Sökning: "fukt"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade ordet fukt.

 1. 1. Ytfuktens inverkan på sockerbetans lagringsduglighet vid minusgrader

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Skyggeson; [2016]
  Nyckelord :sockerbetor; lagring; stuka; frost; fukt; vind; sugar beet; long-time storage; pile; moist; wind;

  Sammanfattning : Sedan 2006 finns det endast ett sockerbruk kvar i Sverige, vilket har resulterat i förlängda lagringstider hos sockerbetsodlare. De sista betorna plockas i regel upp under andra hälften av november och kan komma att behöva lagras fram till slutet av januari. LÄS MER

 2. 2. Fuktegenskaper hos magnesiumoxidskivor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Aleksandra Talevska; Omar Fakhro; [2016]
  Nyckelord :magnesiumoxid; magnesiumoxidskiva; magnesiumklorid; fukt; fuktegenskaper; magnesiumcement; magnesia; sorelcement; sorptionsisoterm; diffusionskoefficient; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This paper consists of a literature study and laboratory experiments of magnesium oxide boards, from Swedish suppliers, that is a part of a larger research project. Lately the boards have become known for the way they absorb moisture which has led to damage on adjacent materials. The boards are inorganic and are marketed as moisture proof. LÄS MER

 3. 3. Material och uppbyggnad vid renovering av reveterade skiftesverk : En analys ur fuktsynpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Frida Klang; [2016]
  Nyckelord :Revetering; skiftesverk; kalkputs; KC-puts; tilläggsisolering; fuktrisk; fuktbuffring; WUFI; känslighetsanalys; trästomme; renovering.;

  Sammanfattning : Boule houses are a type of timber construction. The houses have been used since the middle ages in Sweden and some of them still remain today. A rendered boule house wall is open for diffusion and able to buffer moisture. Rendered boule houses are a cultural heritage. LÄS MER

 4. 4. Fuktproblem i putsade fasader : Enstegstätade ytterväggar utsatta för slagregn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Tell; Oskar Jansson; [2016]
  Nyckelord :exterior insulation finishing system; damp; pelting rain; plaster; outer wall; cellular plastic; mineral wool; enstegstätad; oventilerad; fukt; slagregn; puts; fasad; cellplast; mineralull;

  Sammanfattning : One purpose of this work was to examine if a modification of the exterior insulation finishing system can lower the number of outer walls damaged by damp. The modification is the cut of the cellular plastic which is 45 degrees instead of a horizontal cut. LÄS MER

 5. 5. Optimering av energianvändning i ventilationssystemet för kv. Rektorn,Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tara Marf; [2016]
  Nyckelord :Ventilation; energieffektivisering; VVX; byggnadsenergisystem;

  Sammanfattning : The threat of global warming and the uncertainty about future prices have played animportant role in increased focus on energy-related issues worldwide. The world'sgreatest environmental impact is closely related to energy use, as more than 80% of theworld's total energy supply comes from fossil fuels. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fukt.

Din email-adress: