Sökning: "fukt"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet fukt.

 1. 1. Genomskinlig touchsensor för pålitlig styrning av RGB-lysdioder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Olle Calderon; [2017]
  Nyckelord :Touch sensor; capacitive sensing; RGB control; dielectric constant; Touchsensor; beröringssensor; kapacitiv sensorteknik; RGB-styrning; dielektrisk konstant;

  Sammanfattning : Many electronic products of today utilize some form of touch technology. Looking at everything from smartphone screens to ticket vending machines, it is obvious that the number of applications is big and the demand is huge. LÄS MER

 2. 2. Fukt i material under byggskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jabran Yousuf; Hamed Rezaie; [2017]
  Nyckelord :Torparängen; fukt; fuktmätning; byggnadsmaterial; fuktproblem; fuktsäkerhet; byggfukt.;

  Sammanfattning : Detta arbete tar upp fuktproblemen vid materialförvaring samt vid leverans. Fokus i arbetet ligger på trämaterial, dock har även andra byggnadmaterial tagits upp. Fuktmätningar och intervjuer på byggarbetsplatser har gjorts för att få en bild på hur byggnadsmaterialet hanteras på byggarbetsplatser. LÄS MER

 3. 3. Fuktsäkra parallelltak - En studie av risken för mögelpåväxt i parallelltak med variabel ångbroms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Oscar Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Fuktsäkerhet; Parallelltak; Wufi; Variabel ångbroms; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, it is important that the houses that are built are environment-friendly. Houses that are environmental friendly has often thick insulation and a framework in wood. To be able to do that, it is important to avoid mould growth. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för energiutvinning ur avfall med geoenergisystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Teknisk geologi

  Författare :Martin Karlsson Thodenius; [2017]
  Nyckelord :avfall; värme; värmeutvinning; kompost; deponi; geoenergisystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Människan har genom alla tider givit upphov till avfall. I takt med att utvecklingen fortskridit har även mängden avfall ökat vilket ställt krav på en effektiv avfallshantering. LÄS MER

 5. 5. Virkesinvägning före torkning : Kan invägning av virkespaket optimera torkningsprocessen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Robin Holmbom; [2017]
  Nyckelord :Wood drying; batch kiln; sawmill; weighing; moisture content; Virkestorkning; kammartork; sågverk; paketvägning; fuktkvot;

  Sammanfattning : Virkestorkning är ett mycket energikrävande men nödvändigt förädlingssteg för träindustrin. Eftersom energi- och tidsåtgången framförallt är beroende av mängden fukt som ska drivas ur virket så är kännedom om virkets initiala och slutliga fuktinnehåll avgörande för en optimerad process. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fukt.

Din email-adress: