Sökning: "fukt"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet fukt.

 1. 1. Genomskinlig touchsensor för pålitlig styrning av RGB-lysdioder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Olle Calderon; [2017]
  Nyckelord :Touch sensor; capacitive sensing; RGB control; dielectric constant; Touchsensor; beröringssensor; kapacitiv sensorteknik; RGB-styrning; dielektrisk konstant;

  Sammanfattning : Many electronic products of today utilize some form of touch technology. Looking at everything from smartphone screens to ticket vending machines, it is obvious that the number of applications is big and the demand is huge. LÄS MER

 2. 2. Fukt i material under byggskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jabran Yousuf; Hamed Rezaie; [2017]
  Nyckelord :Torparängen; fukt; fuktmätning; byggnadsmaterial; fuktproblem; fuktsäkerhet; byggfukt.;

  Sammanfattning : Detta arbete tar upp fuktproblemen vid materialförvaring samt vid leverans. Fokus i arbetet ligger på trämaterial, dock har även andra byggnadmaterial tagits upp. Fuktmätningar och intervjuer på byggarbetsplatser har gjorts för att få en bild på hur byggnadsmaterialet hanteras på byggarbetsplatser. LÄS MER

 3. 3. Fuktsäkra parallelltak - En studie av risken för mögelpåväxt i parallelltak med variabel ångbroms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Oscar Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Fuktsäkerhet; Parallelltak; Wufi; Variabel ångbroms; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, it is important that the houses that are built are environment-friendly. Houses that are environmental friendly has often thick insulation and a framework in wood. To be able to do that, it is important to avoid mould growth. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för energiutvinning ur avfall med geoenergisystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Teknisk geologi

  Författare :Martin Karlsson Thodenius; [2017]
  Nyckelord :avfall; värme; värmeutvinning; kompost; deponi; geoenergisystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Människan har genom alla tider givit upphov till avfall. I takt med att utvecklingen fortskridit har även mängden avfall ökat vilket ställt krav på en effektiv avfallshantering. LÄS MER

 5. 5. Fuktskador i skolor från 1970-talet i Växjö Kommun

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Aidin Ramin Movehede; Martin Botic; [2017]
  Nyckelord :Byggteknik; fukt; 1970-talet; skolor; fuktskador; fuktproblem; fuktsäkerhet; fuktskador; modern byggteknik; byggteknik under 1970-talet; fukttekniska krav; värmetekniska krav; ventilation; åtgärder; renovering; 1970-talsskolor;

  Sammanfattning : På grund av bristande erfarenheter inom byggtekniken gällande fukt har många skolor byggda under 1970-talet fuktproblem idag. I uppdrag av Vöfab ska tre olika fuktskadade objekt som har renoverats jämföras med varandra. Objekten består av tre skolor i Växjö som är byggda under 1970-talet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fukt.

Din email-adress: