vilket inte är bra för människors hälsa. Fukten kan också påverka olika egenskaper hos byggnadsmaterialen såsom hållfasthet, värmeisoleringsförmåga och ge dimensionsförändringar. LÄS MER

 4. 4. Uttorkning av betongbjälklag : En utmaning och en möjlighet

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Louise Bergström; [2017]
  Nyckelord :Betong; uttorkning; fukt;

  Sammanfattning : Betong har länge varit det mest använda byggnadsmaterialet. Dess goda beständighet, formbarhet och hållfasthet har gjort att den till ett av våra viktigaste byggnadsmaterial. Uttorkningen av betongbjälklagen är en del av ett projekts kritiska linje eftersom det inte är möjligt att applicera golvbeläggningen innan detta moment är utfört. LÄS MER

 5. 5. Fukt i relation till vind och temperatur i passivhus : Alsters föskola

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexandra Davidsson; [2017]
  Nyckelord :Moisture; Passive house; Weather; Fukt; Passivhus; Väder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fukt.

Din email-adress: